Projektid

Erasmus+ haridustöötajate õpiränneAlates aastast 2021 järgivad haridustöötajate õpiränded rahvusvahelistumise strateegias ja Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) toodud EESMÄRKE

Esita oma õpirändes osalemise sooviavaldus SIIN.

Haridustöötajate sooviavaldusi õpiränneteks võib esitada aastaringselt, kuid tuleb arvestada, et vaid enne 1. novembrit esitatud avaldused kaasatakse järgmise õppeaasta rändeplaani (vastavalt programmi taotlusvoorule).

Õpetajal on kohustus stažeerida ettevõttes/asutuses vastavalt individuaalsele koolitusvajadusele. Kui välisriigis elluviidud õpiränne vastab sellele koolitusvajadusele, saab seda arvestada stažeerimisena. Täpsem info juhtõpetajalt ja või kinnitatud korrast "Järvamaa Kutsehariduskeskuse stažeerimise kord".

 

Planeeritud ränded:

Erasmus+ 2023 projektist 4 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2022 projektist 3 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2021 projektist 6 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 3 välisriiki koolitustele-kursustele.

2021/2022 õppeaastal toimunud haridustöötajate õpiränded:
Portugal ja Belgia (hobuhooldaja), Saksamaa (ehitus & põllumajandus), Küpros (toitlustus), Hispaania (ettevõtlus)                

Erasmus+ 2020 projektist 15 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse.

Erasmus+ 2019 projekti raames planeeritud 14 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 2 Saksamaal kutsekoolis õpetamas.

 

--- 

Projektis osalejate levitustegevus:
-  Kooli töötajad jagavad oma lähetusel nähtut-kogetut osakonnasiseselt
-  kokkuvõte lähetusest edastatakse kooli kodulehel
-  uusi töömeetodeid jagatakse kaastöötajatele sisekoolitusel
-  võimaluse korral jagatakse õpirände tulemusi ka täienduskoolituste kaudu (tulemuse levitamine regionaalsel tasemel).
-  ehituse valdkonnal on väga hea partneritevõrgustik, kellega tehakse tihedalt koostööd ning jagatakse erialast infot.
-  sõiduautotehnikute eriala õpirände tulemusi levitatakse läbirääkimistel ettevõtetega.
-  kutsekoolis õpetamise kogemust jagatakse kodukooli kutseõpetajatele ning logistika võrgustiku koosolekutel teistele Eesti logistika valdkonna kutseõpetajatele. 
-  hobuhooldaja eriala õpetajad tutvustavad õpirändel saadud teadmisi ning tulemusi eriala katusorganisatsioonidele (sh Eesti Ratsaspordi liidule) nende klubide aastakoosolekul ning Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi liikmete aastakoosolekutel
-   projekti tulemused ja kokkuvõtted saadaval kooli veebilehe vahendusel, osaliselt ka sotsiaalmeedias.

Lisa informatiooni saab projektijuhilt
Merje Mölter
merje[dot]molter[at]jkhk[dot]ee

 

Haridustöötajate õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit

Alates aastast 2021 järgivad haridustöötajate õpiränded rahvusvahelistumise strateegias ja Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) toodud EESMÄRKE

Esita oma õpirändes osalemise sooviavaldus SIIN.

Haridustöötajate sooviavaldusi õpiränneteks võib esitada aastaringselt, kuid tuleb arvestada, et vaid enne 1. novembrit esitatud avaldused kaasatakse järgmise õppeaasta rändeplaani (vastavalt programmi taotlusvoorule).

Õpetajal on kohustus stažeerida ettevõttes/asutuses vastavalt individuaalsele koolitusvajadusele. Kui välisriigis elluviidud õpiränne vastab sellele koolitusvajadusele, saab seda arvestada stažeerimisena. Täpsem info juhtõpetajalt ja või kinnitatud korrast "Järvamaa Kutsehariduskeskuse stažeerimise kord".

 

Planeeritud ränded:

Erasmus+ 2023 projektist 4 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2022 projektist 3 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2021 projektist 6 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 3 välisriiki koolitustele-kursustele.

2021/2022 õppeaastal toimunud haridustöötajate õpiränded:
Portugal ja Belgia (hobuhooldaja), Saksamaa (ehitus & põllumajandus), Küpros (toitlustus), Hispaania (ettevõtlus)                

Erasmus+ 2020 projektist 15 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse.

Erasmus+ 2019 projekti raames planeeritud 14 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 2 Saksamaal kutsekoolis õpetamas.

 

--- 

Projektis osalejate levitustegevus:
-  Kooli töötajad jagavad oma lähetusel nähtut-kogetut osakonnasiseselt
-  kokkuvõte lähetusest edastatakse kooli kodulehel
-  uusi töömeetodeid jagatakse kaastöötajatele sisekoolitusel
-  võimaluse korral jagatakse õpirände tulemusi ka täienduskoolituste kaudu (tulemuse levitamine regionaalsel tasemel).
-  ehituse valdkonnal on väga hea partneritevõrgustik, kellega tehakse tihedalt koostööd ning jagatakse erialast infot.
-  sõiduautotehnikute eriala õpirände tulemusi levitatakse läbirääkimistel ettevõtetega.
-  kutsekoolis õpetamise kogemust jagatakse kodukooli kutseõpetajatele ning logistika võrgustiku koosolekutel teistele Eesti logistika valdkonna kutseõpetajatele. 
-  hobuhooldaja eriala õpetajad tutvustavad õpirändel saadud teadmisi ning tulemusi eriala katusorganisatsioonidele (sh Eesti Ratsaspordi liidule) nende klubide aastakoosolekul ning Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi liikmete aastakoosolekutel
-   projekti tulemused ja kokkuvõtted saadaval kooli veebilehe vahendusel, osaliselt ka sotsiaalmeedias.

Lisa informatiooni saab projektijuhilt
Merje Mölter
merje[dot]molter[at]jkhk[dot]ee

 

Haridustöötajate õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit