Uudised

Kutsehariduse Erasmus+ õpirände koordinaatorite suvekool JKHKs 26. august Merje Mölter

23.-24. augustini toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide ja Särevere õppehoonetes kutsehariduse Erasmus+ õpirände koordinaatorite suvekool, kus arutati erinevate õpirändeid puutudavate teemade üle ning jagati omapoolseid arvamusi ja soovitusi.


23. augustil kogunesid Erasmus+ kutsekoolide projektijuhid üle Eesti Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoonesse, et arutleda koos Erasmus+ õpirände tuleviku, parendamise ja korraldamise üle. Osadele kutsekoolidele sai üle antud ka Erasmuse õpirände akrediteeringu tunnistused. Tunnustuste, sissejuhatuse ja tutvustuse järgselt alustati töötubadega - akrediteeringu taotlemine ja õpirände arendus.

Akrediteeringu taotlemise töötoa eesmärk oli panna osalejat mõistma, kuidas seada Erasmuse õpirände akrediteeringu eesmärke, millised on akrediteerimise reeglid ja akrediteeringu taotlemise põhimõtted, et osataks sõnastada Erasmuse plaani eesmärke ning siduda neid asjakohaselt planeeritavate õpirännetega.

Õpirände arenduse töötoa esimeseks teemaks võeti “Virtuaalne õpiränne”, mida tutvustas Tartu Kutsehariduskeskuse projektijuht, kuna neil on mitu edukat virtuaalset õpirännet juba seljataga. Esitluses sai räägitud, kuidas valmistada ette virtuaalseks õpirändeks, kirjeldati virtuaalse õpirände mõistet, toodi välja selle eelised, tingimused, ülesehitus ning väljakutsed. Juttu tuli ka põimitud õpirändest.

Teiseks teemaks oli “Väliseksperdi kutsumine Erasmuse raames”, millest rääkis Kõrgema Kunstikooli Pallas esindaja. Esitluses tutvustati teemat lähemalt, räägiti üle väliseksperdi kutsumise kasulikest punktidest, praktilistest sammudest, toetusest ning muudest olulistest punktidest, millega taotleja tulevikus arvestama peaks.

Kolmanda teemana kandis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri esindaja ette “Erasmus+ tähelepanekuid ja soovitusi pikaajaliseks õpirändeks”, mis tugines küll kõrgkooli kogemusel, kuid mille peamised teemapunktid - kindlustus, elamisluba ja viisa - on kohased ka kutsehariduses.

Neljandat teemat, “Õpiränne UK’sse”, esitles Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri teine esindaja, rääkides Brexiti mõjust Erasmus+ programmile.

Viiendaks teemaks oli “Europassi õpirändetunnistus”, millest rääkis Kutsekoja SA esindaja. Esitluse alguses räägiti Europassi õpirändetunnistuse tulevastest aruteludest ja uuendustest. Töötoast osavõtjatega arutleti Europassi olemuse, vajalikkuse ning arengu eelistuste üle. Täideti ka tagasiside küsitlus, mis peaks saama sisendiks 2022. aastal algavatele arenduslikele aruteludele.

Kuuendaks ja ühtlasi ka õpirände arenduse töötoa viimaseks esitluseks sai “Kutsehariduse ekspertide kogu (VET Team) tutvustus”, kus selle esindaja tutvustas VET Teami olemust, nende eesmärke, ülesandeid ning 2021-2024 aastate fookusteemasid. Sarnaselt eelmisele esitlusele kujunes ka seal välja tagasiside-arutelu kõigi töötoas osalenute vahel.

24. augustil koguneti Järvamaa Kutsehariduskeskuse värskelt renoveeritud Särevere peahoonesse, kus anti tagasisidet töötubadele, räägiti täpsemalt üle Erasmus+ õpirände dokumentatsioon ja nõuded uuel perioodil. Toodi välja lepingu eritingimused ja Lisa III muudatused ning värskendati mälu lõpuaruannete esitamise teemal.

Pärast kerget kohvipausi tutvustati, kuidas tulevasi õpirändureid veebikeskkonnas EHISES/ TAHVLIS registreerida. Tunnustati ka parimaid 2021 taotlusvooru osalejaid ning informeeriti sügisestest taotlusvoorudest.

Kutsehariduse Erasmus+ õpirände suvekooli lõpus tutvustas Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin Särevere õppehooneid, viies suvekooli osalejatele läbi tutvustava tuuri.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üritus möödus edukalt ja arutlevalt ning kutsehariduse Erasmus+ õpirände suvekoolis osalejad lahkusid Järvamaalt hea tuju ja rohkemate teadmistega. Kiidu- ja tänusõnad kõikidele esitlejatele ja osalejatele, tänu kellele sai avatud ja arendavaid vestlusi pidada, mis selle ürituse edukuse tagasid.

 

Marleen Annabel Pukk

Merje Mölter
 

 

---

Hübriid õpiränne - osad osalejad on (füüsiliselt koos ühes) ruumis ja osad kasutavad videokoosolekute platvormi (nt Microsoft Teams, Zoom Meetings, Google Meet vms.). 
Põimitud õpiränne - osa õppest toimub virtuaalselt ja teine osa füüsiliselt partnerriigis. 

23. augustil kogunesid Erasmus+ kutsekoolide projektijuhid üle Eesti Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoonesse, et arutleda koos Erasmus+ õpirände tuleviku, parendamise ja korraldamise üle. Osadele kutsekoolidele sai üle antud ka Erasmuse õpirände akrediteeringu tunnistused. Tunnustuste, sissejuhatuse ja tutvustuse järgselt alustati töötubadega - akrediteeringu taotlemine ja õpirände arendus.

Akrediteeringu taotlemise töötoa eesmärk oli panna osalejat mõistma, kuidas seada Erasmuse õpirände akrediteeringu eesmärke, millised on akrediteerimise reeglid ja akrediteeringu taotlemise põhimõtted, et osataks sõnastada Erasmuse plaani eesmärke ning siduda neid asjakohaselt planeeritavate õpirännetega.


Õpirände arenduse töötoa esimeseks teemaks võeti “Virtuaalne õpiränne”, mida tutvustas Tartu Kutsehariduskeskuse projektijuht, kuna neil on mitu edukat virtuaalset õpirännet juba seljataga. Esitluses sai räägitud, kuidas valmistada ette virtuaalseks õpirändeks, kirjeldati virtuaalse õpirände mõistet, toodi välja selle eelised, tingimused, ülesehitus ning väljakutsed. Juttu tuli ka põimitud õpirändest.

Teiseks teemaks oli “Väliseksperdi kutsumine Erasmuse raames”, millest rääkis Kõrgema Kunstikooli Pallas esindaja. Esitluses tutvustati teemat lähemalt, räägiti üle väliseksperdi kutsumise kasulikest punktidest, praktilistest sammudest, toetusest ning muudest olulistest punktidest, millega taotleja tulevikus arvestama peaks.

Kolmanda teemana kandis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri esindaja ette “Erasmus+ tähelepanekuid ja soovitusi pikaajaliseks õpirändeks”, mis tugines küll kõrgkooli kogemusel, kuid mille peamised teemapunktid - kindlustus, elamisluba ja viisa - on kohased ka kutsehariduses.

Neljandat teemat, “Õpiränne UK’sse”, esitles Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri teine esindaja, rääkides Brexiti mõjust Erasmus+ programmile.

Viiendaks teemaks oli “Europassi õpirändetunnistus”, millest rääkis Kutsekoja SA esindaja. Esitluse alguses räägiti Europassi õpirändetunnistuse tulevastest aruteludest ja uuendustest. Töötoast osavõtjatega arutleti Europassi olemuse, vajalikkuse ning arengu eelistuste üle. Täideti ka tagasiside küsitlus, mis peaks saama sisendiks 2022. aastal algavatele arenduslikele aruteludele.

Kuuendaks ja ühtlasi ka õpirände arenduse töötoa viimaseks esitluseks sai “Kutsehariduse ekspertide kogu (VET Team) tutvustus”, kus selle esindaja tutvustas VET Teami olemust, nende eesmärke, ülesandeid ning 2021-2024 aastate fookusteemasid. Sarnaselt eelmisele esitlusele kujunes ka seal välja tagasiside-arutelu kõigi töötoas osalenute vahel.

24. augustil koguneti Järvamaa Kutsehariduskeskuse värskelt renoveeritud Särevere peahoonesse, kus anti tagasisidet töötubadele, räägiti täpsemalt üle Erasmus+ õpirände dokumentatsioon ja nõuded uuel perioodil. Toodi välja lepingu eritingimused ja Lisa III muudatused ning värskendati mälu lõpuaruannete esitamise teemal.

Pärast kerget kohvipausi tutvustati, kuidas tulevasi õpirändureid veebikeskkonnas EHISES/ TAHVLIS registreerida. Tunnustati ka parimaid 2021 taotlusvooru osalejaid ning informeeriti sügisestest taotlusvoorudest.

Kutsehariduse Erasmus+ õpirände suvekooli lõpus tutvustas Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin Särevere õppehooneid, viies suvekooli osalejatele läbi tutvustava tuuri.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üritus möödus edukalt ja arutlevalt ning kutsehariduse Erasmus+ õpirände suvekoolis osalejad lahkusid Järvamaalt hea tuju ja rohkemate teadmistega. Kiidu- ja tänusõnad kõikidele esitlejatele ja osalejatele, tänu kellele sai avatud ja arendavaid vestlusi pidada, mis selle ürituse edukuse tagasid.

 

Marleen Annabel Pukk

Merje Mölter
 

 

---

Hübriid õpiränne - osad osalejad on (füüsiliselt koos ühes) ruumis ja osad kasutavad videokoosolekute platvormi (nt Microsoft Teams, Zoom Meetings, Google Meet vms.). 
Põimitud õpiränne - osa õppest toimub virtuaalselt ja teine osa füüsiliselt partnerriigis.