Täienduskoolitus

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2022.a I pa tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.
 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (26 t) 5.märts, 12.märts, 19.märts ja 26.märts

AutoCad baaskursus (40 t) 15.veebruar, 16.veebruar, 22.veebruar ja 23.veebruar

AutoCad 3D baaskursus (40 t) 15.märts, 16.märts, 29.märts ja 30.märts

Tabelarvutuse MS Excel kasutamine igapäevatöös (28 t) 5.aprill, 7.aprill, 12.aprill, 19.aprill, 21.aprill, 26.aprill ja 28.aprill

SketchUp 3D modelleerimine algajatele (30 t) 19.aprill, 20.aprill ja 21.aprill

Video filmimise ja töötlemise koolitus (40 t) 19.aprill, 21.aprill, 26.aprill, 28.aprill ja 3.mai

Pildistamise ja fototöötluse koolitus (36 t) 20.aprill, 25.aprill, 27.aprill, 2.mai ja 4.mai

Veebipoe loomise koolitus (60 t) 23.aprill, 30.aprill, 7.mai, 10.mai, 12.mai, 14.mai, 17.mai, 19.mai, 24.mai ja 26.mai

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t)

ISIKUARENG

Emotsioonide juhtimine keerukates suhtlemissituatsioonides (32 t) 4.märts, 11.märts, 18.märts ja 25.märts

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 4.märts, 5.märts, 18.märts ja 19.märts

Sõltuvushäirete märkamine ja sekkumisviisid (26 t) 30.märts, 31.märts ja 13.aprill

Pinged, ärevus ja muremõtted, stressiga toimetulek ja rahunemistehnikad (26 t) 9.aprill, 23.aprill ja 14.mai

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (80 t)

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Noorte vaimne tervis ja selle toetamine (40 t) 5.veebruar, 19.veebruar, 5.märts, 19.märts ja 26.märts

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 7.veebruar, 18.veebruar ja 28.veebruar

Erivajadusega lapse märkamine, vajadused ja toetamine tema arengul (48 t)

MAJUTAMINE ja TOITLUSTAMINE

Teenindamise alused ja jookide algõpetus (40 t)

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (90 t) 17.veebruar, 22.veebruar, 1.märts, 3.märts, 8.märts,10.märts (edaspidised kuupäevad teavitame koolitusele registreerunutele)

PÕLLUNDUS ja LOOMAKASVATUS

Veisefarmi juhtimine koos veterinaarsete oskustega (baasteadmised) (156 t) 10.veebruar, 11.veebruar, 3.märts, 4.märts, 24.märts, 25.märts, 7.aprill, 8.aprill, 21.aprill, 22.aprill, 5.mai, 6.mai, 19.mai, 20.mai, 2.juuni, 3.juuni

Põllumajandusloomade seemendamine (78 t)

Veiste sõratervishoid ja värkimine (52 t)

Vutikasvatussaaduste valmistamine ja turundamine läbi interneti (30 t)

TRANSPORDITEENUSED

Laotarkvara ABC (26 t) 2.aprill, 9.aprill (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (40 t)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2022.a I pa tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.
 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (26 t) 5.märts, 12.märts, 19.märts ja 26.märts

AutoCad baaskursus (40 t) 15.veebruar, 16.veebruar, 22.veebruar ja 23.veebruar

AutoCad 3D baaskursus (40 t) 15.märts, 16.märts, 29.märts ja 30.märts

Tabelarvutuse MS Excel kasutamine igapäevatöös (28 t) 5.aprill, 7.aprill, 12.aprill, 19.aprill, 21.aprill, 26.aprill ja 28.aprill

SketchUp 3D modelleerimine algajatele (30 t) 19.aprill, 20.aprill ja 21.aprill

Video filmimise ja töötlemise koolitus (40 t) 19.aprill, 21.aprill, 26.aprill, 28.aprill ja 3.mai

Pildistamise ja fototöötluse koolitus (36 t) 20.aprill, 25.aprill, 27.aprill, 2.mai ja 4.mai

Veebipoe loomise koolitus (60 t) 23.aprill, 30.aprill, 7.mai, 10.mai, 12.mai, 14.mai, 17.mai, 19.mai, 24.mai ja 26.mai

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t)

ISIKUARENG

Emotsioonide juhtimine keerukates suhtlemissituatsioonides (32 t) 4.märts, 11.märts, 18.märts ja 25.märts

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 4.märts, 5.märts, 18.märts ja 19.märts

Sõltuvushäirete märkamine ja sekkumisviisid (26 t) 30.märts, 31.märts ja 13.aprill

Pinged, ärevus ja muremõtted, stressiga toimetulek ja rahunemistehnikad (26 t) 9.aprill, 23.aprill ja 14.mai

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (80 t)

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Noorte vaimne tervis ja selle toetamine (40 t) 5.veebruar, 19.veebruar, 5.märts, 19.märts ja 26.märts

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 7.veebruar, 18.veebruar ja 28.veebruar

Erivajadusega lapse märkamine, vajadused ja toetamine tema arengul (48 t)

MAJUTAMINE ja TOITLUSTAMINE

Teenindamise alused ja jookide algõpetus (40 t)

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (90 t) 17.veebruar, 22.veebruar, 1.märts, 3.märts, 8.märts,10.märts (edaspidised kuupäevad teavitame koolitusele registreerunutele)

PÕLLUNDUS ja LOOMAKASVATUS

Veisefarmi juhtimine koos veterinaarsete oskustega (baasteadmised) (156 t) 10.veebruar, 11.veebruar, 3.märts, 4.märts, 24.märts, 25.märts, 7.aprill, 8.aprill, 21.aprill, 22.aprill, 5.mai, 6.mai, 19.mai, 20.mai, 2.juuni, 3.juuni

Põllumajandusloomade seemendamine (78 t)

Veiste sõratervishoid ja värkimine (52 t)

Vutikasvatussaaduste valmistamine ja turundamine läbi interneti (30 t)

TRANSPORDITEENUSED

Laotarkvara ABC (26 t) 2.aprill, 9.aprill (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (40 t)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188