Täienduskoolitus

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2022.a I pa tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.
 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

AutoCad 3D baaskursus (40 t)

Tabelarvutuse MS Excel kasutamine igapäevatöös (28 t) 

SketchUp 3D modelleerimine algajatele (30 t) 

Video filmimise ja töötlemise koolitus (40 t) 

Pildistamise ja fototöötluse koolitus (36 t) 

Veebipoe loomise koolitus (60 t) 

AutoCad baaskursus (40 t) 

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (26 t) 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t) 

ISIKUARENG

Sõltuvushäirete märkamine ja sekkumisviisid (26 t) 

Pinged, ärevus ja muremõtted, stressiga toimetulek ja rahunemistehnikad (26 t) 

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Emotsioonide juhtimine keerukates suhtlemissituatsioonides (32 t) 

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (80 t)

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Noorte vaimne tervis ja selle toetamine (40 t) 

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 

Erivajadusega lapse märkamine, vajadused ja toetamine tema arengul (48 t)

MAJUTAMINE ja TOITLUSTAMINE

Teenindamise alused ja jookide algõpetus (40 t) 17.mai, 19.mai, 24.mai, 26.mai, 31.mai, 2.juuni, 7.juuni ja 9.juuni

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (90 t) 

PÕLLUNDUS ja LOOMAKASVATUS

Veisefarmi juhtimine koos veterinaarsete oskustega (baasteadmised) (156 t) 10.veebruar, 11.veebruar, 3.märts, 4.märts, 24.märts, 25.märts, 7.aprill, 8.aprill, 21.aprill, 22.aprill, 5.mai, 6.mai, 19.mai, 20.mai, 2.juuni, 3.juuni

Põllumajandusloomade seemendamine (78 t) 

Veiste sõratervishoid ja värkimine (52 t) 

Vutikasvatussaaduste valmistamine ja turundamine läbi interneti (30 t) 

TRANSPORDITEENUSED

Laotarkvara ABC (26 t) 

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (40 t)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2022.a I pa tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.
 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

AutoCad 3D baaskursus (40 t)

Tabelarvutuse MS Excel kasutamine igapäevatöös (28 t) 

SketchUp 3D modelleerimine algajatele (30 t) 

Video filmimise ja töötlemise koolitus (40 t) 

Pildistamise ja fototöötluse koolitus (36 t) 

Veebipoe loomise koolitus (60 t) 

AutoCad baaskursus (40 t) 

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (26 t) 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t) 

ISIKUARENG

Sõltuvushäirete märkamine ja sekkumisviisid (26 t) 

Pinged, ärevus ja muremõtted, stressiga toimetulek ja rahunemistehnikad (26 t) 

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Emotsioonide juhtimine keerukates suhtlemissituatsioonides (32 t) 

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (80 t)

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Noorte vaimne tervis ja selle toetamine (40 t) 

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 

Erivajadusega lapse märkamine, vajadused ja toetamine tema arengul (48 t)

MAJUTAMINE ja TOITLUSTAMINE

Teenindamise alused ja jookide algõpetus (40 t) 17.mai, 19.mai, 24.mai, 26.mai, 31.mai, 2.juuni, 7.juuni ja 9.juuni

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (90 t) 

PÕLLUNDUS ja LOOMAKASVATUS

Veisefarmi juhtimine koos veterinaarsete oskustega (baasteadmised) (156 t) 10.veebruar, 11.veebruar, 3.märts, 4.märts, 24.märts, 25.märts, 7.aprill, 8.aprill, 21.aprill, 22.aprill, 5.mai, 6.mai, 19.mai, 20.mai, 2.juuni, 3.juuni

Põllumajandusloomade seemendamine (78 t) 

Veiste sõratervishoid ja värkimine (52 t) 

Vutikasvatussaaduste valmistamine ja turundamine läbi interneti (30 t) 

TRANSPORDITEENUSED

Laotarkvara ABC (26 t) 

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (40 t)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188