News

Järvamaa Kutsehariduskeskusel oli rekordiline vastuvõtt. 02. September vadim.albrant

Kevad-suvisel perioodil esitati koolile ligi kaheksasada avaldust. Hetkel on kooli lisandumas 631 õpilast. Kõikide kursuste peale kokku alustab õppetööd ligi 1150 õpilast.Õppe- ja arendustöö üksuse juhata Külli Marrandi sõnul on õpilaste arvu suurenemisele kaasa aidanud eelkõige 25 ja vanemate inimeste huvi omandada uusi teadmisi oma erialal või õppida midagi päris uut. Samuti on õpilaste arvule aidanud kaasa hüppeline huvi kasv töökohapõhise õppe vastu. 

Oleme püüdnud igal aastal pakkuda ka midagi uut. Seekord on lühemaajalised uued õppekavad plaatija ja kaldkatuseehitaja ning pikemaajalisem rasketehnika tehnik-mehaanik.

Mitmed erialad on jätkuvalt populaarse nagu loomaarsti abiline, hobuhooldaja, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, IT-süsteemide nooremspetsialist, põllumajandustöötaja ja – tootja erinevad õppekavad. Üha paremini läheb toitlustuse ja ehituse valdkonnas. Oluliselt enam võiks olla õpilasi logistiku erialal kus koolil on ette näidata väga head tulemused kutsemeistrivõistlustelt. Samuti võiks enam olla teedeehitusest huvituvaid noori. On see ju eriala mida kutsehariduse tasemel saab õppida vaid Järvamaa kutsehariduskeskuses. Või autotehnikud, kus olemas on suurepärane õppebaas ja väga hinnatud õpetajad, aga paraku ei jagu õpilasi.

Direktor Rein Oselin märkis, et vastuvõtt põhikoolijärgsetele erialadele kipub aastast-aastasse siiski vähenema, aga see on üleüldine tendents, sest maapiirkondades elanike arv väheneb ja ka koolivõrgu korrastumine ei ole veel tulemusi andnud. Seejuures on kohati näha kuidas gümnaasiumid ja keskkoolid võistlevad õpilaste arvu pärast. Samas tuleb hinnata kõrgelt täiskasvanud õppija tahet ikka ja jälle oma teadmisi ja oskusi täiendada, sest tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas see teisiti enam pole võimalik, kui on soov edasi areneda ja paremini elus hakkama saada.

Külli Marrandi lisas, et vastuvõtt on mitu aastat olnud tõusvas joones ja kooliaastat alustame 1147 õpilasega mida on 104 rohkem kui eelmise õppeaasta alguses ning mis peaks samuti olema kooli ajaloos rekordiline teetähis. Osad õppegrupid alustavad sügisel ja jaanuaris kuhu jätkuvalt on huvilised oodatud.

Head kooliaasta algust kõigile!


Õppe- ja arendustöö üksuse juhata Külli Marrandi sõnul on õpilaste arvu suurenemisele kaasa aidanud eelkõige 25 ja vanemate inimeste huvi omandada uusi teadmisi oma erialal või õppida midagi päris uut. Samuti on õpilaste arvule aidanud kaasa hüppeline huvi kasv töökohapõhise õppe vastu. 

Oleme püüdnud igal aastal pakkuda ka midagi uut. Seekord on lühemaajalised uued õppekavad plaatija ja kaldkatuseehitaja ning pikemaajalisem rasketehnika tehnik-mehaanik.


Mitmed erialad on jätkuvalt populaarse nagu loomaarsti abiline, hobuhooldaja, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, IT-süsteemide nooremspetsialist, põllumajandustöötaja ja – tootja erinevad õppekavad. Üha paremini läheb toitlustuse ja ehituse valdkonnas. Oluliselt enam võiks olla õpilasi logistiku erialal kus koolil on ette näidata väga head tulemused kutsemeistrivõistlustelt. Samuti võiks enam olla teedeehitusest huvituvaid noori. On see ju eriala mida kutsehariduse tasemel saab õppida vaid Järvamaa kutsehariduskeskuses. Või autotehnikud, kus olemas on suurepärane õppebaas ja väga hinnatud õpetajad, aga paraku ei jagu õpilasi.

Direktor Rein Oselin märkis, et vastuvõtt põhikoolijärgsetele erialadele kipub aastast-aastasse siiski vähenema, aga see on üleüldine tendents, sest maapiirkondades elanike arv väheneb ja ka koolivõrgu korrastumine ei ole veel tulemusi andnud. Seejuures on kohati näha kuidas gümnaasiumid ja keskkoolid võistlevad õpilaste arvu pärast. Samas tuleb hinnata kõrgelt täiskasvanud õppija tahet ikka ja jälle oma teadmisi ja oskusi täiendada, sest tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas see teisiti enam pole võimalik, kui on soov edasi areneda ja paremini elus hakkama saada.

Külli Marrandi lisas, et vastuvõtt on mitu aastat olnud tõusvas joones ja kooliaastat alustame 1147 õpilasega mida on 104 rohkem kui eelmise õppeaasta alguses ning mis peaks samuti olema kooli ajaloos rekordiline teetähis. Osad õppegrupid alustavad sügisel ja jaanuaris kuhu jätkuvalt on huvilised oodatud.

Head kooliaasta algust kõigile!