Meie lood

Töökohapõhine õpe veekäitlusoperaatori erialal sai kvaliteedi tunnusmärgi 01. juuni vadim.albrant

Meie kool osales käesoleval õppeaastal veekäitlusoperaatori erialaga töökohapõhise õppe kvaliteedihindamises. Kvaliteedi hindamiseks koostasime eneseanalüüsi raporti, mille saatsime Haridus- ja Noorteametile (HARNO).


Aprillis toimus virtuaalne koolikülastus, HARNO määratud assessorid vestlesid kooli töökohapõhise õppe korraldajate, õppijate ja ettevõtte praktikajuhendajatega. 31. mail saime kvaliteedihindamise lõppraporti, millega tunnustati töökohapõhine õpe veekäitlusoperaatori erialal kvaliteedinõuetele vastavaks.

Oleme rõõmsad tunnustamise üle ja täname kõiki, kes oma tubli tööga töökohapõhise õppe korraldamisel ja läbiviimisel sellele kaasa aitasid! Kvaliteedi arendamine on pidev protsess, nii et töö selles vallas ei lõpe. On hea jätkata töökohapõhise õppega, kui seni tehtu on ka väljastpoolt vaataja pilguga hinnatud kvaliteetseks!

Täname kvaliteedihindamise koolikülastuses osalejaid: 

  • õppijad Mihkel Muulmann (EVEL, AS Viimsi Vesi), Teet Tagapere (AS Mako);
  • ettevõtte praktikajuhendajad Andres Aruhein (AS Emajõe Veevärk), Jan Raudsepp (OÜ Türi Vesi);
  • õpetajad ja töökohapõhise õppe korraldajad Erki Lember, Ivar Kohjus, Riina Muuga, Signe Valdma ja kõiki teisi, kes nõu ja jõuga olid abiks kvaliteedihindamises!

Aprillis toimus virtuaalne koolikülastus, HARNO määratud assessorid vestlesid kooli töökohapõhise õppe korraldajate, õppijate ja ettevõtte praktikajuhendajatega. 31. mail saime kvaliteedihindamise lõppraporti, millega tunnustati töökohapõhine õpe veekäitlusoperaatori erialal kvaliteedinõuetele vastavaks.

Oleme rõõmsad tunnustamise üle ja täname kõiki, kes oma tubli tööga töökohapõhise õppe korraldamisel ja läbiviimisel sellele kaasa aitasid! Kvaliteedi arendamine on pidev protsess, nii et töö selles vallas ei lõpe. On hea jätkata töökohapõhise õppega, kui seni tehtu on ka väljastpoolt vaataja pilguga hinnatud kvaliteetseks!

Täname kvaliteedihindamise koolikülastuses osalejaid: 

  • õppijad Mihkel Muulmann (EVEL, AS Viimsi Vesi), Teet Tagapere (AS Mako);
  • ettevõtte praktikajuhendajad Andres Aruhein (AS Emajõe Veevärk), Jan Raudsepp (OÜ Türi Vesi);
  • õpetajad ja töökohapõhise õppe korraldajad Erki Lember, Ivar Kohjus, Riina Muuga, Signe Valdma ja kõiki teisi, kes nõu ja jõuga olid abiks kvaliteedihindamises!