Särevere õppekoht
NB! Uus õppegrupp avatakse 2023.aasta sügisel

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Tarmo Savisaar, tarmo.savisaar [at] jkhk.ee. tel. 5038236

Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Dokumentide vastuvõtt 15.juulini, järgneb Eesti Kaitseväe poolt taustakontroll.

Õppetöö toimub üldainete osas Järvamaa KHK Särevere õppekohas 3 kuud, seejärel Tapal Scoutspataljoni tehnikabaasis.

Õppetöö algus 30.august 2021.

Oskused ja teadmised mida on võimalik omandada:
·   Soomustehnika tehnik-mehhaaniku alusteadmised sh
   -  materjaliõpetus
   -  tehniline joonestamine ja mõõtmine
   -  elektrotehnika alused
·   Soomukite ehitus ja nende hooldamine  sh
   -  kere ja sisustuse hindamine, hooldus ja remont
·   Soomukite erinevate sõlmede ja süsteemide hooldus, ülddiagnostika ja remont sh
   -  mootor
   -  jõuülekanne
   -  juhtimisseadmed
   -  elektriseadised ja mugavussüsteemid
   -  kliima ja lisasoojendusseadmed
   -  turvaseadised
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

·   Lisaks veel valikained sh:
  -  Erialane võõrkeel
  -  Keevitus-, tule- ja lukksepatööd
  -  Liiklusõpetus

Õpingute lõppedes sooritatakse kutseeksam Mootorsõidukitehnik, tase 4 spetsialiseerumisega liikurmasinatehnik, tase 4. 

Õppijad  läbivad autokoolis B ja C1-kategooria kursused tasuta.

Praktika: 13 õppenädalat

Võimalused tööturul:  eelkõige Eesti Kaitseväe remondibaasis, võimalusel ka Kaitsetööstuse ettevõtetes, metsanduses ja muudes valdkondades, kus kasutusel roomik- ja rasketehnika.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas ja Eesti Kaitseväe remondibaasis Soomustehnika tehnik-mehhaaniku õppekava ja rakenduskava kohaselt

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Kontaktid: 
Contact title: 
Tarmo Savisaar
Phone number: 
+372 5038236
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe Keskharidus1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
78