Uudised

JKHK esimesed rahvusvahelised koolitajad 22. mai Merje Mölter

Eelmisel kuul käisid Saksamaal BBS II Stade kutsekoolis õpetamas Järvamaa KHK kaks hakkamist täis õpetajat. See JKHK esimene Erasmus+ tegevuse "välismaal õpetamas" raames toimunud õpiränne oli plaanis 2020. aasta kevadel, kuid toona jäi pandeemia tõttu ära.


Inglise keele õpetaja Ene Pener ja logistika valdkonna kutseõpetaja Eveli Laurson valmistasid õpirändele eelnevalt ette mitmeid õppematerjale, mida Saksamaa kutsekooli BBS II Stade erinevatel kursustel õppivatele õpilastele õpetati. Meie kooli õpetajad jagasid oma valdkonna teadmisi mitte ainult saksa õpilastele, vaid ka oma valdkonna õpetajatele, kellega koostöös said Ene ja Eveli oma tunde läbi viia. Lisaks õpetamisele oli võimalus ka ise midagi uut välismaa koolilt õppida - nimelt nägi Eveli, kuidas Saksamaal veokorraldajate eksamiks valmistuti, mis andis inspiratsiooni ja ideid, kuidas õpitu parimaid praktikaid ka kodumaal kasutusele võtta.

Õpirände ajal toimus õpetajatevaheline õppemetoodika ja õpetamise praktikate vahetamine intensiivselt - Ene ja Eveli õppisid nii mõndagi Saksamaa õpetajatelt ning sama toimus ka vastupidi. Õpirände kogemusega olid väga rahul nii Ene ja Eveli kui ka Saksa kutsekooli õpilased ja õpetajad - igaüks sai proovile panna ja ka kogeda midagi uut. BBS II Stade õpetajad olid vaimustuses meie õpetajate poolt kokku pandud ja tundides kasutatud õppematerjalidest ja nende kasutamise metoodikast (eelkõige digivahendite kasutamisest õppetöös). Õpilased olid eriti ekstaasis, et tunnis sai kasutada oma mobiiltelefoni ning arvuteid, mis tegi õppimise interaktiivsemaks ja põnevamaks. Õpetajate Ene ja Eveli üllatuseks oli BBS II Stade koolis distsipliin imestama panev - õpilased tõstavad tunnis kätt! Stade kooli õpetajad olid kogu õpirände protsessi käigus väga toetavad, koostööst huvitatud ja motiveeritud kogemusi vahetama, mis aitas kaasa õpirände eduka ja positiivse ellu viimisel.

Õpetajate õpiränne algas ja lõppes positiivsete kogemustega. Õpirände lõpuks õppisid mõlema kooli õpetajad teineteiselt nii mõndagi ning plaanivad parimad praktikad ka kasutusele võtta. Kindlasti oli kogemus suur ka enesearenduse osas, sest välisriigis õpetamine on paras väljakutse mitte üksnes keelelises mõttes, vaid lühikese aja jooksul tuleb kontakt saavutada teisest kultuuriruumist pärit õpilaste ja õpetajatega, lisaks tuleb valmis olla kõikvõimalikeks tehnilisteks viperusteks. Välisriigis multikultuurses keskkonnas õpetamine, võõraste õpilaste ja õpetajatega suhtlemine suurendasid enesekindlust ja kompetentse, mida mistahes teine kool kodumaal täna pakkuda ei suudaks.

 

M.A. Pukk

M. Mölter

Inglise keele õpetaja Ene Pener ja logistika valdkonna kutseõpetaja Eveli Laurson valmistasid õpirändele eelnevalt ette mitmeid õppematerjale, mida Saksamaa kutsekooli BBS II Stade erinevatel kursustel õppivatele õpilastele õpetati. Meie kooli õpetajad jagasid oma valdkonna teadmisi mitte ainult saksa õpilastele, vaid ka oma valdkonna õpetajatele, kellega koostöös said Ene ja Eveli oma tunde läbi viia. Lisaks õpetamisele oli võimalus ka ise midagi uut välismaa koolilt õppida - nimelt nägi Eveli, kuidas Saksamaal veokorraldajate eksamiks valmistuti, mis andis inspiratsiooni ja ideid, kuidas õpitu parimaid praktikaid ka kodumaal kasutusele võtta.


Õpirände ajal toimus õpetajatevaheline õppemetoodika ja õpetamise praktikate vahetamine intensiivselt - Ene ja Eveli õppisid nii mõndagi Saksamaa õpetajatelt ning sama toimus ka vastupidi. Õpirände kogemusega olid väga rahul nii Ene ja Eveli kui ka Saksa kutsekooli õpilased ja õpetajad - igaüks sai proovile panna ja ka kogeda midagi uut. BBS II Stade õpetajad olid vaimustuses meie õpetajate poolt kokku pandud ja tundides kasutatud õppematerjalidest ja nende kasutamise metoodikast (eelkõige digivahendite kasutamisest õppetöös). Õpilased olid eriti ekstaasis, et tunnis sai kasutada oma mobiiltelefoni ning arvuteid, mis tegi õppimise interaktiivsemaks ja põnevamaks. Õpetajate Ene ja Eveli üllatuseks oli BBS II Stade koolis distsipliin imestama panev - õpilased tõstavad tunnis kätt! Stade kooli õpetajad olid kogu õpirände protsessi käigus väga toetavad, koostööst huvitatud ja motiveeritud kogemusi vahetama, mis aitas kaasa õpirände eduka ja positiivse ellu viimisel.

Õpetajate õpiränne algas ja lõppes positiivsete kogemustega. Õpirände lõpuks õppisid mõlema kooli õpetajad teineteiselt nii mõndagi ning plaanivad parimad praktikad ka kasutusele võtta. Kindlasti oli kogemus suur ka enesearenduse osas, sest välisriigis õpetamine on paras väljakutse mitte üksnes keelelises mõttes, vaid lühikese aja jooksul tuleb kontakt saavutada teisest kultuuriruumist pärit õpilaste ja õpetajatega, lisaks tuleb valmis olla kõikvõimalikeks tehnilisteks viperusteks. Välisriigis multikultuurses keskkonnas õpetamine, võõraste õpilaste ja õpetajatega suhtlemine suurendasid enesekindlust ja kompetentse, mida mistahes teine kool kodumaal täna pakkuda ei suudaks.

 

M.A. Pukk

M. Mölter