Uudised

Enampakkumine Kaarlimõisa tee 2a võõrandamiseks 07. aprill valev.valjaots@jkhk.ee


Haridus- ja Teadusministeerium ja Järvamaa Kutsehariduskeskus kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 01.04.2021 käskkirjale nr 1.1-3/21/59 „Riigivara avaliku enampakkumise korraldamine ja komisjoni moodustamine“ (dokumendi fail) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamara külas Kaarlimõisa tee 2a kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18777050, katastritunnus 61801:001:0972, pindala 23951 m2, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV88562) võõrandamiseks, alghinnaga 14 370 eurot ning tagatisrahaga 1400 eurot. 

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise kinnises ümbrikus hiljemalt 28.04.2021 kella 11.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusvõrgu osakonna juhatajale aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja pealkiri „Kaarlimõisa tee 2a“. Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 
  1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post); 
  2. avaldus müüdava vara (sh objekti nimetus ja katastritunnus) ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) aastatasuna. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa; 
  4. nõustumine enampakkumisel osalemise ja võõrandatava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
  5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris; 
  6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumise tagatisraha 1400 (tuhat nelisada) eurot peab osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737, hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida „Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kaarlimõisa tee 2a tagatisraha“

Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud müüdava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone. Pakkumise tegemisega võtab pakkuja endale eduka pakkumise korral kohustuse tasuda võõrandatava kinnisasja eest enampakkumisel pakutud hinda ja sõlmida müügileping enampakkumises toodud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Lisainfo võõrandatava kinnistu kohta:
  - Põltsamaa valla üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.1998 määrusega nr 3, mille järgi paikneb kinnisasi ühiskondlike ehitiste maa alal. Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Algatatud üldplaneeringu järgi on tegemist tootmise maa-alaga.
  - Kitsenduste kaardil oleva info kohaselt jääb kinnisasi nitraaditundlikule alale ja geoloogilise uuringu alale.
  - Kinnisasjale puudub otse juurdepääs avalikult teelt. Samaaegselt kinnisasja võõrandamisega on võimalik seada juurdepääsuservituut Kaarlimõisa tee 4 kinnisasja kaudu (ca 345 m2 pindalaga), et oleks tagatud igakordne juurdepääs Kaarlimõisa tee 2a kinnistule. Servituudiala korrashoid ning muud servituudi ja selle seadmisega kaasnevad kulud tuleb tasuda kinnisasja ostjal. Teeservituudi ala on märgitud asendiplaanil: dokumendi fail.

Kirjalike pakkumise avamine toimub 28.04.2021 kell 11.05 Tartus Munga tn 18 Tõnissoni koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik. Vajadusel võimaldab enampakkumise komisjon osaleda enampakkumise avamisel videoühenduse kaudu. Palume oma vastavast soovist teada anda hiljemalt 27.04.2021 komisjoni liikmele Kerttu Ilvesmetsale kirjutades e-postile: kerttu.ilvesmets@hm.ee.

Enne pakkumise tegemist palun tutvuda „Enampakkumise tingimused ja korraga“ (dokumendi fail). Kõik asjast huvitatud isikud võivad tutvuda kasutamiseks antava varaga looduses igal ajal. Täpsemat infot kinnisasja kohta saab Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktorilt Rein Oselinilt (e-post: rein.oselin@jkhk.ee, telefon +372 515 9495).

„Riigivara avaliku enampakkumise korraldamine ja komisjoni moodustamine“ (dokumendi fail)
Teeservituudi ala (dokumendi fail)
„Enampakkumise tingimused ja kord“ (dokumendi fail)

Haridus- ja Teadusministeerium ja Järvamaa Kutsehariduskeskus kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 01.04.2021 käskkirjale nr 1.1-3/21/59 „Riigivara avaliku enampakkumise korraldamine ja komisjoni moodustamine“ (dokumendi fail) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamara külas Kaarlimõisa tee 2a kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18777050, katastritunnus 61801:001:0972, pindala 23951 m2, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV88562) võõrandamiseks, alghinnaga 14 370 eurot ning tagatisrahaga 1400 eurot. 

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise kinnises ümbrikus hiljemalt 28.04.2021 kella 11.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusvõrgu osakonna juhatajale aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja pealkiri „Kaarlimõisa tee 2a“. Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 
  1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post); 
  2. avaldus müüdava vara (sh objekti nimetus ja katastritunnus) ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) aastatasuna. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa; 
  4. nõustumine enampakkumisel osalemise ja võõrandatava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
  5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris; 
  6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumise tagatisraha 1400 (tuhat nelisada) eurot peab osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737, hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida „Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kaarlimõisa tee 2a tagatisraha“

Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud müüdava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone. Pakkumise tegemisega võtab pakkuja endale eduka pakkumise korral kohustuse tasuda võõrandatava kinnisasja eest enampakkumisel pakutud hinda ja sõlmida müügileping enampakkumises toodud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Lisainfo võõrandatava kinnistu kohta:
  - Põltsamaa valla üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.1998 määrusega nr 3, mille järgi paikneb kinnisasi ühiskondlike ehitiste maa alal. Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Algatatud üldplaneeringu järgi on tegemist tootmise maa-alaga.
  - Kitsenduste kaardil oleva info kohaselt jääb kinnisasi nitraaditundlikule alale ja geoloogilise uuringu alale.
  - Kinnisasjale puudub otse juurdepääs avalikult teelt. Samaaegselt kinnisasja võõrandamisega on võimalik seada juurdepääsuservituut Kaarlimõisa tee 4 kinnisasja kaudu (ca 345 m2 pindalaga), et oleks tagatud igakordne juurdepääs Kaarlimõisa tee 2a kinnistule. Servituudiala korrashoid ning muud servituudi ja selle seadmisega kaasnevad kulud tuleb tasuda kinnisasja ostjal. Teeservituudi ala on märgitud asendiplaanil: dokumendi fail.

Kirjalike pakkumise avamine toimub 28.04.2021 kell 11.05 Tartus Munga tn 18 Tõnissoni koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik. Vajadusel võimaldab enampakkumise komisjon osaleda enampakkumise avamisel videoühenduse kaudu. Palume oma vastavast soovist teada anda hiljemalt 27.04.2021 komisjoni liikmele Kerttu Ilvesmetsale kirjutades e-postile: kerttu.ilvesmets@hm.ee.

Enne pakkumise tegemist palun tutvuda „Enampakkumise tingimused ja korraga“ (dokumendi fail). Kõik asjast huvitatud isikud võivad tutvuda kasutamiseks antava varaga looduses igal ajal. Täpsemat infot kinnisasja kohta saab Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktorilt Rein Oselinilt (e-post: rein.oselin@jkhk.ee, telefon +372 515 9495).

„Riigivara avaliku enampakkumise korraldamine ja komisjoni moodustamine“ (dokumendi fail)
Teeservituudi ala (dokumendi fail)
„Enampakkumise tingimused ja kord“ (dokumendi fail)