Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppetöö algus:

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
·   Sissejuhatus kaldkatuseehitaja eriala õpingutesse
·   Ehitusjoonestamise alused  
·   Viilkatuse katmine profiilplekiga
·   Viilkatuse katmine laineplaadiga
·   Viilkatuse katmine katusekiviga
·   Viilkatuste katmine bituumen-, klaas-, PVC- ja muude tehismaterjalidega  
·   Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine ja räästa vormistamine
·   Viilkatuste katmine traditsiooniliste katusekattematerjalidega
·   Viilkatuste katmine puitmaterjalidega  
·   Katuse puitkonstruktsioonide ehitus
·   Erialane võõrkeel

Võimalused tööturul
·   Katuseehitaja

Kaldkatuseehitaja töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõtetes. Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. 
Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali. Kaldkatuseehitaja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid.

3. taseme kaldkatuseehitaja teeb lihtoperatsioone. Ta töötab meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Kaldkatuseehitaja töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust. Oluline on kõrgustaluvuse olemasolu. 
Kaldkatuseehitaja töös tuleb olla hoolikas ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaalseid kahjusid (vee-, tule- või tormikahjustused) ehitisele ja/või selle osadele.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Kaldkatuseehitaja, tase 3, rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava 2020

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisPuuduvad1 aasta
Kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Statsionaarne koolipõhine õpePõhiharidus1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
87