Uudised

“ÕPIRÄNDELE - miks ja kuidas?” #ErasmusDays 2021 30. oktoober Merje Mölter

Tänavu tähistati #Erasmuspäevi 14.-16. oktoober. Ka sel aastal oli tegemist eduka ettevõtmisega: korraldati 5667 üritust enam kui 67 riigis üle kogu maailma. Ka JKHK lisas end kaardile.


14. oktoobril 2021 toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere värskelt renoveeritud peamajas #ErasmusDays 2021 raames üritus “ÕPIRÄNDELE - miks ja kuidas?”, kus kõik Erasmus+ õpirändes osalemisest huvitatud said lisaks programmi tutvustusele kuulda ka JKHK Erasmuse vilistlaste kogemuslugusid ja lõbusaid seikasid. Üritusel osalesid nii vilistlased, huvitundjad kui ka välispraktikale kandideerinud ning seda sai vaadata ka Facebooki live ülekandega Järvamaa Kutsehariduskeskuse Facebooki lehel.

Üritus algas JKHK projektijuhi esitlusega, kus Merje Mölter jagas oma aastapikkuseid kogemusi Erasmuse õpirännetega, tõi välja aastate läbi kujunenud välispraktika arengutee Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning jagas ka isiklikke nõuandeid.

Järgmisena andis põhjalikuma tutvustuse Erasmus+ õpirände programmist JKHK projekti koordinaator Marleen Annabel Pukk, kus kirjeldas õpirände olemust, tõi välja põhjuseid, mis võiks motiveerida õpilasi õpirändest osa võtma, selgitas täpsemalt kes ja kuidas sellest programmist osa saavad võtta ning millised on programmis osaleja kohustused ja erialased võimalused oma oskuste praktiseerimiseks erinevates välisriikides.

Kui kõikide küsimused said vastused, oli aeg kuulata JKHK õpirände vilistlaste kogemuslugusid. Esimesena võttis sõna Elo Kase veokorraldaja-logistiku eriala vilistlane, kes käis õpirändel Saksamaal, Stades 2018. aastal.

Pärast huvitavaid lugusid, pilte, videoid ja naeru näidati saalile 2017. ja 2018. aastate loomaarsti abiliste Poola Wroclawi loomaaia õpirännete kogemusvideosid ja -pilte. Materjalile aitas tolle aja kohta juurde kommenteerida projektijuht, kes andis ka behind the scenes märkuseid Poola loomaaia õpirännete kohta.

Järgmisena loomaarsti abilise erialalt võttis sõna vilistlane Iiris-Simona Rao, kes sooritas oma välispraktikat Küprosel 2020. aastal. Iiris kirjeldas, milline oli tema elamiskeskkond ning kuidas saada hakkama 10-inimeselise seltskonnaga ühe katuse all. Iiris maalis kujutava pildi, milline oli Küprose loomade varjupaiga ja ühtlasi ka väikelooma kliiniku praktika, näidates ka pilte ja videot oma kogemusest. Erilist rõhku pandi ka seltskonna ja kultuurielu nautimisele, mis on kindlasti üheks oluliseks osaks iga õpirände elamusest. Loomaarsti abilise eriala juurde jäädes tutvustas projekti koordinaator ka 2021. aastal Kreekas õpirändes osalejate kogemusi piltide, video ja jutukestega.

Loomaarsti abilise erialalt edasi liikudes astus saali ette mootorsõidukitehniku eriala lõpetanu ja 2020. aasta Küprose õpirände vilistlane Raul Sims, kes tõi võrdlusi Küprose ja Eesti auto töökodade vahel. Sarnaselt eelmisele esinejale, Iirisele, pani Raul suurt rõhku ka praktikavälistele tegevustele, kus tõi välja, et õpiränne ei sisalda endast ainult välispraktikat, vaid ka kultuuri- ja seltskonna tegevusi. Kui tahetakse oma õpiränne veelgi elamusterohkeks muuta, siis tuleb ka ise väljasõite organiseerida ja riiki avastama minna. Rauli kokkuvõttev lause oli, et praktika oli kuidas oli, aga see tööväline aeg, just need ühistegevused olid need, mis muutsid õpirände suurepäraseks ja meeldejäävaks kogemuseks.

Peale mootorsõidukitehniku eriala esitlust edastas projekti koordinaator nii Rootsis käinud hobuhooldaja kui ka 2016. aastal Ungaris, 2020. aastal Küprosel ja 2021. aastal Kreekas käinud koka eriala vilistlaste pilte, videoid ja kogemuslugusid. Ürituse viimaseks erialaseks esitluseks jäi 2020. aastal Küprosel õpirändel osalenud ehitusviimistluse õpirändurite kogemustepagasi jagamine.

Üritus lõppes veelgi enamate küsimuste tekkimisega, kus selle aasta õpirände kandidaadid said oma vastuseid nii õpirände vilistlastelt, projektijuhilt kui ka projekti koordinaatorilt. Igale esitlusele andis ka omapoolseid kogemusi just õpirände korraldamise poole pealt nii projektijuht kui ka projekti koordinaator. Kokkuvõtteks võib öelda, et üritus oli täis silmaringi avardamist ja õpirände vilistlaste kogemustest õppimist. 

 

Marleen Annabel Pukk

Erasmus+ koordinaator
 

14. oktoobril 2021 toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere värskelt renoveeritud peamajas #ErasmusDays 2021 raames üritus “ÕPIRÄNDELE - miks ja kuidas?”, kus kõik Erasmus+ õpirändes osalemisest huvitatud said lisaks programmi tutvustusele kuulda ka JKHK Erasmuse vilistlaste kogemuslugusid ja lõbusaid seikasid. Üritusel osalesid nii vilistlased, huvitundjad kui ka välispraktikale kandideerinud ning seda sai vaadata ka Facebooki live ülekandega Järvamaa Kutsehariduskeskuse Facebooki lehel.

Üritus algas JKHK projektijuhi esitlusega, kus Merje Mölter jagas oma aastapikkuseid kogemusi Erasmuse õpirännetega, tõi välja aastate läbi kujunenud välispraktika arengutee Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning jagas ka isiklikke nõuandeid.


Järgmisena andis põhjalikuma tutvustuse Erasmus+ õpirände programmist JKHK projekti koordinaator Marleen Annabel Pukk, kus kirjeldas õpirände olemust, tõi välja põhjuseid, mis võiks motiveerida õpilasi õpirändest osa võtma, selgitas täpsemalt kes ja kuidas sellest programmist osa saavad võtta ning millised on programmis osaleja kohustused ja erialased võimalused oma oskuste praktiseerimiseks erinevates välisriikides.

Kui kõikide küsimused said vastused, oli aeg kuulata JKHK õpirände vilistlaste kogemuslugusid. Esimesena võttis sõna Elo Kase veokorraldaja-logistiku eriala vilistlane, kes käis õpirändel Saksamaal, Stades 2018. aastal.

Pärast huvitavaid lugusid, pilte, videoid ja naeru näidati saalile 2017. ja 2018. aastate loomaarsti abiliste Poola Wroclawi loomaaia õpirännete kogemusvideosid ja -pilte. Materjalile aitas tolle aja kohta juurde kommenteerida projektijuht, kes andis ka behind the scenes märkuseid Poola loomaaia õpirännete kohta.

Järgmisena loomaarsti abilise erialalt võttis sõna vilistlane Iiris-Simona Rao, kes sooritas oma välispraktikat Küprosel 2020. aastal. Iiris kirjeldas, milline oli tema elamiskeskkond ning kuidas saada hakkama 10-inimeselise seltskonnaga ühe katuse all. Iiris maalis kujutava pildi, milline oli Küprose loomade varjupaiga ja ühtlasi ka väikelooma kliiniku praktika, näidates ka pilte ja videot oma kogemusest. Erilist rõhku pandi ka seltskonna ja kultuurielu nautimisele, mis on kindlasti üheks oluliseks osaks iga õpirände elamusest. Loomaarsti abilise eriala juurde jäädes tutvustas projekti koordinaator ka 2021. aastal Kreekas õpirändes osalejate kogemusi piltide, video ja jutukestega.

Loomaarsti abilise erialalt edasi liikudes astus saali ette mootorsõidukitehniku eriala lõpetanu ja 2020. aasta Küprose õpirände vilistlane Raul Sims, kes tõi võrdlusi Küprose ja Eesti auto töökodade vahel. Sarnaselt eelmisele esinejale, Iirisele, pani Raul suurt rõhku ka praktikavälistele tegevustele, kus tõi välja, et õpiränne ei sisalda endast ainult välispraktikat, vaid ka kultuuri- ja seltskonna tegevusi. Kui tahetakse oma õpiränne veelgi elamusterohkeks muuta, siis tuleb ka ise väljasõite organiseerida ja riiki avastama minna. Rauli kokkuvõttev lause oli, et praktika oli kuidas oli, aga see tööväline aeg, just need ühistegevused olid need, mis muutsid õpirände suurepäraseks ja meeldejäävaks kogemuseks.

Peale mootorsõidukitehniku eriala esitlust edastas projekti koordinaator nii Rootsis käinud hobuhooldaja kui ka 2016. aastal Ungaris, 2020. aastal Küprosel ja 2021. aastal Kreekas käinud koka eriala vilistlaste pilte, videoid ja kogemuslugusid. Ürituse viimaseks erialaseks esitluseks jäi 2020. aastal Küprosel õpirändel osalenud ehitusviimistluse õpirändurite kogemustepagasi jagamine.

Üritus lõppes veelgi enamate küsimuste tekkimisega, kus selle aasta õpirände kandidaadid said oma vastuseid nii õpirände vilistlastelt, projektijuhilt kui ka projekti koordinaatorilt. Igale esitlusele andis ka omapoolseid kogemusi just õpirände korraldamise poole pealt nii projektijuht kui ka projekti koordinaator. Kokkuvõtteks võib öelda, et üritus oli täis silmaringi avardamist ja õpirände vilistlaste kogemustest õppimist. 

 

Marleen Annabel Pukk

Erasmus+ koordinaator