Uudised

Aasta 2020 esimene mälumäng on peetud 22. jaanuar vadim.albrant

22.jaanuaril 2020 toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuses õppegruppide vahel mälumängu kolmas voor. Võistlustules olid kuni viie liikmelised võistkonnad. Kokku osales 14 võistkonda. Nii Paide kui ka Särevere õppekohas oli vaja appi võtta lausa lisaküsimused, et lõplikult esikolmikud välja selgitada.


Mälumäng koosnes kahekümnest valikvastustega küsimusest, mis olid jaotunud neljaks küsimuste vooruks. Teemadeks olid Eesti sport, Eesti linnud, Eesti filmid 2019 ning varia.

Mälumängu tulemused Paide õppekohas:

  • I koht: IT-19
  • II koht: IT-18
  • III koht: KO-18

Mälumängu tulemused Särevere õppekohas:

  • I – II koht: PM-19 & PM-17
  • III koht: PH-19

JKHK tänab kõiki õppegruppe (IT-18, IT-19, LK-17, LK-18, LK-19, KO-18, AT-19, EV-17, EV-18,  EV-19, PM-17, PM-19, PH-19, TE-19), kelle võistkonnad mälumängu kolmandas voorus osalesid. Neljas voor toimub märtsis. Täpsem info tuleb lähiajal.

Täname ka mälumängu läbiviijaid. Paide õppekohas viisid mälumängu läbi noortejuht Vadim Albrant, õpilasesinduse liige Liivika Saarman (IT-19) ning Säreveres õpetaja Eve Rõuk ja koolitusjuht Ruth Türk.

Noortejuht Vadim Albrant

Mälumäng koosnes kahekümnest valikvastustega küsimusest, mis olid jaotunud neljaks küsimuste vooruks. Teemadeks olid Eesti sport, Eesti linnud, Eesti filmid 2019 ning varia.

Mälumängu tulemused Paide õppekohas:

  • I koht: IT-19
  • II koht: IT-18
  • III koht: KO-18

Mälumängu tulemused Särevere õppekohas:

  • I – II koht: PM-19 & PM-17
  • III koht: PH-19

JKHK tänab kõiki õppegruppe (IT-18, IT-19, LK-17, LK-18, LK-19, KO-18, AT-19, EV-17, EV-18,  EV-19, PM-17, PM-19, PH-19, TE-19), kelle võistkonnad mälumängu kolmandas voorus osalesid. Neljas voor toimub märtsis. Täpsem info tuleb lähiajal.

Täname ka mälumängu läbiviijaid. Paide õppekohas viisid mälumängu läbi noortejuht Vadim Albrant, õpilasesinduse liige Liivika Saarman (IT-19) ning Säreveres õpetaja Eve Rõuk ja koolitusjuht Ruth Türk.

Noortejuht Vadim Albrant