Dokumendid


href="https://www.riigiteataja.ee/akt/125062016002">PÕHIMÄÄRUS
ARENGUKAVA

href="/sites/jkhk.ee/files/dokumendid/oke_2019.pdf" target="_blank">ÕPPEKORRALDUSEESKIRI
ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

href="/sites/jkhk.ee/files/dokumendid/1_2_1032_tootajate_tunnustamise_kord_29_11_2016.pdf" target="_blank">TÖÖTAJATE TUNNUSTAMISE KORD
SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD

href="/sites/jkhk.ee/files/dokumendid/tegevuskava_29.01._noukogu.pdf" target="_blank">Tegevuskava 2019

href="/sites/jkhk.ee/files/dokumendid/tegevuskava_taitmise_tulemusaruanne_jkhk_2018.pdf" target="_blank">Tulemusaruanne 2018

href="/sites/jkhk.ee/files/dokumendid/tootajate_rou_2019_graafikud.pdf" target="_blank">Töötajate rahulolu-uuring 2019

Kooli privaatsuspoliitika
Töökorralduse reeglid