Täienduskoolitus

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2020.a tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (28 t) 14.sept, 17.sept, 21.sept, 24.sept, 28.sept, 1.okt ja 5.okt

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) planeerimisel 

AutoCad baaskursus (40 t) planeerimisel 

Veebipoe loomise koolitus (60 t) planeerimisel sügiseks okt-nov

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks I moodul (130 t) ja II moodul (110 t) 25.-29.mai (kaks koolituspäeva jääb sügisperioodile ja need täpsustame jooksvalt)
Õpingute alustamise tingimuseks on eelnevalt tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu ja aluseks on ettevõttepraktika kokkuleppetaotlus. Selle vormi saad alla laadida siit ja täidetud taotlus saada aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee. Ettevõttepraktika tuleb sooritada kutselise korstnapühkija (vähemalt korstnapühkija tase 4) juhendamisel ja kestab kokku 180 tundi.

Plaatimistööd siseruumides (60 t) 5.sept, 6.sept, 12.sept, 13.sept, 19.sept ja 20.sept

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) 26.sept, 27.sept, 3.okt, 4.okt ja 10.okt

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) 26.sept, 27.sept ja 3.okt

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) 3.okt, 4.okt, 10.okt, 11.okt, 17.okt ja 18.okt

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise  algkursus (80 t) 3.oktoober (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

 

ISIKUARENG

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t) 15.september (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) 22.september (koolituspäevadeks jäävad teisipäevad ja neljapäevad)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 22.oktoober, 30.oktoober ja 13.november

Kliendikeskne teenindus ja meeskonnatöö oskuste arendamine teenindusvaldkonna töötajatele (40 t) 6.november, 7.november, 13.november ja 14.november

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (26 t) planeerimisel

Ametialane inglise keel tervishoiu valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (60 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Koostöösoovide, suhtlemisoskuste ja meeskonnatunnetuse arendamine tervishoiu ja hoolekande töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

 

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Joogiveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

 

KODUTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (26 t) 23.oktoober, 30.oktoober, 6.november ja 13.november

Praktilised eripuhastustööd (40 t) 7.november (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Majutusasutuste numbritubade hoolduskoristus (26 t) 28.november (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

 

KOKANDUS

Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) 16.september (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Pagaritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) planeerimisel

Šokolaadi ja munavalge tordid ja koogid – kondiitritoodete valmistamise täienduskoolitus (26 t) planeerimisel

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (26 t) planeerimisel

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 18.september (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

 

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) planeerimisel

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) planeerimisel 

 

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t)

I grupp 7.-10.september ja 14.-17.sept

II grupp 17.okt, 18.okt, 24.okt, 25.okt, 31.okt, 1.nov, 7.nov ja 8.nov

 

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (26 t) 16.okt, 17.okt ja 24.okt

 

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Hobuse õpetamise alused (60 t) planeerimisel

Kitsekasvatuse põhitõed (60 t) 21.oktoober, 22.oktoober, 4.november, 5.november, 25.november ja 26.november

Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (50 t) 25.august, 26. august, 27. august, 2. september, 3. september 

Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) planeerimisel

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 11.september, 12.september, 18.september ja 19.september

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (48 t) 3.oktoober, 4.oktoober, 10.oktoober, 11.oktoober, 17.oktoober ja 18.oktoober

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 22.oktoober, 23.oktoober, 4.november, 5.november, 6.november ja 19.november

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (96 t) planeerimisel

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) planeerimisel

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) planeerimisel (kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) planeerimisel, koolitusele eelnevad eelintervjuud

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) planeerimisel

Tervishoiu valdkonna tugiteenistuste töötajate täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (26 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (30 t) planeerimisel

 

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (26 t) planeerimisel

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) 19.september (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2020.a tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (28 t) 14.sept, 17.sept, 21.sept, 24.sept, 28.sept, 1.okt ja 5.okt

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) planeerimisel 

AutoCad baaskursus (40 t) planeerimisel 

Veebipoe loomise koolitus (60 t) planeerimisel sügiseks okt-nov

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks I moodul (130 t) ja II moodul (110 t) 25.-29.mai (kaks koolituspäeva jääb sügisperioodile ja need täpsustame jooksvalt)
Õpingute alustamise tingimuseks on eelnevalt tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu ja aluseks on ettevõttepraktika kokkuleppetaotlus. Selle vormi saad alla laadida siit ja täidetud taotlus saada aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee. Ettevõttepraktika tuleb sooritada kutselise korstnapühkija (vähemalt korstnapühkija tase 4) juhendamisel ja kestab kokku 180 tundi.

Plaatimistööd siseruumides (60 t) 5.sept, 6.sept, 12.sept, 13.sept, 19.sept ja 20.sept

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) 26.sept, 27.sept, 3.okt, 4.okt ja 10.okt

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) 26.sept, 27.sept ja 3.okt

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) 3.okt, 4.okt, 10.okt, 11.okt, 17.okt ja 18.okt

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise  algkursus (80 t) 3.oktoober (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

 

ISIKUARENG

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t) 15.september (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) 22.september (koolituspäevadeks jäävad teisipäevad ja neljapäevad)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 22.oktoober, 30.oktoober ja 13.november

Kliendikeskne teenindus ja meeskonnatöö oskuste arendamine teenindusvaldkonna töötajatele (40 t) 6.november, 7.november, 13.november ja 14.november

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (26 t) planeerimisel

Ametialane inglise keel tervishoiu valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (60 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Koostöösoovide, suhtlemisoskuste ja meeskonnatunnetuse arendamine tervishoiu ja hoolekande töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

 

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Joogiveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

 

KODUTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (26 t) 23.oktoober, 30.oktoober, 6.november ja 13.november

Praktilised eripuhastustööd (40 t) 7.november (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Majutusasutuste numbritubade hoolduskoristus (26 t) 28.november (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

 

KOKANDUS

Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) 16.september (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Pagaritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) planeerimisel

Šokolaadi ja munavalge tordid ja koogid – kondiitritoodete valmistamise täienduskoolitus (26 t) planeerimisel

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (26 t) planeerimisel

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 18.september (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

 

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) planeerimisel

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) planeerimisel 

 

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t)

I grupp 7.-10.september ja 14.-17.sept

II grupp 17.okt, 18.okt, 24.okt, 25.okt, 31.okt, 1.nov, 7.nov ja 8.nov

 

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (26 t) 16.okt, 17.okt ja 24.okt

 

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Hobuse õpetamise alused (60 t) planeerimisel

Kitsekasvatuse põhitõed (60 t) 21.oktoober, 22.oktoober, 4.november, 5.november, 25.november ja 26.november

Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (50 t) 25.august, 26. august, 27. august, 2. september, 3. september 

Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) planeerimisel

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 11.september, 12.september, 18.september ja 19.september

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (48 t) 3.oktoober, 4.oktoober, 10.oktoober, 11.oktoober, 17.oktoober ja 18.oktoober

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 22.oktoober, 23.oktoober, 4.november, 5.november, 6.november ja 19.november

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (96 t) planeerimisel

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) planeerimisel

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) planeerimisel (kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) planeerimisel, koolitusele eelnevad eelintervjuud

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) planeerimisel

Tervishoiu valdkonna tugiteenistuste töötajate täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (26 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (30 t) planeerimisel

 

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (26 t) planeerimisel

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) 19.september (järgnevad kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188