Uudised

Praktikajuhendajate koolitus 23. veebruar Merje Mölter

21. ja 22. veebruaril 2022 toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuses Särevere mõisas ja Paide õppehoones praktikajuhendajate koolitus ja strateegilise projekti „Upgrading Trainers in Dual Vocational System“ (UpT2S) levitusüritus. Koolitusel osalesid inimesed erinevatest koolidest ja ettevõtetest.


Üritused algasid direktori Rein Oselini JKHK-d tutvustava esitlusega, kus osalejatele näidati ka kutsekoolile tehtud erialade reklaamvideosid. Pärast tervitust oli aeg ettekanneteks, millega alustas õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi-Kallas teemal praktika olemus, sisu ja vajalikkus õpilase ning õppekava täitmise jaoks.

Teisena sai sõna projektijuht Merje Mölter, kes rääkis täpsemalt ettevõtte praktikajuhendajate kompetentside tõstmisest, tuvustades osalejatele projekti UpT2S olemust ja lõpptulemusi, milleks on:
-    mitmekeelne praktikajuhendajatele suunatud veebikursus kutseõppijaid juhendavate praktikajuhendajate pädevuste parandamiseks 
-    äpiplatvorm kolmepoolseks suhtlemiseks (ettevõtte praktikajuhendaja, kooli praktikajuhendaja ja õpilane) õpilaste praktikaprotsessi jälgimiseks ja hindamiseks, millele on ligipääs nii praktikandil, õpetaval koolil kui ka praktikajuhendajal 
-    parimate praktikate kogumik. 
Koolituse päevadel oli kõikidel osalejatel võimalus tutvuda UpT2S veebikursuse materjaliga, katsetada äpi platvormi ning anda digitaalset tagasisidet toimuva levitusürituse kohta.

Seejärel andis Külli Marrandi-Kallas põhjaliku tutvustuse ja kasutusjuhenduse praktikadokumentatsioonile õppeinfosüsteemis TAHVEL, kus tõi välja teatud dokumentatsioonide olulisused ning iga protsessi korrektse ajastuse ja järjestuse.
Järgmisena sai sõna juhtõpetaja Laida Reitmann, selgitades praktikajuhendajatele erinevate osapoolte – kooli, ettevõtte ja praktikandi – ootused ja koostöö praktikal, tuues välja, et igal ühel on omad ja ühtjagu ka erinevad ootused, mida tuleks praktika ettevalmistamisel ja elluviimisel arvesse võtta.
Pärast põhjalikku teoreetilist osa oli aeg töötubadeks kooli õppebaasides, mille eestvedajateks olid juhtõpetajad Maili Rannas ja Laida Reitmann.
21.02.2022 osalesid ettevõtete esindajad, praktikajuhendajad ja haridustöötajad järgmistest valdkondadest/erialadest: põllumajandus, loomaarsti abiline, hobuhooldaja, sõiduautotehnik, kalakasvataja, veekäitlusoperaator, kinnisvarahaldur ja teedeehitus
22.02.2022 osalesid ettevõtete esindajad, praktikajuhendajad ja haridustöötajad järgmistest valdkondadest/erialadest: majutus- ja toitlustus, sotsiaaltöö ja nõustamine, puhastusteenindus, logistika, IT ja kaubandus.

 

Marleen Annabel Pukk
 

Üritused algasid direktori Rein Oselini JKHK-d tutvustava esitlusega, kus osalejatele näidati ka kutsekoolile tehtud erialade reklaamvideosid. Pärast tervitust oli aeg ettekanneteks, millega alustas õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi-Kallas teemal praktika olemus, sisu ja vajalikkus õpilase ning õppekava täitmise jaoks.


Teisena sai sõna projektijuht Merje Mölter, kes rääkis täpsemalt ettevõtte praktikajuhendajate kompetentside tõstmisest, tuvustades osalejatele projekti UpT2S olemust ja lõpptulemusi, milleks on:
-    mitmekeelne praktikajuhendajatele suunatud veebikursus kutseõppijaid juhendavate praktikajuhendajate pädevuste parandamiseks 
-    äpiplatvorm kolmepoolseks suhtlemiseks (ettevõtte praktikajuhendaja, kooli praktikajuhendaja ja õpilane) õpilaste praktikaprotsessi jälgimiseks ja hindamiseks, millele on ligipääs nii praktikandil, õpetaval koolil kui ka praktikajuhendajal 
-    parimate praktikate kogumik. 
Koolituse päevadel oli kõikidel osalejatel võimalus tutvuda UpT2S veebikursuse materjaliga, katsetada äpi platvormi ning anda digitaalset tagasisidet toimuva levitusürituse kohta.

Seejärel andis Külli Marrandi-Kallas põhjaliku tutvustuse ja kasutusjuhenduse praktikadokumentatsioonile õppeinfosüsteemis TAHVEL, kus tõi välja teatud dokumentatsioonide olulisused ning iga protsessi korrektse ajastuse ja järjestuse.
Järgmisena sai sõna juhtõpetaja Laida Reitmann, selgitades praktikajuhendajatele erinevate osapoolte – kooli, ettevõtte ja praktikandi – ootused ja koostöö praktikal, tuues välja, et igal ühel on omad ja ühtjagu ka erinevad ootused, mida tuleks praktika ettevalmistamisel ja elluviimisel arvesse võtta.
Pärast põhjalikku teoreetilist osa oli aeg töötubadeks kooli õppebaasides, mille eestvedajateks olid juhtõpetajad Maili Rannas ja Laida Reitmann.
21.02.2022 osalesid ettevõtete esindajad, praktikajuhendajad ja haridustöötajad järgmistest valdkondadest/erialadest: põllumajandus, loomaarsti abiline, hobuhooldaja, sõiduautotehnik, kalakasvataja, veekäitlusoperaator, kinnisvarahaldur ja teedeehitus
22.02.2022 osalesid ettevõtete esindajad, praktikajuhendajad ja haridustöötajad järgmistest valdkondadest/erialadest: majutus- ja toitlustus, sotsiaaltöö ja nõustamine, puhastusteenindus, logistika, IT ja kaubandus.

 

Marleen Annabel Pukk