Juurdepääs teabele (Avalik teave)


Järvamaa Kutsehariduskeskuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Kooli avalik dokumendiregister on leitav SIIT.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist (RTIP). RTIP avalik register on leitav SIIT.

Järvamaa Kutsehariduskeskus on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK). Täpsem info DVK kohta on leitav SIIT.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)

Järvamaa Kutsehariduskeskuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Kooli avalik dokumendiregister on leitav SIIT.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist (RTIP). RTIP avalik register on leitav SIIT.

Järvamaa Kutsehariduskeskus on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK). Täpsem info DVK kohta on leitav SIIT.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)