Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Transporditeenused

Laotöötaja sessioonõpe toimub kord kuus kolmapäeviti, neljapäeviti.

2022-23.õ.a sessiooniajad on koostamisel

Sessioonõppe ajad:
01.-02.dets 2021
11.-13. jaanuar 2022
9.-11. veebruar
15.-17. märts
13-14.aprill
11.-12. mai
30-31.august
14.-15.september
19.-20. oktoober
November konsultatsioon ja eksam

Töökogemuse korral on võimalik kasutada praktika ülekandmisel VÕTA-t (varasema õppimise ja töökogemuse arvestamine).

Oskused ja teadmised mida omandad:
·  Kaupade mahalaadimine ja vastuvõtmine
·  Kaupade paigutamine hoiukohtadele
·  Väljastustellimuste komplekteerimine ja saadetiste pakkimine
·  Saadetise üleandmine ja/või lähetamine
·  Inventeerimine
·  Lao puhastamine ja laoseadmete korrashoid
·  Riskide ohjeldamine laos
·  Klientide teenindamine laos
·  Tõstukite ehitus, hooldus ja juhtimine

Õpingute lõpevad kutseeksamiga

Praktika:
· 10 õppenädalat

Võimalused tööturul
·  kaubakäitleja
·  kaubapaigutaja
·  komplekteerija
·  laoabitööline
·  tõstukijuht 

Laotöötaja töötab ettevõtte laos. Ta tegeleb kaupade vastuvõtmise, hoiule paigutamise, teisaldamise, komplekteerimise, pakkimise, väljastamise, lisaväärtustoimingute ja inventeerimisega.

Laotöötaja täidab ka muid klientidele lisateenuste osutamisega seotud tööülesandeid.
Laotöötaja teab kaupade paigutamise põhimõtteid, juhib kaupade ümberpaigutamiseks kasutatavaid tõstukeid ja kasutab muid seadmeid. Töö nõuab laos töökorralduse ja ohutustehnikanõuete täpset järgimist.
Laotöötaja on võimeline iseseisvalt koostöös klienditeenindusega lahendama klientidega seotud probleeme. Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas. Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

Edasiõppimise võimalused:
·  Laojuht, tase 5 erialal  Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas Laotöötaja eriala rakenduskava kohaselt.
Õppekava

Language
Estonian
Field: 
IT
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne töökohapõhine õpePõhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
35