Meie lood

Järvamaa Kutsehariduskeskuse parimad täiskasvanud õppijad said tunnustuse 05. oktoober gartoselin

1.oktoobril toimus Paide ajakeskuses Wittenstein Järvamaa tänavuste parimate täiskasvanud õppijate, koolitajate, silmapaistvate õpitegude ja õppijasõbralike ettevõtete tunnustamine.


Järvamaa Kutsehariduskeskusest olid kandidaadid esitatud kõikides kategooriates. 
Meie kooli töötajatest olid aasta õppija nominendid Monika Linder ja Külli Marrandi ning aasta õpitegu JKHK ratsavõistlused. Tunnustamist vääris ka meie aktiivne täienduskoolitustel osalev täiskasvanud õppija Marju Reismann. Aasta koolitaja nominent oli Eve Klävin ja aasta õppijasõbraliku tööandja laureaadiks valiti SA Koeru Hooldekeskus. 

Aasta õppija nominendid:
Monika Linder lõpetas Järvamaa Kutsehariduskeskuse hobuhooldaja eriala 2019.a. Monikale on õppimine andnud väga positiivse muutuse. Hobuerialale õppima asudes ei teadnud ta erialast väga palju, kuid ratsatrennides osaledes veendus Monika, et see eriala on just talle. Alates 2020.a töötab Monika meie kooli talliõpetajana.

Külli Marrandi lõpetas 2020.a Tartu Ülikooli Haridusinnovatsiooni magistriõpingud. Külli on valmis ja avatud pidevaks enesetäiendamiseks. Olles ise täiskasvanud õppija suunab ja motiveerib Külli oma kolleege õppima ning arenema.

Marju Reismann on äärmiselt entusiastlik ja eeskujulik täiskasvanud õppija. Tema eeskujul on mitmed sõbrad ja tuttavad üle Eesti läinud edasi õppima või värskendama juba olemasolevaid teadmisi. Marju võib julgelt kinnitada, et nii nagu reisimine annab reisimise pisiku, tekkib õppimisega ka õppimise pisik. Kogu aeg on tunne, et ikka veel ei tea piisavalt palju ja tahaks aina rohkem omandada uusi teadmisi. Marju ütleb, et on uhke tunne olla ikka ja jälle koolis tagasi ja seda täiesti vabatahtlikult. Eriti uhke on Marju oma pottsepp-sell, bussijuht, plaatija, siseviimistleja ja kõigi teiste alade eduka läbimise üle. Tänavu sügisel alustas Marju õpinguid Järvamaa Kutsehariduskeskuse maalri erialal. Marju sõnul võiks iga täiskasvanu läbida aastas vähemalt ühe koolituse. Selline elukestev õppimine tekitab kindlustunnet ja hoiab teadmised värsked. Samas paneb ka võimed proovile, kuidas tänapäeva kiires elutempos leida aega töö, pere ja ka enesetäiendamise jaoks.

Aasta õpiteo nominent:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse ratsavõistlused on pika traditsiooniga ja tuntud üle Eesti. Võistlused propageerivad õppimise võimalusi maaelu erialadel ja elukestvat õpet, julgustades inimesi ja andes eeskuju oma huvialaga tegelemiseks ja enesetäienduseks. Võistlused toovad hobuhuvilised inimesed Kesk-Eesti piirkonda, propageerides seeläbi maaeluerialade valikuga kutsekooli ja pakkudes kohalikule elanikonnale võimalust osaleda Kesk-Eesti suurimal hobuüritusel. Ratsavõistlustel osaleb üle 200 hobuhuvilise inimese üle Eesti. Võistlused toimuvad Türi Valla ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse karikatele ja on olenevalt aastatest ja Eesti Hobusekasvatajate Seltsi karikasarja, ponide karikasarja jt sarjade toimumiskohaks.

Aasta koolitaja nominent:
Eve Klävin õpetab eesti keelt teise keelena nii vene kui ka inglise keele baasil täiskasvanutele: sisserändajatele, uussisserändajatele ja töötutele. Tema keelegruppides õpivad erinevate keeletasemetega täiskasvanud õppijad. Lisaks eesti keelele laiendab ta õppijate silmaringi ka eesti kultuurist, ajaloost, traditsioonidest, igapäevapoliitikast ja –eluolust. Kõikidel keeleõppijatel on eesti keele õppimiseks oma kindel põhjus, olgu armastus, töö, õpingud vms. Eve õppijad on saavutanud teadliku eesti keele õppija taseme. Eve õppijad julgevad rääkida eesti keeles. Eve on andnud ausa panuse eesti keele õppimisele ja õpetamisele erinevatest maailma paikadest Eestisse elama asunud täiskasvanutele ja ka lastele. Evel on õnnestunud eesti keele „Teeme ära!“

Aasta õppijasõbralik tööandja laureaat:
SA Koeru Hooldekeskus on uuenev ja inspireeriv hoolekande- ja  tervishoiuteenuste osutaja ning juhtiv dementsuse valdkonna hoolekandeteenuste arenduskeskus Eestis. Neil on hästi läbi mõeldud ja planeeritud koolitus ja -praktikasüsteem, toetatakse töötajate haridustee jätkamist ja enesearendust ning panustatakse kutseõppesse. 

Õnnitleme kõiki õppimise usku inimesi ja soovime edukat elukestvat õpet!

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest
 

Järvamaa Kutsehariduskeskusest olid kandidaadid esitatud kõikides kategooriates. 
Meie kooli töötajatest olid aasta õppija nominendid Monika Linder ja Külli Marrandi ning aasta õpitegu JKHK ratsavõistlused. Tunnustamist vääris ka meie aktiivne täienduskoolitustel osalev täiskasvanud õppija Marju Reismann. Aasta koolitaja nominent oli Eve Klävin ja aasta õppijasõbraliku tööandja laureaadiks valiti SA Koeru Hooldekeskus. 

Aasta õppija nominendid:
Monika Linder lõpetas Järvamaa Kutsehariduskeskuse hobuhooldaja eriala 2019.a. Monikale on õppimine andnud väga positiivse muutuse. Hobuerialale õppima asudes ei teadnud ta erialast väga palju, kuid ratsatrennides osaledes veendus Monika, et see eriala on just talle. Alates 2020.a töötab Monika meie kooli talliõpetajana.


Külli Marrandi lõpetas 2020.a Tartu Ülikooli Haridusinnovatsiooni magistriõpingud. Külli on valmis ja avatud pidevaks enesetäiendamiseks. Olles ise täiskasvanud õppija suunab ja motiveerib Külli oma kolleege õppima ning arenema.

Marju Reismann on äärmiselt entusiastlik ja eeskujulik täiskasvanud õppija. Tema eeskujul on mitmed sõbrad ja tuttavad üle Eesti läinud edasi õppima või värskendama juba olemasolevaid teadmisi. Marju võib julgelt kinnitada, et nii nagu reisimine annab reisimise pisiku, tekkib õppimisega ka õppimise pisik. Kogu aeg on tunne, et ikka veel ei tea piisavalt palju ja tahaks aina rohkem omandada uusi teadmisi. Marju ütleb, et on uhke tunne olla ikka ja jälle koolis tagasi ja seda täiesti vabatahtlikult. Eriti uhke on Marju oma pottsepp-sell, bussijuht, plaatija, siseviimistleja ja kõigi teiste alade eduka läbimise üle. Tänavu sügisel alustas Marju õpinguid Järvamaa Kutsehariduskeskuse maalri erialal. Marju sõnul võiks iga täiskasvanu läbida aastas vähemalt ühe koolituse. Selline elukestev õppimine tekitab kindlustunnet ja hoiab teadmised värsked. Samas paneb ka võimed proovile, kuidas tänapäeva kiires elutempos leida aega töö, pere ja ka enesetäiendamise jaoks.

Aasta õpiteo nominent:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse ratsavõistlused on pika traditsiooniga ja tuntud üle Eesti. Võistlused propageerivad õppimise võimalusi maaelu erialadel ja elukestvat õpet, julgustades inimesi ja andes eeskuju oma huvialaga tegelemiseks ja enesetäienduseks. Võistlused toovad hobuhuvilised inimesed Kesk-Eesti piirkonda, propageerides seeläbi maaeluerialade valikuga kutsekooli ja pakkudes kohalikule elanikonnale võimalust osaleda Kesk-Eesti suurimal hobuüritusel. Ratsavõistlustel osaleb üle 200 hobuhuvilise inimese üle Eesti. Võistlused toimuvad Türi Valla ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse karikatele ja on olenevalt aastatest ja Eesti Hobusekasvatajate Seltsi karikasarja, ponide karikasarja jt sarjade toimumiskohaks.

Aasta koolitaja nominent:
Eve Klävin õpetab eesti keelt teise keelena nii vene kui ka inglise keele baasil täiskasvanutele: sisserändajatele, uussisserändajatele ja töötutele. Tema keelegruppides õpivad erinevate keeletasemetega täiskasvanud õppijad. Lisaks eesti keelele laiendab ta õppijate silmaringi ka eesti kultuurist, ajaloost, traditsioonidest, igapäevapoliitikast ja –eluolust. Kõikidel keeleõppijatel on eesti keele õppimiseks oma kindel põhjus, olgu armastus, töö, õpingud vms. Eve õppijad on saavutanud teadliku eesti keele õppija taseme. Eve õppijad julgevad rääkida eesti keeles. Eve on andnud ausa panuse eesti keele õppimisele ja õpetamisele erinevatest maailma paikadest Eestisse elama asunud täiskasvanutele ja ka lastele. Evel on õnnestunud eesti keele „Teeme ära!“

Aasta õppijasõbralik tööandja laureaat:
SA Koeru Hooldekeskus on uuenev ja inspireeriv hoolekande- ja  tervishoiuteenuste osutaja ning juhtiv dementsuse valdkonna hoolekandeteenuste arenduskeskus Eestis. Neil on hästi läbi mõeldud ja planeeritud koolitus ja -praktikasüsteem, toetatakse töötajate haridustee jätkamist ja enesearendust ning panustatakse kutseõppesse. 

Õnnitleme kõiki õppimise usku inimesi ja soovime edukat elukestvat õpet!

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest