News

Täienduskoolituses alustab 3. oktoobril 48-tunnine tasuta koolitus "Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine" 29. September heleri.vallimägi


Koolitus toimub Paide õppekohas ajavahemikus 3. - 18. oktoober.

Koolituse teemad:

 • Dementsuse mõiste, liigid, põhjused, erinevad vormid, sümptomid
 • Normaalne ja haiguslik vananemine
 • Dementsuse faasid, nendega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus
 • Toimetulek ja abivõimalused kognitiivsete- ja käitumishäirete puhul
 • Dementsusega kaasnevad ohud (traumad, toitumisprobleemid, väärkohtlemine, sotsiaalne isolatsioon)
 • Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium
 • Töötaja toimetulek stressiga, emotsionaalselt pingelise olukorraga, töö lähedastega, eneseabi
 • Hingehoid elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad)
 • Suhtlemine parandamatu haige või sureva inimese ja tema perega, lähedastega.
 • Leinatöö

Õppe alustamise nõudeks on tegevusjuhendajana, hooldustöötajana või hooldajana töötamise kogemus või soov selles valdkonnas tööle asuda.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda.

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Täienduskoolitus

Koolitus toimub Paide õppekohas ajavahemikus 3. - 18. oktoober.

Koolituse teemad:

 • Dementsuse mõiste, liigid, põhjused, erinevad vormid, sümptomid
 • Normaalne ja haiguslik vananemine
 • Dementsuse faasid, nendega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus
 • Toimetulek ja abivõimalused kognitiivsete- ja käitumishäirete puhul
 • Dementsusega kaasnevad ohud (traumad, toitumisprobleemid, väärkohtlemine, sotsiaalne isolatsioon)
 • Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium
 • Töötaja toimetulek stressiga, emotsionaalselt pingelise olukorraga, töö lähedastega, eneseabi
 • Hingehoid elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad)
 • Suhtlemine parandamatu haige või sureva inimese ja tema perega, lähedastega.
 • Leinatöö

Õppe alustamise nõudeks on tegevusjuhendajana, hooldustöötajana või hooldajana töötamise kogemus või soov selles valdkonnas tööle asuda.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda.

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Täienduskoolitus