Järva County Vocational Traing Center is a partner in ELITE (Energy Links and Integration Tools for Efficiency)  project.
Project site

The objectives of our ELITE project are:   
- to close the gaps between industry needs and professionals and future professionals skills, defining an innovative training course which will foster employability of the trained people,

- to support the development of innovative and systemic professional approaches in the field of energy efficiency in the building sector, based on the use of BIM, which will enhance building enterprises competitiveness.

The participants will be the ELITE partners, representing 5 EU countries, France, Italy, Scotland (UK), Estonia and Portugal. Their heterogeneity will ensure the multilateral approach to the project. Each partner will involve local stakeholders, representing both the construction trade and the education sector. The beneficiaries of the training offer will be construction professionals and future construction professionals (level 3 and 4 of the EQF).         

The activities planned by the ELITE partners are the following:
- design of an innovative the Didactic Suite based on the use of BIM to tackle energy efficiency in the building sector
- implementation of an Open Interactive platform.
- design of augmented reality projects which will be available on the on-line platform and suitable to all levels and education sectors
- pilot test of the training  material

Duration of the project: Sepetember 2016 – August 2018

Järvamaa Kutsehariduskeskus on partneriks Eramsmus+ strateegilises koostööprojketis ELITE (Energy Links and Integration Tools for Efficiency)
Projekti koduleht

ELITE projekti eesmärgiks on olla sillaks ehitustööstuse ja tulevaste ehitusvaldkonna oskustööliste vahel ning aidata kaasa innovatiivsete õppeviiside loomisele, mis soodustaks väljaõppesaanud tööliste efektiivsele palkamisele.

Samuti annab projekt tõuke BIM (Building Information Modelling) laiahaardesilemale kasutusele ja seda eriti ehitustööstuses energiatõhususe suurendamisele.

Projektis osalevad 5 Euroopa Liidu maad: Prantsusmaa, Itaalia, Šotimaa, Eesti ja Portugal. Iga partnermaa esindaja ülesandeks on ka kaasata kohalikke ettevõtteid ja haridusasutusi, et projekti tulemused oleksid kõnealuse valdkonna vajadusi rahuldavad ja igapäevaselt rakentatavad üle terve Euroopa. Projekti käigus loodud materjalid on suunatud ehitusspetisalistidele ja ehitusvaldkonna õpilastele.

ELITE projekti käigus luuakse:
- BIM kasutamise juhend energiatõhususe tõstmiseks ehitustööstuses
- Avatud interaktiivne platform
- Õppe eesmärgi kasutatavad liitreaalsuse projektid, mis on tasuta saadaval loodaval platformil
- Õppematerialide piloottestid.

Projekt kestab 2016 septembrist 2018 augustini ja on rahastatud Erasmus+ programmist.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
48