Uudised

Loomisel on hübriidkursus logistikas 25. november Merje Mölter

Ajavahemikul 15.-19. november toimunud intensiivkursusel Leedus omandasid Erasmus+ strateegilise projekti HYBVET partnerid teadmisi hübriidkursuse olemusest ja loomisest.


Krizių Tyrimo Centras (KTC) kasutatav meetod on väga hea alternatiiv tavapärasele õppemeetodile ning eriti tõhus praktiliste kogemuste omandamisel ja kinnistamisel. 

Nädalase programmi jooksul külastati HLab õpperuume, tutvuti varustuse ja metodoloogiaga, õpiti kasutama Drakon keelt (programmeerima kasutades algoritmi, drakon language), kaardistati sammud vastavalt partneri valitud teemale, loodi ka esimesed algoritmid (algorithms), nendega kokku käiv instruktaaž (dynamic forms & documents) ning mooduli osad (workflow). Viimasel päeval testiti esialgset hübriidkursust, mis andis hea tagasiside sellele, mis sai hästi ja mis tuleb ümber teha või korrigeerida.

JKHK projektimeeskond on otsustanud koostada simulatsioonid teemal "saadetiste planeerimine poolhaagisesse, laadimisskeemi koostamine". Tänaseks päevaks on loodud esmane algoritm ja sellele vastavad stsenaariumid. Kogu hübriidkursus peaks valmima tuleva aasta veebruari kuuks. 
 

Krizių Tyrimo Centras (KTC) kasutatav meetod on väga hea alternatiiv tavapärasele õppemeetodile ning eriti tõhus praktiliste kogemuste omandamisel ja kinnistamisel. 

Nädalase programmi jooksul külastati HLab õpperuume, tutvuti varustuse ja metodoloogiaga, õpiti kasutama Drakon keelt (programmeerima kasutades algoritmi, drakon language), kaardistati sammud vastavalt partneri valitud teemale, loodi ka esimesed algoritmid (algorithms), nendega kokku käiv instruktaaž (dynamic forms & documents) ning mooduli osad (workflow). Viimasel päeval testiti esialgset hübriidkursust, mis andis hea tagasiside sellele, mis sai hästi ja mis tuleb ümber teha või korrigeerida.


JKHK projektimeeskond on otsustanud koostada simulatsioonid teemal "saadetiste planeerimine poolhaagisesse, laadimisskeemi koostamine". Tänaseks päevaks on loodud esmane algoritm ja sellele vastavad stsenaariumid. Kogu hübriidkursus peaks valmima tuleva aasta veebruari kuuks.