Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Kinnisvarahalduri baasteadmised ehitistest 
·   Kinnisvaraobjekti heakord ja hoolduskorraldus 
·   Erialane võõrkeel (vene keel)  
·   Erialane õigusõpe  
·   Majandusarvestus 
·   Kinnisvara haldamine   
·   Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas  
·   Ehituslikud remont- ja rekonstrueerimistööd 
·   Erialased arvutiprogrammid    
·   Geodeesia alused      
·   CAD joonestamine     

Praktika:
·   Praktika moodustab õpingute mahust vähemalt 2/3 (1560 tundi)

Õpingute lõppedes võimalus sooritada Kinnisvarahaldur tase 5  kutseeksam.

Võimalused tööturul
Tänapäeva kinnisvarakeskkonna toimimine on mitmetahuline. Ühelt poolt mõjutavad seda osaliste nõudmised ja võimalused. Teisalt on mitmeid väliseid tegureid, mis nõuavad uusi oskusi ja teadmisi ning loovad uusi ameteid. 
Tõhusa haldusteenuse ja kvaliteetse korrashoiuteenuse kõrval soovitakse tagada ka kasutajate rahulolu. Kinnisvara kasutaja tahab kvaliteetset elu-ja  töökeskkonda ning kinnisvara korrashoidjatelt oodatakse sobivat ja usaldusväärset teenust.

Tööjõuvajaduse seire-ja prognoosisüsteem OSKA raporti väljavõte:
Kasvab nõudlus professionaalse haldus-ja korrashoiuteenuse järele. Haldamise ja korrashoiu puhul on üha tähtsam erialaste teadmistega juhtide, spetsialistideja tööjuhtide olemasolu, kes suudaksid toime tulla suurenevate töömahtudega ning tööjõudu optimaalselt rakendada. Asendus-ja kasvuvajadusest lähtudes vajab valdkond igal aastal kokku umbes 700 uut töötajat: neist ligi veerand juhtide, spetsialistide ja keskastmejuhtide ning  kolmveerand oskus-ja lihttöötajate põhikutsealadele.

Eriala liit:
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) uue nimega MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on asutatud 1995 aastal Tallinnas. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik ja postiaadress on Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314. EKKL on mittetulundusühing. Liit on asutatud kinnisvara korrashoiu ettevõtjate poolt eesmärgiga üleriigiliselt korraldada kinnisvara korrashoiuga tegelevate juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ühistegevust ning esindada oma liikmete ühiseid huve.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas Kinnisvarahalduri rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus.
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.
Loe ka siit: Ära jää kooli hiljaks!

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutseõpe (EKR 5)Statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisKeskharidus1 aasta 6 kuud
Saki järjekord: 
83