Täienduskoolitus

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes 

 

Tasuta kursused jaanuar - detsember 2019:

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

ARVUTIKASUTUS

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) 3.mai (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) sügisel

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t) sügisel

AutoCad baaskursus (40 t) sügisel

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t) sügisel

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) 1. aprill - 4. aprill, 9. aprill - 10. aprill

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) 6. aprill, 7. aprill, 13. aprill ja 14. aprill

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) 8 .- 10. aprill

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t) 22. aprill - 25. aprill (kaks koolituspäeva toimub sügisel pärast praktika sooritamist)

Praktika töökeskkonnas toimub 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Koolitusele pääsemise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle leiad siit. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil  ivar[dot]kohjus[at]jkhk[dot]ee

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) 27. aprill, 28. aprill, 4. mai, 5. mai ja 11. mai

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) 27. aprill, 28. aprill, 4. mai, 5. mai, 11. mai ja 12. mai

Plaatimistööd siseruumides (60 t) 27.aprill, 28.aprill, 4.mai, 5.mai, 11.mai ja 12.mai

Kivisillutise rajamise koolitus (40 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept ja 22. sept

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept, 22. sept ja 28. sept

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (20 t) 2. nov ja 3. nov

Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus (20 t) sügisel

 

MATERJALITÖÖTLUS (PUU, PABER, PLAST, KLAAS)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 23. nov, 24. nov, 30. nov ja 1. dets

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) september

 

ISIKUARENG

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) 2. mai, 3. mai ja 23. mai

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) sügisel

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t) sügisel

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) sügisel

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t) sügisel

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t) sügisel

 

KODUTEENINDUS

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t) sügisel

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (24 t) sügisel

 

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) sügisel

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) sügisel

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) sügisel

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) sügisel

 

KOKANDUS

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) 19. märts (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) 14.mai

Dessertide valmistamine - täienduskoolitus toitlustajale (20 t) sügisel

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t) sügisel

Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) sügisel

Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (40 t) sügisel

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) lõppenud

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) lõppenud

 

MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) sügisel

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t) sügisel

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 27.september (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

 

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t) 27.aprill

 

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t) sügisel

Sõiduauto ülddiagnostika põhitõed (80 t) sügisel

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t) sügisel

 

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Hobuste massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 7. -10.veebr

Hobuse õpetamise alused (60 t) 16. - 17. veebr, 9. - 10. märts ja 23. - 24. märts

Koerte massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 28. veebr - 3. märts

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t) 14. - 16. märts

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel (30 t) 27. - 29. märts

Hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) 7. aprill

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) 9.-10.aprill

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) 16.-17.aprill

Vutikasvatuse põhitõed (40 t) 11.,12., 18. ja 19. juuni

METSAMASINATE JA MUUDE MOOTORSÕIDUKITE JUHTIDE ÕPE

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) sügisel

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t) sügisel

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t) sügisel

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

I grupp 5. veebruar - 16. detsember

II grupp 12. veebruar - 17. detsember

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 9.mai, 10.mai, 29.mai, 30.mai, 31.mai ja 7.juuni

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) 10.-14.juuni

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) septembris 

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t) sügisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t) sügisel 

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) sügisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (25 t) sügisel

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) sügisel

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) sügisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) sügisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t) lõppenud

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge

href="/sites/jkhk.ee/files/tk_oppekavad/oppetookorraldus_jarvamaa_kutsehariduskeskuse_taiendusoppes.pdf" target="_blank">õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes

Tasuta kursused jaanuar - detsember 2019:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDASIIT

ARVUTIKASUTUS

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) 3.mai(järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) sügisel

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t) sügisel

AutoCad baaskursus (40 t) sügisel

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t) sügisel

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) 1. aprill - 4. aprill, 9. aprill - 10. aprill

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) 6. aprill, 7. aprill, 13. aprill ja 14. aprill

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) 8 .- 10. aprill

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t) 22. aprill - 25. aprill(kaks koolituspäeva toimub sügisel pärast praktika sooritamist)

Praktika töökeskkonnas toimub 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Koolitusele pääsemise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle leiad siit. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil ivar[dot]kohjus[at]jkhk[dot]ee

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) 27. aprill, 28. aprill, 4. mai, 5. mai ja 11. mai

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) 27. aprill, 28. aprill, 4. mai, 5. mai, 11. mai ja 12. mai

Plaatimistööd siseruumides (60 t) 27.aprill, 28.aprill, 4.mai, 5.mai, 11.mai ja 12.mai

Kivisillutise rajamise koolitus (40 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept ja 22. sept

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept, 22. sept ja 28. sept

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (20 t) 2. nov ja 3. nov

Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus (20 t) sügisel

MATERJALITÖÖTLUS (PUU, PABER, PLAST, KLAAS)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 23. nov, 24. nov, 30. nov ja 1. dets

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) september

ISIKUARENG

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) 2. mai, 3. mai ja 23. mai

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) sügisel

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t) sügisel

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) sügisel

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t) sügisel

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t) sügisel

KODUTEENINDUS

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t) sügisel

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (24 t) sügisel

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) sügisel

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) sügisel

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) sügisel

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) sügisel

KOKANDUS

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) 19. märts (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Külmade suupistete valmistamine ? praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) 14.mai

Dessertide valmistamine - täienduskoolitus toitlustajale (20 t) sügisel

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t) sügisel

Tervislikud aedviljatoidud ? praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) sügisel

Vahemeremaade rahvustoidud ? praktiline täienduskoolitus toitlustajale (40 t) sügisel

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) lõppenud

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) lõppenud

MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) sügisel

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t) sügisel

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 27.september (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t) 27.aprill

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t) sügisel

Sõiduauto ülddiagnostika põhitõed (80 t) sügisel

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t) sügisel

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Hobuste massaa? ja füsioteraapia alused (40 t) 7. -10.veebr

Hobuse õpetamise alused (60 t) 16. - 17. veebr, 9. - 10. märts ja 23. - 24. märts

Koerte massaa? ja füsioteraapia alused (40 t) 28. veebr - 3. märts

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t) 14. - 16. märts

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel (30 t) 27. - 29. märts

Hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) 7. aprill

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) 9.-10.aprill

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) 16.-17.aprill

Vutikasvatuse põhitõed (40 t) 11.,12., 18. ja 19. juuni

METSAMASINATE JA MUUDE MOOTORSÕIDUKITE JUHTIDE ÕPE

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) sügisel

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t) sügisel

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t) sügisel

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

I grupp 5. veebruar - 16. detsember

II grupp 12. veebruar - 17. detsember

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 9.mai, 10.mai, 29.mai, 30.mai, 31.mai ja 7.juuni

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) 10.-14.juuni

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) septembris

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t) sügisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t) sügisel

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) sügisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (25 t) sügisel

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) sügisel

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) sügisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses ? täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) sügisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t) lõppenud

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDASIIT

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

Ruth Türk, koolitusjuht

ruth.turk@jkhk.ee

+372 53292188