Meie koolist

Põltsamaa kinnistu rendileandmine


Anda rendile:
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse valduses olev Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas Kaarlimõisa tee 4 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3989550, katastritunnus 61601:001:0376, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64905, pindala 57800 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja sellel asuva praktikakorpuse hoone (ehitisregistri kood 120647784, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64905H1, suletud netopind 3362 m2).

Ministri käskkiri otsustuskorras rendile andmise kohta: Käskkiri 19.12.2019 nr 1.1-2/19/341
Lisa 1. Praktikakorpuse kasutamiseks andmise kord
Lisa 2. Rendilepingu vorm
Lisa 3. Rendilepingu Hoolduskulu tabel

Lisainfo:
Rein Oselin
+372 515 9495

 

 

Anda rendile:
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse valduses olev Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas Kaarlimõisa tee 4 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3989550, katastritunnus 61601:001:0376, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64905, pindala 57800 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja sellel asuva praktikakorpuse hoone (ehitisregistri kood 120647784, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64905H1, suletud netopind 3362 m2).

Ministri käskkiri otsustuskorras rendile andmise kohta: Käskkiri 19.12.2019 nr 1.1-2/19/341
Lisa 1. Praktikakorpuse kasutamiseks andmise kord
Lisa 2. Rendilepingu vorm
Lisa 3. Rendilepingu Hoolduskulu tabel

Lisainfo:
Rein Oselin
+372 515 9495