Uudised

E+ KA2 projekti DGT4SCS tulemuste tutvustamine 22. detsember Merje Mölter

E+ KA2 projekt : Keskkonnasõbraliku (rohelise) koolitusmaterjalide väljatöötamine ehitussektori spetsialistidele
Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector (DGT4SCS)
No: 2019-1-LT01-KA202-060695
Levitusüritus Säreveres


DGT4SCS on Erasmus+ KA2 projekt, mille eesmärgiks on arendada keskkonnasõbralikku (rohelist) töökultuuri ja suurendada kvalifitseeritud tööjõu osakaalu ehitussektoris; ajakohastada ehitussektori pädevusi, mis oleks kooskõlas valdkonna arengusuundadega ning tõhusa koolituse abil suurendada "rohelisi“ pädevusi ehitusspetsialistide seas.

Pilootkursuse "Jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ehitamine" eesmärk on anda juhiseid ehitussektori kutseõppeprogramme kujundavatele spetsialistidele ja kutseõpetajatele, kes edastavad jätkusuutlikkuse teemadega seotud koolitusmaterjale ehitussektori õpilastele. See kursus tutvustab jätkusuutlikkuse peamisi ideid ja aspekte, mida õpilastel soovitatakse õppeprotsessis endale selgeks teha ja/või teadmisi testida, et õppe käigus edasi täielikumat pilti saada ja mõtteviisi laiendada.

DGT4SCS on Erasmus+ KA2 projekt, mille eesmärgiks on arendada keskkonnasõbralikku (rohelist) töökultuuri ja suurendada kvalifitseeritud tööjõu osakaalu ehitussektoris; ajakohastada ehitussektori pädevusi, mis oleks kooskõlas valdkonna arengusuundadega ning tõhusa koolituse abil suurendada "rohelisi“ pädevusi ehitusspetsialistide seas.

Pilootkursuse "Jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ehitamine" eesmärk on anda juhiseid ehitussektori kutseõppeprogramme kujundavatele spetsialistidele ja kutseõpetajatele, kes edastavad jätkusuutlikkuse teemadega seotud koolitusmaterjale ehitussektori õpilastele. See kursus tutvustab jätkusuutlikkuse peamisi ideid ja aspekte, mida õpilastel soovitatakse õppeprotsessis endale selgeks teha ja/või teadmisi testida, et õppe käigus edasi täielikumat pilti saada ja mõtteviisi laiendada.