Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Kaldkatuseehitaja (töökohapõhine+sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus@jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppetöö ajad:
12.-13.01.2024
19.-20.01.2024
26.-27.01.2024
09.-10.02.2024
16.-17.02.2024
01.-02.03.2024
08.-09.03.2024
22.-23.03.2024
04.-05.04.2024

Oskused ja teadmised mida omandad:

  • Katuseehitaja alusteadmised
  • Ehitusjoonestamise alused
  • Katuse kandekonstruktsioonide ehitamine
  • Metallist katusekattematerjalide paigaldamine
  • Katusekivide ja tsementkiudplaatide paigaldamine
  • Kaldkatuste katmine bituumen-, klaas-, PVC- ja muude tehismaterjalidega
  • Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine ja räästa vormistamine
  • Looduslike kattematerjalide paigaldamine kaldkatustele
  • Õpitee ja töö muutuvas maailmas

Võimalused tööturul
·   Katuseehitaja

Kaldkatuseehitaja töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõtetes.
Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali, vajadusel lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid. Kaldkatuseehitaja valdab puusepa oskusi tasemel, et teostada vajalikud, konstruktsiooniinseneri kinnitatud, muudatused olemasolevates kandekonstruktsioonides ning ehitada tööprojekti staadiumis ehitusprojekti järgi uusi kandekonstruktsioone.

Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse töötab meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Kaldkatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas, kuid sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad. Kaldkatuseehitaja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastaringselt ja välitingimustes. Töö sõltub paljuski ilmatikutingimustest (tuul, sademed, temperatuuri kõikumised). Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et kaldkatuseehitaja peab olema oma tööd tehes väga tähelepanelik. Töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused. Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades. Kaldkatuseehitaja kasutab töö tegemisel erinevad elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi tööriistu.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Kaldkatuseehitaja, tase 4 ja Kaldkatuseehitaja, tase 4 töökohapõhine õpe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava 2022