News

International activities at JKHK - Erasmus+ mobility projects 06. July Merje Mölter

Seljataga on planeeritust tihedam tööaasta - tegevusi rahvusvahelisel areenil jätkus nii õpirände kui ka koostöö projektide osas. Järgnevalt tagasivaade õpirännetele 2022-2023. õppeaastal:


Nii nagu aasta varem, jätkusid ka 2022/23 õppeaastal  õpiränded planeeritust suuremas mahus - õppijad käisid rändel kokku 45 korral järgmistes riikides: Soome, Küpros, Saksamaa, Portugal, Costa Rica, Itaalia, Tšehhi, Hispaania, Slovakkia. Lisaks väärivad märkimist järgmised saavutused:
- põllumajandustöötaja (taimekasvataja) äsjalõpetanute üleilmne õpiränne Costa Ricale
- esmakordne äsjalõpetanud hooldustöötaja õpiränne Soome
- esmakordselt olid õpirändesse kaasatud veekäitlusoperaatori ja küülikukasvataja erialad


jätkusid (alustasime 2021/22 õppeaastal):
- IT põimitud õpiränne Itaaliasse 
- HEV õppijate õpiränne Küprosele
- ErasmusPro (3 PM õpilase pikaajaline õpiränne)
- PM AgroChallenge kutsevõistlusel osalemine 

Kaasatud olid õpilsed erialadest: teedeehitaja, hooldustöötaja, ehitusviimistleja, mootorsõidukitehnik, sisetööde elektrik, kokk, Hobuhooldaja, Põllumajandustöötaja taimekasvataja, Põllumajandustöötaja, IT-süsteemide nooremspetsialist, Köögiabiline tase 2 (HEV), Veekäitlusoperaator, Veokorraldaja-logistik, Loomaarsti abiline, Küülikukasvatustootja [palju suurem erinevate erialade hulk]

Haridustöötajad käisid õpirändel kokku 32 korral (plaanis veel üks augusti lõpus), sealhulgas väärivad märkimist:
- haridustöötajate üleilmne õpiränne Aserbaidžaani
- kutseõpetajad Saksamaal õpetamas 
- välisriigis koolitusel osalemine
Õpiränded panustasid pea kõikide Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) seatud eesmärkide täitmisesse. Kogemust ja teadmisi koguti riikidest: Küpros, Aserbaidžaan, Rootsi, Saksamaa, Hispaania, Norra, Soome, Kreeka, Slovakkia.

Tulevikuplaanis on sama põnevad, mitmekesised ja kohati ambitsioonikamad! 

Nii nagu aasta varem, jätkusid ka 2022/23 õppeaastal  õpiränded planeeritust suuremas mahus - õppijad käisid rändel kokku 45 korral järgmistes riikides: Soome, Küpros, Saksamaa, Portugal, Costa Rica, Itaalia, Tšehhi, Hispaania, Slovakkia. Lisaks väärivad märkimist järgmised saavutused:
- põllumajandustöötaja (taimekasvataja) äsjalõpetanute üleilmne õpiränne Costa Ricale
- esmakordne äsjalõpetanud hooldustöötaja õpiränne Soome
- esmakordselt olid õpirändesse kaasatud veekäitlusoperaatori ja küülikukasvataja erialad


jätkusid (alustasime 2021/22 õppeaastal):
- IT põimitud õpiränne Itaaliasse 
- HEV õppijate õpiränne Küprosele
- ErasmusPro (3 PM õpilase pikaajaline õpiränne)
- PM AgroChallenge kutsevõistlusel osalemine 


Kaasatud olid õpilsed erialadest: teedeehitaja, hooldustöötaja, ehitusviimistleja, mootorsõidukitehnik, sisetööde elektrik, kokk, Hobuhooldaja, Põllumajandustöötaja taimekasvataja, Põllumajandustöötaja, IT-süsteemide nooremspetsialist, Köögiabiline tase 2 (HEV), Veekäitlusoperaator, Veokorraldaja-logistik, Loomaarsti abiline, Küülikukasvatustootja [palju suurem erinevate erialade hulk]

Haridustöötajad käisid õpirändel kokku 32 korral (plaanis veel üks augusti lõpus), sealhulgas väärivad märkimist:
- haridustöötajate üleilmne õpiränne Aserbaidžaani
- kutseõpetajad Saksamaal õpetamas 
- välisriigis koolitusel osalemine
Õpiränded panustasid pea kõikide Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) seatud eesmärkide täitmisesse. Kogemust ja teadmisi koguti riikidest: Küpros, Aserbaidžaan, Rootsi, Saksamaa, Hispaania, Norra, Soome, Kreeka, Slovakkia.

Tulevikuplaanis on sama põnevad, mitmekesised ja kohati ambitsioonikamad!