Uudised

11 rahvusvahelist projekti - mis toimub? 04. oktoober Merje Mölter

2021. kooliaastat alustas JKHK väga edukalt ning ka projektitegevus on täies tuules: kaheksa Erasmus+ strateegilise ja kolme õpirändeprojektiga toimetamist jagub. 11 käimasolevat rahvusvahelist projekti on JKHK kõigi aegade rekord!


Augustikuus jagatud akrediteeringu tunnustusele järgnes positiivne rahastusotsus Erasmus+ 2021 õpirände taotlusele. Selle raames on esimesele pikaaegsele õpirändele (ErasmusPRO) minemas äsjalõpetanu loomaarsti abilise erialalt. Õpirändele Portugali on startimas ka hobuhoolduse kaks õpetajat. Samas on kaks hobuhoolduse eriala õpilast Rootsist JKHK-s oma praktikat sooritamas. Õpirännete üle-euroopaline kajastusüritus #ErasmusDays toimub sel aastal 14.-16. oktoobrini. #ErasmusDays raames korraldatakse erinevaid üritusi, näitusi, kohtumisõhtuid jm, et tutvustada õpirändevõimalusi, tehtud projektide tulemusi ja kõiki muid põnevaid võimalusi, mis selle programmiga kaasas käivad. Kõik korraldatavad üritused kantakse interaktiivsele kaardile – uuri julgelt lisa ja osale ka!

Septembrikuusse on mahtunud mitmed strateegiliste projektide tegevused: 
HYBVET rahvusvaheline projektimeeskonna kolmas kohtumine Leedus, mille eesmärk oli tutvustada kõikidele osapooltele Leedus meditsiini õpetavas keskuses (Crises Research Center, HybridLab) kasutatavate hübriidkursuste olemust ja loomise põhimõtteid. JKHK on võtnud eesmärgiks hübridiseerida ühe osa (8h) laotöötaja vastavast moodulist. Novembris toimub õpetajate treeningnädal, kus neli õpetajad igast partnerriigist loodut testivad.

Islandil toimunud CYBERCLEVER rahvusvahelise kohtumise keskmes oli interaktiivsete rahvusvaheliste mitte-IT-erialal õppivatele kutseõppuritele mõeldud küberteemaliste tundide ettevalmistus, mis tuleva aasta alguses Eestis toimuva suurürituse raames ka testitud saavad. JKHK teeb selle projekti raames koostööd Tartu KHK-ga teemal häkkimismeetodid ja küberturvalisus.

Strateegilise projekti UPT2S treeningnädal Saksamaal testisid praktikajuhendajad ja kutseõpetajad Hispaaniast, Prantsusmaalt, Horvaatiast ja Eestist praktikajuhendajale mõeldud käsiraamatut ning äppi. Veel arendusjärgus olev äpp on hindamis- ja suhtlusrakendus, mis võimaldab ühtlasi jälgida reaalajas õpilase edusamme ettevõttes. Treeningnädala jooksul said osalejad vahetu kogemuse kogu põllumajanduse eriala omandada sooviva õppuri koolitusprotsessist saksalikus duaalsüsteemis.
Projekti raames töötatakse välja ka parimate praktikate kogumik. Järgmine projektimeeskonna kohtumine leiab aset JKHK-s detsembrikuus.

Oktoobrikuus jätkuvad rahvusvahelised kohtumised: strateegilise projekti WISE meeskond kohtub Itaalias. Projekti keskmes on elukestva õppe võtmepädevuste omandamine kutseõppes ning parimate praktikate jagamine. 

Lõpusirgele jõudva strateegilise projekti DGT4SCS - Green Project rahvusvaheline kohtumine toimub sel korral online’s. Projekti käigus loodud õppematerjalid ja testid ootavad veel lõplikku vormistust, raportid kirjutamist ning levitustegevus korraldamist. Lõpusirgel on ka KA2 projekt SEAL.

Samal ajal talihooldusautojuhtide ja teemeistrite vabariiklike kutsevõistlusega külastavad JKHK-d Leedu kutsekooli (Kaunas Technical Vocational Education Center) teedeehituse õpetaja ja osakonna juhataja. Nädal hiljem võõrustab JKHK strateegilise projekti Energy4Farming (E4F) rahvusvahelist tiimi. Projekti eesmärgiks on kutsehariduse põllumajandusõppe täiustamine ja kaasajastamine läbi kutseõpetajate professionaalse arengu (taastuvenergia valdkonnas), kaasates kutseõppesse uuenduslikud ettevõtlustavad, mis põhinevad taastuvenergia sektori pakutavatel uutel võimalustel, et mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust, ning propageerides kutsehariduses põllumajandusõppes uuenduslikku projektipõhist õpikogemuste juurutamist ühiskondlike vajaduste rahuldamiseks. Kutseõpetajatele mõeldud kahenädalane treeningkursus leiab ased novembrikuus ja on planeeritud hübriidina – nädal online’s, nädal Itaalias.

Novembrikuusse mahub veel üks partnerite võõrustamine – strateegilise projekti UP4GreenConcrete projektimeeskonna esimene silmast-silma kohtumine. Kahepäevase programmi keskmes on betoonhoonete jätkusuutlikuks renoveerimiseks koostatud kavad ning õpet ja renoveerimistöid toetava äpi ülesehitus. 


 

Augustikuus jagatud akrediteeringu tunnustusele järgnes positiivne rahastusotsus Erasmus+ 2021 õpirände taotlusele. Selle raames on esimesele pikaaegsele õpirändele (ErasmusPRO) minemas äsjalõpetanu loomaarsti abilise erialalt. Õpirändele Portugali on startimas ka hobuhoolduse kaks õpetajat. Samas on kaks hobuhoolduse eriala õpilast Rootsist JKHK-s oma praktikat sooritamas. Õpirännete üle-euroopaline kajastusüritus #ErasmusDays toimub sel aastal 14.-16. oktoobrini. #ErasmusDays raames korraldatakse erinevaid üritusi, näitusi, kohtumisõhtuid jm, et tutvustada õpirändevõimalusi, tehtud projektide tulemusi ja kõiki muid põnevaid võimalusi, mis selle programmiga kaasas käivad. Kõik korraldatavad üritused kantakse interaktiivsele kaardile – uuri julgelt lisa ja osale ka!


Septembrikuusse on mahtunud mitmed strateegiliste projektide tegevused: 
HYBVET rahvusvaheline projektimeeskonna kolmas kohtumine Leedus, mille eesmärk oli tutvustada kõikidele osapooltele Leedus meditsiini õpetavas keskuses (Crises Research Center, HybridLab) kasutatavate hübriidkursuste olemust ja loomise põhimõtteid. JKHK on võtnud eesmärgiks hübridiseerida ühe osa (8h) laotöötaja vastavast moodulist. Novembris toimub õpetajate treeningnädal, kus neli õpetajad igast partnerriigist loodut testivad.

Islandil toimunud CYBERCLEVER rahvusvahelise kohtumise keskmes oli interaktiivsete rahvusvaheliste mitte-IT-erialal õppivatele kutseõppuritele mõeldud küberteemaliste tundide ettevalmistus, mis tuleva aasta alguses Eestis toimuva suurürituse raames ka testitud saavad. JKHK teeb selle projekti raames koostööd Tartu KHK-ga teemal häkkimismeetodid ja küberturvalisus.

Strateegilise projekti UPT2S treeningnädal Saksamaal testisid praktikajuhendajad ja kutseõpetajad Hispaaniast, Prantsusmaalt, Horvaatiast ja Eestist praktikajuhendajale mõeldud käsiraamatut ning äppi. Veel arendusjärgus olev äpp on hindamis- ja suhtlusrakendus, mis võimaldab ühtlasi jälgida reaalajas õpilase edusamme ettevõttes. Treeningnädala jooksul said osalejad vahetu kogemuse kogu põllumajanduse eriala omandada sooviva õppuri koolitusprotsessist saksalikus duaalsüsteemis.
Projekti raames töötatakse välja ka parimate praktikate kogumik. Järgmine projektimeeskonna kohtumine leiab aset JKHK-s detsembrikuus.

Oktoobrikuus jätkuvad rahvusvahelised kohtumised: strateegilise projekti WISE meeskond kohtub Itaalias. Projekti keskmes on elukestva õppe võtmepädevuste omandamine kutseõppes ning parimate praktikate jagamine. 

Lõpusirgele jõudva strateegilise projekti DGT4SCS - Green Project rahvusvaheline kohtumine toimub sel korral online’s. Projekti käigus loodud õppematerjalid ja testid ootavad veel lõplikku vormistust, raportid kirjutamist ning levitustegevus korraldamist. Lõpusirgel on ka KA2 projekt SEAL.

Samal ajal talihooldusautojuhtide ja teemeistrite vabariiklike kutsevõistlusega külastavad JKHK-d Leedu kutsekooli (Kaunas Technical Vocational Education Center) teedeehituse õpetaja ja osakonna juhataja. Nädal hiljem võõrustab JKHK strateegilise projekti Energy4Farming (E4F) rahvusvahelist tiimi. Projekti eesmärgiks on kutsehariduse põllumajandusõppe täiustamine ja kaasajastamine läbi kutseõpetajate professionaalse arengu (taastuvenergia valdkonnas), kaasates kutseõppesse uuenduslikud ettevõtlustavad, mis põhinevad taastuvenergia sektori pakutavatel uutel võimalustel, et mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust, ning propageerides kutsehariduses põllumajandusõppes uuenduslikku projektipõhist õpikogemuste juurutamist ühiskondlike vajaduste rahuldamiseks. Kutseõpetajatele mõeldud kahenädalane treeningkursus leiab ased novembrikuus ja on planeeritud hübriidina – nädal online’s, nädal Itaalias.

Novembrikuusse mahub veel üks partnerite võõrustamine – strateegilise projekti UP4GreenConcrete projektimeeskonna esimene silmast-silma kohtumine. Kahepäevase programmi keskmes on betoonhoonete jätkusuutlikuks renoveerimiseks koostatud kavad ning õpet ja renoveerimistöid toetava äpi ülesehitus.