Täienduskoolitus

Autokool

Järvamaa Kutsehariduskeskus (koolitusluba nr 6919 HTM) korraldab B-, C, C1- ja T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitust.


B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus 

Järvamaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd Teooria.ee Autokooliga.
Kursuse kestus on 60 akad. tundi.
Õppetöö algab grupi täitumisel märtsis 2020
B-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse  õppekava 

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Kursuse kestus on 33 tundi, õppetöö algab 19. märts  2020, koolituse algus on edasi lükatud!.
Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
Hind 418 eurot sisaldab 27 tundi teooriat ja 6 tundi õppesõitu. 
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

C-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Kursuse kestus on  31 tundi, sisaldades 21 tundi teooriat ja 10 tundi õppesõitu. 
Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
C -kategooria  mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

 

T-kategooria riiklik sõidueksam. Hind 105 eurot sisaldab 2 tundi harjutamist ja Maanteeameti sõidueksamil traktori kasutamist. 
T-kategooria täiendav sõidutund 35 eurot,
Sõidud toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga.
C1-kategooria täiendav sõidutund 26 eurot.

 • Koolituste hinnad on koos käibemaksuga.

 • Kõikidel koolitustel lisandub Maanteeametis riigilõiv.

 • Koolitusel osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreerida SIIN.

 • Liiklusteooria järeleksamile (alates kolmandast korrast)  hind 35.- eur,  palun  kindlasti eelnevalt registreerida SIIN.

 • Järgmine järeleksam toimub 19. märtsil 2020   kell 16.00 Säreveres peahoones 218 ruumis, eksamite toimumine on edasi lükatud!

Seadusandlusest

1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seadus tõi kaasa 1. jaanuarist 2016 tulumaksuseaduse muudatuse. See puudutab koolituskulusid autokoolis ja täiskasvanu huvikoolis õppimist (§ 26 lg 2 ja lg 21). § 26 lõike 21 alusel saab õppija seoses täienduskoolitusega tulumaksusoodustust kasutada juhul:

 • kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks ning

 • kui õppija osales vaid kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks kavandatud koolitusel, mille õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardiga või tasemeõppe õppekavaga (osa, aine või moodul) või mille eesmärk on keeleõpe.

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Kui mootorsõiduki koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, siis tööandja saab oma töötajate või füüsilisest isikust ettevõtja enda koolitamiseks teha selliseid kulusid jätkuvalt maksuvabalt, kajastades neid kuludes.

Antud info on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

 
Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:
Ruth Türk,  koolitusjuht
E-post: ruth.turk@jkhk.ee
Telefon: +37253292188

B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus 

Järvamaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd Teooria.ee Autokooliga.
Kursuse kestus on 60 akad. tundi.
Õppetöö algab grupi täitumisel märtsis 2020
B-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse  õppekava 


T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Kursuse kestus on 33 tundi, õppetöö algab 19. märts  2020, koolituse algus on edasi lükatud!.
Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
Hind 418 eurot sisaldab 27 tundi teooriat ja 6 tundi õppesõitu. 
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

C-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

Kursuse kestus on  31 tundi, sisaldades 21 tundi teooriat ja 10 tundi õppesõitu. 
Õppetöö alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
C -kategooria  mootorsõiduki juhi koolituse õppekava.

 

T-kategooria riiklik sõidueksam. Hind 105 eurot sisaldab 2 tundi harjutamist ja Maanteeameti sõidueksamil traktori kasutamist. 
T-kategooria täiendav sõidutund 35 eurot,
Sõidud toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga.
C1-kategooria täiendav sõidutund 26 eurot.

 • Koolituste hinnad on koos käibemaksuga.

 • Kõikidel koolitustel lisandub Maanteeametis riigilõiv.

 • Koolitusel osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreerida SIIN.

 • Liiklusteooria järeleksamile (alates kolmandast korrast)  hind 35.- eur,  palun  kindlasti eelnevalt registreerida SIIN.

 • Järgmine järeleksam toimub 19. märtsil 2020   kell 16.00 Säreveres peahoones 218 ruumis, eksamite toimumine on edasi lükatud!

Seadusandlusest

1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seadus tõi kaasa 1. jaanuarist 2016 tulumaksuseaduse muudatuse. See puudutab koolituskulusid autokoolis ja täiskasvanu huvikoolis õppimist (§ 26 lg 2 ja lg 21). § 26 lõike 21 alusel saab õppija seoses täienduskoolitusega tulumaksusoodustust kasutada juhul:

 • kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks ning

 • kui õppija osales vaid kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks kavandatud koolitusel, mille õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardiga või tasemeõppe õppekavaga (osa, aine või moodul) või mille eesmärk on keeleõpe.

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Kui mootorsõiduki koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, siis tööandja saab oma töötajate või füüsilisest isikust ettevõtja enda koolitamiseks teha selliseid kulusid jätkuvalt maksuvabalt, kajastades neid kuludes.

Antud info on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

 
Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:
Ruth Türk,  koolitusjuht
E-post: ruth.turk@jkhk.ee
Telefon: +37253292188