Õppetöö

VÕTA


Ülevaatliku info VÕTA kohta  leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.
VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.
VÕTA-t saab kasutada:
•  sisseastumisel,
•  poolelijäänud õpingute jätkamisel,
•  õppekava vahetamisel,
•  kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:
• varem õppeasutustes sooritatud õpinguid,
• täienduskoolituses või huviringis õpitut,
• iseseisvalt õpitut,
• töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

VÕTA rakendamist reguleerivad:
• Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord (vt õppekorralduseeskiri)
• Varasemate õpingute ülekandmise taotlus esitatakse õppeinfosüsteemis
 

Juhised:

Video juhis: VÕTA avaldus teises koolis saadud hinde ülekandmiseks 

Video juhis: Mitme õppeaine alusel VÕTA vormistamine 
 

Video juhis:

Praktika arvestamine VÕTA-ga 
 

 

Juhiseid leiad ka e-koolikotist SIIT

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel kalakasvataja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Kalakasvataja praktika eneseanalüüs/programm - KA praktika programm VÕTA
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajanduse erialal (taimekasvataja, veisekasvataja, küülikukasvataja, lamba- ja/või kitsekasvataja) esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktikaprogramm - PM4T taimekasvataja, PM4V veisekasvataja, PM4K küülikukasvataja, PM4LK lamba- ja /või kitsekasvataja
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustöötja tase 4 linnukasvataja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika programm - PM4L praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel hobuhooldaja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Hobuhooldaja praktika programm - hobuhooldaja HM
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 hobukasvatusspetsialisti erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajandustootja tase 5 hobukasvatusspetsialisti praktika programm - hobukasvatusspetsialist PM5H
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 taimekasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5T praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 lamba/kitsekasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5LK praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 veisekasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5V praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 linnukasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5L praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel loomaarstiabilise erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Suurlooma praktika aruanne- LA suurlooma praktika programm VÕTA;  väikelooma praktika aruanne – LA väikelooma praktika programm VÕTA
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Ülevaatliku info VÕTA kohta  leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.
VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.
VÕTA-t saab kasutada:
•  sisseastumisel,
•  poolelijäänud õpingute jätkamisel,
•  õppekava vahetamisel,
•  kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:
• varem õppeasutustes sooritatud õpinguid,
• täienduskoolituses või huviringis õpitut,
• iseseisvalt õpitut,
• töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

VÕTA rakendamist reguleerivad:
• Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord (vt õppekorralduseeskiri)
• Varasemate õpingute ülekandmise taotlus esitatakse õppeinfosüsteemis
 

Juhised:

Video juhis: VÕTA avaldus teises koolis saadud hinde ülekandmiseks 

Video juhis: Mitme õppeaine alusel VÕTA vormistamine 
 

Video juhis:

Praktika arvestamine VÕTA-ga 
 

 

Juhiseid leiad ka e-koolikotist SIIT

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel kalakasvataja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Kalakasvataja praktika eneseanalüüs/programm - KA praktika programm VÕTA
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajanduse erialal (taimekasvataja, veisekasvataja, küülikukasvataja, lamba- ja/või kitsekasvataja) esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktikaprogramm - PM4T taimekasvataja, PM4V veisekasvataja, PM4K küülikukasvataja, PM4LK lamba- ja /või kitsekasvataja
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustöötja tase 4 linnukasvataja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika programm - PM4L praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel hobuhooldaja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Hobuhooldaja praktika programm - hobuhooldaja HM
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 hobukasvatusspetsialisti erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajandustootja tase 5 hobukasvatusspetsialisti praktika programm - hobukasvatusspetsialist PM5H
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 taimekasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5T praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 lamba/kitsekasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5LK praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 veisekasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5V praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel põllumajandustootja tase 5 linnukasvatustootja erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Põllumajanduse praktika aruanne - PM5L praktikaprogramm
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta

Varasema töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel loomaarstiabilise erialal esitada:
1. Töökogemust tõendav dokument (allkirjastatud soovituskiri tööandjalt või  koopia töölepingust või tööraamatust/ametijuhendist või B-kaart äriregistrist)
2. Suurlooma praktika aruanne- LA suurlooma praktika programm VÕTA;  väikelooma praktika aruanne – LA väikelooma praktika programm VÕTA
3. Ettevõtte töö korraldust kirjeldav küsimustik – Küsimustik ettevõtte kohta