Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

2022/2023 õa õppesessioonide ajad:

13.09-16.09; 04.10-07.10; 18.10-21.10; 15.11-18.11; 06.12-09.12; 17.01.23-20.01.23

2021/2022 õa õppesessioonide ajad:
14.09-17.09; 12.10-15.10; 02.11-05.11;  16.11-19.11; 07.12.-10.12.; 11.01.22-14.01.22

Omandatavad erialamoodulid:
·   Juhtimine ja majandamine
·   Lamba/kitsekasvatuse korraldamine

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada loomakasvatustootja, tase 5 kutsekvalifikatsioonieksam

Praktika:
·   10 EKAP (7 nädalat)

Võimalused tööturul
·   põllumajandusettevõtted

Põllumajandustootja, tase 5 on erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab looma- või taimekasvatusliku tootmise eest vastavalt spetsialiseerumisele.
Ta toodab, esmatöötleb ja turustab põllumajandussaadusi.
Tema peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu vajaduste planeerimine, tööde juhtimine või teostamine, majandustegevuse üle arvestuse ja aruandluse pidamine, vajadusel ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine.
Töötamine põllumajandustootjana eeldab tööd inimestega, organiseerides ja vastutades meeskonna töö eest. Ta on kursis oma valitud valdkonna arengutega ja on vajadusel valmis rakendama asjakohaseid muudatusi. Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Praktiline õpe sooritatakse kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Loomakasvatustootja, tase 5 lamba/kitsekasvatustootja õppekava kohaselt.
Õppekava aluseks on kutsestandard Loomakasvatustootja, tase 5


Kontakt:
juhtõpetaja

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Õppima võib asuda keskharidusega isik kellel on omandatud valitud suuna 4 kutsekvalifikatsiooni tasemele vastavad kompetentsid6 kuud
Saki järjekord: 
76