Uudised

UUDISHIMU PÄEV: „Uudistame Erasmus+ õpirännet“ 18. november Merje Mölter

Tähistamaks 17. novembri üleriigilist uudishimu päeva, toimusid kahel päeval Järvamaa Kutsehariduskeskuses Paide ja Särevere õppekohas Erasmus+ õpirännete uudistamise tunnid, millest võtsid osa õpilased erinevatelt erialadelt.

#uudishimupäev #Järvamaakutsehariduskeskus #JKHKõpiränne


Uudishimu päeva raames õpivad JKHK õpilased IT, sisetööde elektriku, koka, veokorraldaja, teedeehituse, ehitusviimistluse, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, autotehniku ja põllumajanduse erialadelt tundma Erasmus+ õpirände olemust ja kasu, mida välispraktika võimalus õppijatele annab.
Ürituse eesmärgiks oli tõsta õpilaste teadlikkust Erasmus+ õpirände olemusest ja selle kasulikkusest kooli õpilasele oma teadmiste-, kogemuste-, kompetentside-, ja mis kõige tähtsam - enesetäiendamisel.

Üritus laiendab õpilaste silmaringi ning paneb neid mõtlema ja aru saama, millised võimalused neid nende õpiteel ees ootavad. Erasmus+ õpiränne loob võimalused, millest iga uudishimulik ja ennast arendada sooviv õppur võiks kinni haarata - nagu üritusel välja tuli, on arenguvõimalusi väga mitmeid.

Ürituste tulemusel, lisaks teadlikumale õpilasele, on valminud õpilaste koostatud plakatid Erasmus+ õpirände kasuteguritest ja põhjustest välispraktikast osa võtta, mis riputati Uudishimu päeva tähistamiseks 17. novembril JKHK koolimajadesse Paides ja Säreveres.

Millised nägid välja tunnid?
Et panna õpilased kaasa mõtlema ja tähelepanu pöörama, valmisid võimalikult interaktiivsed tunnid, mis tõi palju õpilasi oma mugavustsoonist välja ja laiendas nende silmaringi oma tulevase õpitee planeerimisel.

Tunnid algasid Erasmus+ õpirände olemuse ja võimaluste tutvustamisega, mille käigus julgustati õpilasi oma praktika läbiviimisel võtma pisut julgem ja huvitavam samm õpirändes osalemise poole ning vastati ka õpilaste poolt tekkinud küsimustele.

Välispraktika tutvustamisele järgnesid JKHK-st õpirändel käinute koostatud kogemusvideo vaatamine. Pärast igat videot lahendasid õpilased võimalike kompetentside, praktiliste nüansside ja kultuuriliste eripärade väljatoomisega seotud ülesandeid. Kompetentside kaardistamiseks kasutati Euroguidance'i koostatud õpirände kompetentsikaarte.

Ülesanne pärast 1. kogemusvideot:
Õpilastele jagati laiali kompetentsikaardid, mille hulgast valisid nad välja kompetentsid ehk oskused, mida kogemusvideos olev õpirändes osaleja oma välispraktika ajal arendas ning kirjeldasid olukorda/tegevust, mille käigus väljatoodud kompetents arenes ja/või välja tuli. Ülesande käigus õpiti, et õpiränne ei aita kaasa ainult erialaste oskuste praktiseerimisele, vaid ka muude kompetentside arengule – ennekõike enesearengule.

Ülesanne pärast 2. kogemusvideot:
Õpilased loetlesid erinevusi praktikavõimaluste osas Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Eestis ja välisriigis. Täpsemalt, millised on erinevused töövahendite, -meetodite ja –ruumide osas. Ülesande käigus õpiti märkama erinevusi praktikavõimaluste nii ettevõtte kui riigi tasandil, mis pani õpilasi mõtlema ka praktikale välisriigis.

Ülesanne pärast 3. kogemusvideot:
Õpilased tõid välja kultuurilisi ja globaalseid erinevusi Eesti ja välisriikide vahel, alustades kliimast ja töökultuurist ning lõpetades traditsioonide, kommete ja liiklussuuna erinevustega. Ülesande käigus suurendati teadlikkust erinevate riikide kultuurist - millega tuleks arvestada enne välisriiki tööle või isegi reisile minemist - mille mõistmisele aitab õpirändes osalemine suuresti kaasa.

Pärast kogemusvideosid ja nendega kaasnevaid diskussioonülesandeid moodustati grupid, kes koostasid omal valikul õpirände loo, alates osaleja minekust Tallinna lennujaama ning lõpetades osaleja naasmisega kodumaale (või välisriiki tööle jäämisega) pärast õpirännet. Oma lugudes kirjeldati osaleja katsumusi ja õnnestumisi, millele ta õpirände ajal toime tuli. Loo lõppedes valisid grupiliikmed oma kompetentsikaartidest välja need oskused-kompetentsid, mis nende loo peategelase kogemusega kokku läksid. Ülesande käigus õpiti asetama end välispraktikas osaleva isiku kingadesse ning nägema erinevaid enesearenguvõimalusi ja –kohti, mida õpiränne pakub.

Tunni lõpus, kui õpilaste teadlikkus erinevatest kompetentsidest ja kasuteguritest, mida Erasmus+ õpiränne meie kooli õppijatele pakub oli täiendust saanud, valis iga grupp enda jaoks need kõige tähtsamad märksõnad, mida välispraktika õppijale annab. Kõige populaarsemateks osutus iseseisvuse kasvatamine, uute kogemuste saamine, keeleoskuse parendamine ning uute suhete loomine.

 

Eestvedaja: Marleen Annabel Pukk

Tugitiim: Merje & Lili

Uudishimu päeva raames õpivad JKHK õpilased IT, sisetööde elektriku, koka, veokorraldaja, teedeehituse, ehitusviimistluse, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, autotehniku ja põllumajanduse erialadelt tundma Erasmus+ õpirände olemust ja kasu, mida välispraktika võimalus õppijatele annab.
Ürituse eesmärgiks oli tõsta õpilaste teadlikkust Erasmus+ õpirände olemusest ja selle kasulikkusest kooli õpilasele oma teadmiste-, kogemuste-, kompetentside-, ja mis kõige tähtsam - enesetäiendamisel.

Üritus laiendab õpilaste silmaringi ning paneb neid mõtlema ja aru saama, millised võimalused neid nende õpiteel ees ootavad. Erasmus+ õpiränne loob võimalused, millest iga uudishimulik ja ennast arendada sooviv õppur võiks kinni haarata - nagu üritusel välja tuli, on arenguvõimalusi väga mitmeid.


Ürituste tulemusel, lisaks teadlikumale õpilasele, on valminud õpilaste koostatud plakatid Erasmus+ õpirände kasuteguritest ja põhjustest välispraktikast osa võtta, mis riputati Uudishimu päeva tähistamiseks 17. novembril JKHK koolimajadesse Paides ja Säreveres.

Millised nägid välja tunnid?
Et panna õpilased kaasa mõtlema ja tähelepanu pöörama, valmisid võimalikult interaktiivsed tunnid, mis tõi palju õpilasi oma mugavustsoonist välja ja laiendas nende silmaringi oma tulevase õpitee planeerimisel.

Tunnid algasid Erasmus+ õpirände olemuse ja võimaluste tutvustamisega, mille käigus julgustati õpilasi oma praktika läbiviimisel võtma pisut julgem ja huvitavam samm õpirändes osalemise poole ning vastati ka õpilaste poolt tekkinud küsimustele.

Välispraktika tutvustamisele järgnesid JKHK-st õpirändel käinute koostatud kogemusvideo vaatamine. Pärast igat videot lahendasid õpilased võimalike kompetentside, praktiliste nüansside ja kultuuriliste eripärade väljatoomisega seotud ülesandeid. Kompetentside kaardistamiseks kasutati Euroguidance'i koostatud õpirände kompetentsikaarte.

Ülesanne pärast 1. kogemusvideot:
Õpilastele jagati laiali kompetentsikaardid, mille hulgast valisid nad välja kompetentsid ehk oskused, mida kogemusvideos olev õpirändes osaleja oma välispraktika ajal arendas ning kirjeldasid olukorda/tegevust, mille käigus väljatoodud kompetents arenes ja/või välja tuli. Ülesande käigus õpiti, et õpiränne ei aita kaasa ainult erialaste oskuste praktiseerimisele, vaid ka muude kompetentside arengule – ennekõike enesearengule.

Ülesanne pärast 2. kogemusvideot:
Õpilased loetlesid erinevusi praktikavõimaluste osas Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Eestis ja välisriigis. Täpsemalt, millised on erinevused töövahendite, -meetodite ja –ruumide osas. Ülesande käigus õpiti märkama erinevusi praktikavõimaluste nii ettevõtte kui riigi tasandil, mis pani õpilasi mõtlema ka praktikale välisriigis.

Ülesanne pärast 3. kogemusvideot:
Õpilased tõid välja kultuurilisi ja globaalseid erinevusi Eesti ja välisriikide vahel, alustades kliimast ja töökultuurist ning lõpetades traditsioonide, kommete ja liiklussuuna erinevustega. Ülesande käigus suurendati teadlikkust erinevate riikide kultuurist - millega tuleks arvestada enne välisriiki tööle või isegi reisile minemist - mille mõistmisele aitab õpirändes osalemine suuresti kaasa.

Pärast kogemusvideosid ja nendega kaasnevaid diskussioonülesandeid moodustati grupid, kes koostasid omal valikul õpirände loo, alates osaleja minekust Tallinna lennujaama ning lõpetades osaleja naasmisega kodumaale (või välisriiki tööle jäämisega) pärast õpirännet. Oma lugudes kirjeldati osaleja katsumusi ja õnnestumisi, millele ta õpirände ajal toime tuli. Loo lõppedes valisid grupiliikmed oma kompetentsikaartidest välja need oskused-kompetentsid, mis nende loo peategelase kogemusega kokku läksid. Ülesande käigus õpiti asetama end välispraktikas osaleva isiku kingadesse ning nägema erinevaid enesearenguvõimalusi ja –kohti, mida õpiränne pakub.

Tunni lõpus, kui õpilaste teadlikkus erinevatest kompetentsidest ja kasuteguritest, mida Erasmus+ õpiränne meie kooli õppijatele pakub oli täiendust saanud, valis iga grupp enda jaoks need kõige tähtsamad märksõnad, mida välispraktika õppijale annab. Kõige populaarsemateks osutus iseseisvuse kasvatamine, uute kogemuste saamine, keeleoskuse parendamine ning uute suhete loomine.

 

Eestvedaja: Marleen Annabel Pukk

Tugitiim: Merje & Lili