Täienduskoolitus

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes 

 

Tasuta kursused jaanuar - detsember 2019:

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

ARVUTIKASUTUS

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t) 23.sept (edaspidised koolituspäevad on esmaspäevad ja kolmapäevad)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t) 30.sept (järgmised kuupäevad teatame koolitusele vastu võetud õppijatele)

AutoCad baaskursus (40 t) 18.okt (järgmised kuupäevad teatame koolitusele vastu võetud õppijatele)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) planeerimisel

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) planeerimisel

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Kivisillutise rajamise koolitus (40 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept ja 22. sept

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept, 22. sept ja 28. sept

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) 30.sept, 1.okt ja 2.okt

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks I moodul (130 t) ja II moodul (110 t) 3.okt, 4.okt (järgmised kuupäevad teatame koolitusele registreerunutele)

Praktika töökeskkonnas toimub 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Koolitusele pääsemise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle leiad siit. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil  ivar[dot]kohjus[at]jkhk[dot]ee

Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus (20 t) 5. okt ja 6.okt

Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad (60 t) 18.okt

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (20 t) 2. nov ja 3. nov

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) planeerimisel

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) planeerimisel

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) planeerimsel

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) planeerimisel

Plaatimistööd siseruumides (60 t) planeerimisel

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise  algkursus (80 t) planeerimisel

 

MATERJALITÖÖTLUS (PUU, PABER, PLAST, KLAAS)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 23. nov, 24. nov, 30. nov ja 1. dets

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) planeerimisel

 

ISIKUARENG

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) 23.sept (edaspidised koolituspäevad on esmaspäev ja kolmapäev)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 25.sept ja 4.okt

Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t) 22.okt (edaspidised koolituspäevad on teisipäev ja neljapäev)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t) 4.nov, 11.nov ja 18.nov

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t) 9.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga esimesel koolituskorral)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t) 26.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) planeerimisel

 

KODUTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (24 t) 21.okt, 22.okt, 28.okt ja 29.okt

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t) planeerimisel

 

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 19.sept (järgmised kuupäevad täpsustamisel)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) 21.sept, 28.sept (järgmised kuupäevad teatame koolitusele registreerunutele)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) 29.okt, 31.okt, 5.nov, 7.nov (järgmised kuupäevad täpsustamisel ja teatame koolitusele registreerunutele)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (40 t) 31.okt, 7.nov, 14.nov, 21.nov ja 28.nov

 

KOKANDUS

Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (40 t) 3.okt

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t) 9.okt, 16.okt ja 24.okt

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) 5.nov (järgmised kuupäevad teatame koolitusele registreerunutele)

Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

Dessertide valmistamine - täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) planeerimisel

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

 

MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t) novembris (kuupäevad täpsustamisel)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) 22.okt, 29.okt, 5.nov ja 12.nov

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 27.september (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

 

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t) 19.okt, 20.okt, 26.okt, 27.okt, 2.nov, 3.nov, 9.nov ja 10.nov

 

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Sõiduauto ülddiagnostika põhitõed (80 t) 5.okt, 6.okt, 12.okt, 13.okt, 19.okt, 20.okt, 26.okt, 27.okt, 2.nov ja 3.nov

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t) 2.nov, 9.nov ja 16.nov

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t) 11.-13.dets

 

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) 15.sept, 22.sept, 6.okt, 13.okt, ,20.okt ja 3.nov

Hobuse liigiomane õpetamine läbi positiivse kinnistamise (40 t) 12.okt, 13.okt, 26.okt ja 27.okt

Hobuste massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 17.-20.okt

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel (40 t) 23.-25.okt

Käsitööna pargitud jänese- või lambanahkadest toodete valmistamine (30 t)

Hobuse õpetamise alused (60 t) 9.-10.nov, 23.-24.nov, 30.nov-1.dets

Koerte massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) planeerimisel

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t) planeerimisel

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) planeerimisel

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) planeerimisel

Vutikasvatuse põhitõed (40 t) planeerimisel

 

METSAMASINATE JA MUUDE MOOTORSÕIDUKITE JUHTIDE ÕPE

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t) 30.nov, 1.dets, 7.dets ja 8.dets

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) planeerimisel

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t) planeerimisel

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

I grupp 5. veebruar - 16. detsember

II grupp 12. veebruar - 17. detsember

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 7.sept (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) 26.okt ja 27.okt

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) 6.nov, 7.nov, 13.nov, 14.nov, 20.nov, 21.nov, 27.nov, 28.nov, 4.dets ja 5.dets 

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 28.nov, 29.nov, 4.dets, 5.dets, 6.dets ja 18.dets

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) 30.nov, 1.dets, 7.dets, 8.dets ja 14.dets

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t) planeerimisel

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (25 t) planeerimisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t) planeerimisel

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) planeerimisel

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes

href="http://jkhk.ee/media/Taiendkoolitus/%C3%95ppet%C3%B6%C3%B6korraldus%20J%C3%A4rvamaa%20Kutsehariduskeskuse%20t%C3%A4iendus%C3%B5ppes.pdf" target="_blank"> 

 

Tasuta kursused jaanuar - detsember 2019:

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

ARVUTIKASUTUS

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t) 23.sept (edaspidised koolituspäevad on esmaspäevad ja kolmapäevad)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t) 30.sept (järgmised kuupäevad teatame koolitusele vastu võetud õppijatele)

AutoCad baaskursus (40 t) 18.okt (järgmised kuupäevad teatame koolitusele vastu võetud õppijatele)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) planeerimisel

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) planeerimisel

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Kivisillutise rajamise koolitus (40 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept ja 22. sept

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept, 22. sept ja 28. sept

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) 30.sept, 1.okt ja 2.okt

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks I moodul (130 t) ja II moodul (110 t) 3.okt, 4.okt (järgmised kuupäevad teatame koolitusele registreerunutele)

Praktika töökeskkonnas toimub 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Koolitusele pääsemise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle leiad siit. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil  ivar[dot]kohjus[at]jkhk[dot]ee

Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus (20 t) 5. okt ja 6.okt

Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad (60 t) 18.okt

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (20 t) 2. nov ja 3. nov

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) planeerimisel

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) planeerimisel

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) planeerimsel

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) planeerimisel

Plaatimistööd siseruumides (60 t) planeerimisel

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise  algkursus (80 t) planeerimisel

 

MATERJALITÖÖTLUS (PUU, PABER, PLAST, KLAAS)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 23. nov, 24. nov, 30. nov ja 1. dets

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) planeerimisel

 

ISIKUARENG

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) 23.sept (edaspidised koolituspäevad on esmaspäev ja kolmapäev)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 25.sept ja 4.okt

Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t) 22.okt (edaspidised koolituspäevad on teisipäev ja neljapäev)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t) 4.nov, 11.nov ja 18.nov

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t) 9.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga esimesel koolituskorral)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t) 26.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) planeerimisel

 

KODUTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (24 t) 21.okt, 22.okt, 28.okt ja 29.okt

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t) planeerimisel

 

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 19.sept (järgmised kuupäevad täpsustamisel)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) 21.sept, 28.sept (järgmised kuupäevad teatame koolitusele registreerunutele)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) 29.okt, 31.okt, 5.nov, 7.nov (järgmised kuupäevad täpsustamisel ja teatame koolitusele registreerunutele)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (40 t) 31.okt, 7.nov, 14.nov, 21.nov ja 28.nov

 

KOKANDUS

Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (40 t) 3.okt

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t) 9.okt, 16.okt ja 24.okt

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) 5.nov (järgmised kuupäevad teatame koolitusele registreerunutele)

Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

Dessertide valmistamine - täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) planeerimisel

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) planeerimisel

 

MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t) novembris (kuupäevad täpsustamisel)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) 22.okt, 29.okt, 5.nov ja 12.nov

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 27.september (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

 

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t) 19.okt, 20.okt, 26.okt, 27.okt, 2.nov, 3.nov, 9.nov ja 10.nov

 

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Sõiduauto ülddiagnostika põhitõed (80 t) 5.okt, 6.okt, 12.okt, 13.okt, 19.okt, 20.okt, 26.okt, 27.okt, 2.nov ja 3.nov

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t) 2.nov, 9.nov ja 16.nov

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t) 11.-13.dets

 

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) 15.sept, 22.sept, 6.okt, 13.okt, ,20.okt ja 3.nov

Hobuse liigiomane õpetamine läbi positiivse kinnistamise (40 t) 12.okt, 13.okt, 26.okt ja 27.okt

Hobuste massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 17.-20.okt

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel (40 t) 23.-25.okt

Käsitööna pargitud jänese- või lambanahkadest toodete valmistamine (30 t)

Hobuse õpetamise alused (60 t) 9.-10.nov, 23.-24.nov, 30.nov-1.dets

Koerte massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) planeerimisel

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t) planeerimisel

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) planeerimisel

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) planeerimisel

Vutikasvatuse põhitõed (40 t) planeerimisel

 

METSAMASINATE JA MUUDE MOOTORSÕIDUKITE JUHTIDE ÕPE

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t) 30.nov, 1.dets, 7.dets ja 8.dets

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) planeerimisel

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t) planeerimisel

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

I grupp 5. veebruar - 16. detsember

II grupp 12. veebruar - 17. detsember

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 7.sept (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) 26.okt ja 27.okt

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) 6.nov, 7.nov, 13.nov, 14.nov, 20.nov, 21.nov, 27.nov, 28.nov, 4.dets ja 5.dets 

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 28.nov, 29.nov, 4.dets, 5.dets, 6.dets ja 18.dets

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) 30.nov, 1.dets, 7.dets, 8.dets ja 14.dets

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t) planeerimisel

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (25 t) planeerimisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t) planeerimisel

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) planeerimisel

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188