Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja  Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Oskused ja teadmised, mida omandad:
·  Infoturbe haldamine 
·  Organisatsiooni talitluspidevuse haldamine​​​​​​     
·  Teenuse osutamine
·  IT lahenduste toimimise tagamine
·  IT turvaspetsialisti praktika

Õpingud lõpevad IT- turvaspetsialist, tase 5 koolieksamiga. 

Praktika 15 EKAP
9,5 õppenädalat

Võimalused tööturul
IT-turvaspetsialist, tase 5 õppekava läbimine võimaldab asuda tööle nii IKT valdkonda kui teistesse valdkondadesse, milles töötamine nõuab küberturbealaseid teadmisi ja oskusi.

IT-turvaspetsialist, tase 5
·  Haldab infoturbe halduse põhialuseid
·  Rakendab protsesse, mis tagavad IKT-süsteemide turvalisuse ja osaleb nende protsesside kujundamisel ja arendamisel    
·  Loob, hoiab ja säilitab  positiivseid ärisuhteid partneritega, juurutades organisatsioonilisi protsesse ja olles kooskõlas nendega
·  On erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab oma töötegevuste eest ning on valmis juhendama kaastöötajaid
·  Haldab  IT-süsteeme turvalisel viisil ja osaleb nende süsteemide kujundamisel ning arendamisel

Edasiõppimise võimalused
Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) Küberturbe tehnoloogia erialal ja Tartu Ülikoolis.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, IT-süsteemide turvaspetsialist rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
IT
Kontaktid: 
Contact title: 
Juhtõpetaja Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Jobs pretext: 

IT-turvaspetsialist, tase 5 õppekava läbimine võimaldab asuda tööle nii IKT valdkonda kui teistesse valdkondadesse, milles
töötamine nõuab küberturbe alaseid teadmisi ja oskusi.

Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) Küberturbe tehnoloogia erialal ja Tartu Ülikoolis.
 

Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õppevormEelnevalt IT- süsteemide nooremspetsialisti (EKR, tase 4 kutsekeskharidusõpe) õppekava läbinud või vastavad kompetentsid muul moel omandanud ja vähemalt keskharidust omavad isikud, kes soovivad asuda õppima IT – Turvaspetsialisti õppekaval1 aasta (sessioonõpe)
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
15