Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Soomustehnika tehnik-mehhaanik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpe Eeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg1 aasta

Särevere õppekoht
NB! Uus õppegrupp avatakse eeldatavalt 2024.aasta sügisel

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Tarmo Savisaar, tarmo.savisaar@jkhk.ee. tel. 5038236

Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Dokumentide vastuvõtt 15.juulini, järgneb Eesti Kaitseväe poolt taustakontroll.

Õppetöö toimub üldainete osas Järvamaa KHK Särevere õppekohas 3 kuud, seejärel Tapal Scoutspataljoni tehnikabaasis.

Oskused ja teadmised mida on võimalik omandada:
·   Soomustehnika tehnik-mehhaaniku alusteadmised sh
   -  materjaliõpetus
   -  tehniline joonestamine ja mõõtmine
   -  elektrotehnika alused
·   Soomukite ehitus ja nende hooldamine  sh
   -  kere ja sisustuse hindamine, hooldus ja remont
·   Soomukite erinevate sõlmede ja süsteemide hooldus, ülddiagnostika ja remont sh
   -  mootor
   -  jõuülekanne
   -  juhtimisseadmed
   -  elektriseadised ja mugavussüsteemid
   -  kliima ja lisasoojendusseadmed
   -  turvaseadised
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

·   Lisaks veel valikained sh:
  -  Erialane võõrkeel
  -  Keevitus-, tule- ja lukksepatööd
  -  Liiklusõpetus

Õpingute lõppedes sooritatakse kutseeksam Mootorsõidukitehnik, tase 4 spetsialiseerumisega liikurmasinatehnik, tase 4. 

Õppijad  läbivad autokoolis B ja C1-kategooria kursused tasuta.

Praktika: 13 õppenädalat

Võimalused tööturul:  eelkõige Eesti Kaitseväe remondibaasis, võimalusel ka Kaitsetööstuse ettevõtetes, metsanduses ja muudes valdkondades, kus kasutusel roomik- ja rasketehnika.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas ja Eesti Kaitseväe remondibaasis Soomustehnika tehnik-mehhaaniku õppekava ja rakenduskava kohaselt

Tarmo Savisaar