Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppetöö algus:

Oskused ja teadmised mida omandad:

  • Katuseehitaja alusteadmised
  • Ehitusjoonestamise alused
  • Katuse kandekonstruktsioonide ehitamine
  • Metallist katusekattematerjalide paigaldamine
  • Katusekivide ja tsementkiudplaatide paigaldamine
  • Kaldkatuste katmine bituumen-, klaas-, PVC- ja muude tehismaterjalidega
  • Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine ja räästa vormistamine
  • Looduslike kattematerjalide paigaldamine kaldkatustele
  • Õpitee ja töö muutuvas maailmas

Võimalused tööturul
·   Katuseehitaja

Kaldkatuseehitaja töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõtetes.
Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali, vajadusel lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid. Kaldkatuseehitaja valdab puusepa oskusi tasemel, et teostada vajalikud, konstruktsiooniinseneri kinnitatud, muudatused olemasolevates kandekonstruktsioonides ning ehitada tööprojekti staadiumis ehitusprojekti järgi uusi kandekonstruktsioone.

Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse töötab meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Kaldkatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas, kuid sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad. Kaldkatuseehitaja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastaringselt ja välitingimustes. Töö sõltub paljuski ilmatikutingimustest (tuul, sademed, temperatuuri kõikumised). Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et kaldkatuseehitaja peab olema oma tööd tehes väga tähelepanelik. Töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused. Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades. Kaldkatuseehitaja kasutab töö tegemisel erinevad elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi tööriistu.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Kaldkatuseehitaja, tase 4 ja Kaldkatuseehitaja, tase 4 töökohapõhine õpe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava 2022

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)Statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisPõhiharidus1 aasta
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpePõhiharidus1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
87