Täienduskoolitus

Tasuta VÕTI koolitused

Koolituste tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium perioodil 2024-2029


VÕTI programm on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.

ESF VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega täiskasvanud

Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.

Sihtrühma ei kuulu:
- õppeasutuse enda personal
- tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad

Palun arvestage sellega, et koolitusele registreerudes ei ole Te automaatselt koolituse õppegruppi arvatud. Koolitusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtrühma kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija koolitusel osalemissoovi põhjendus (motivatsioonikiri).

KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

TAGASISIDE TÄIDA SIIN

Koolituste toimumise kuupäevad võivad muutuda.
Palun jälgige meie kodulehte!

Tutvu koolitustega, leia endale sobiv ja registreeri SIIN

ARVUTIKASUTUS

AutoCad baaskursus (40 t) 29. august, 30. august, 31. august ja 1. september

Info- ja turundusmaterjalide disainimine kujundusprogrammiga Canva (24 t) 6. september, 7. september ja 13. september

AutoCad 3D baaskursus (40 t) 30. september, 1. oktoober, 7. oktoober ja 8. oktoober

Küberturvalisuse teadlikkus igapäevatöös (26 t) 4. oktoober, 11. oktoober, 25. oktoober ja 1. november

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (24 t) 10. oktoober, 11. oktoober, 17. oktoober ja 18. oktoober

Tehisaru ehk juturobot kui tööriist (24 t) 7. november, 8. november, 14. november ja 15. november

Organisatsiooni küberturvalisuse tõstmine (24 t) 8. november, 15. november ja 22. november

Andmete töötlemine ja analüüsimine tabelarvutusprogrammi MS Excel abil (32 t) 14. nov, 19. nov, 21. nov, 26. nov, 28. nov, 3. dets, 5. dets ja 10. dets

Digioskused kaasaegsete esitluste loomiseks (24 t) 29. november, 30. november ja 5. detsember

Tehisintellekti kasutamine ja võimalused igapäevatöö tõhustamiseks (24 t) planeerimisel 2025.a

EAKATE ja PUUDEGA TÄISKASVANUTE HOOLDAMINE

Ergonoomilised ja enesesäästlikud töövõtted ja abivahendid hooldustöös (24 t) 28. september, 29. september ja 5. oktoober

EHITUS ja TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t) sügisel

Korstnapühkijate digipädevuste arendamise koolitus (24 t) septembris

ELEKTRIENERGIA ja ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise algkursus (80 t) sügisel

Tööstuskontrollerite programmeerimine (40 t) sügisel

HULGI- ja JAEKAUBANDUS

Tõhus digiturundus väikeettevõttes (32 t) 9. september, 23. september, 14. oktoober ja 28. oktoober

KEELEÕPE

Praktiline ingliskeelne suhtlus teenindusvaldkonnas (60 t) 16. september (järgnevad koolituspäevad on kolmapäevad ja esmaspäevad)

KOOLIEELIKUTE ÕPETAJATE KOOLITUS

Täienduskoolitus - koolieeliku mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t) sügisel

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Laste ja noorte vaimse tervise märkamine ja selle toetamine (24 t) 5. september, 6. september ja 13. september

Laste ja noorte loomulik ja turvaline seksuaalne areng ning seksuaalvägivalla ennetamine (24 t) 10. oktoober, 11. oktoober ja 17. oktoober

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 4. november, 11. november ja 22. november

MOOTORLIIKURID

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t) sügisel

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (24 t) planeerimisel 2025.a

SOTSIAALTÖÖ ja NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 23. oktoober, 24. oktoober, 6. november ja 7. november

Vaimne tervis, selle toetamine ja enesejuhtimine tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele (24 t) sügisel

TRANSPORDITEENUSED

Masinautomaatika teedeehituses 2D- ja 3D-süsteemi kasutamine ja seosed e-keskkondadega (50 t) sügisel

VETERINAARIA

Kalade heaolu ja tervishoid täienduskoolitus loomaarstidele (24 t) oktoober-november

Põllumajandusloomade seemendamine (40 t) 12., 13., 24., 25., 26. september ning 5. ja 7. november

ÕENDUS ja ÄMMAEMANDUS

Palliatiivsel ravil oleva inimese käsitlus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis (24 t) sügisel

 

KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

VÕTI programm on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.

ESF VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega täiskasvanud

Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.

Sihtrühma ei kuulu:
- õppeasutuse enda personal
- tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad

Palun arvestage sellega, et koolitusele registreerudes ei ole Te automaatselt koolituse õppegruppi arvatud. Koolitusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtrühma kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija koolitusel osalemissoovi põhjendus (motivatsioonikiri).


KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

TAGASISIDE TÄIDA SIIN

Koolituste toimumise kuupäevad võivad muutuda.
Palun jälgige meie kodulehte!

Tutvu koolitustega, leia endale sobiv ja registreeri SIIN

ARVUTIKASUTUS

AutoCad baaskursus (40 t) 29. august, 30. august, 31. august ja 1. september

Info- ja turundusmaterjalide disainimine kujundusprogrammiga Canva (24 t) 6. september, 7. september ja 13. september

AutoCad 3D baaskursus (40 t) 30. september, 1. oktoober, 7. oktoober ja 8. oktoober

Küberturvalisuse teadlikkus igapäevatöös (26 t) 4. oktoober, 11. oktoober, 25. oktoober ja 1. november

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (24 t) 10. oktoober, 11. oktoober, 17. oktoober ja 18. oktoober

Tehisaru ehk juturobot kui tööriist (24 t) 7. november, 8. november, 14. november ja 15. november

Organisatsiooni küberturvalisuse tõstmine (24 t) 8. november, 15. november ja 22. november

Andmete töötlemine ja analüüsimine tabelarvutusprogrammi MS Excel abil (32 t) 14. nov, 19. nov, 21. nov, 26. nov, 28. nov, 3. dets, 5. dets ja 10. dets

Digioskused kaasaegsete esitluste loomiseks (24 t) 29. november, 30. november ja 5. detsember

Tehisintellekti kasutamine ja võimalused igapäevatöö tõhustamiseks (24 t) planeerimisel 2025.a

EAKATE ja PUUDEGA TÄISKASVANUTE HOOLDAMINE

Ergonoomilised ja enesesäästlikud töövõtted ja abivahendid hooldustöös (24 t) 28. september, 29. september ja 5. oktoober

EHITUS ja TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t) sügisel

Korstnapühkijate digipädevuste arendamise koolitus (24 t) septembris

ELEKTRIENERGIA ja ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise algkursus (80 t) sügisel

Tööstuskontrollerite programmeerimine (40 t) sügisel

HULGI- ja JAEKAUBANDUS

Tõhus digiturundus väikeettevõttes (32 t) 9. september, 23. september, 14. oktoober ja 28. oktoober

KEELEÕPE

Praktiline ingliskeelne suhtlus teenindusvaldkonnas (60 t) 16. september (järgnevad koolituspäevad on kolmapäevad ja esmaspäevad)

KOOLIEELIKUTE ÕPETAJATE KOOLITUS

Täienduskoolitus - koolieeliku mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t) sügisel

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Laste ja noorte vaimse tervise märkamine ja selle toetamine (24 t) 5. september, 6. september ja 13. september

Laste ja noorte loomulik ja turvaline seksuaalne areng ning seksuaalvägivalla ennetamine (24 t) 10. oktoober, 11. oktoober ja 17. oktoober

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 4. november, 11. november ja 22. november

MOOTORLIIKURID

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t) sügisel

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (24 t) planeerimisel 2025.a

SOTSIAALTÖÖ ja NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 23. oktoober, 24. oktoober, 6. november ja 7. november

Vaimne tervis, selle toetamine ja enesejuhtimine tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele (24 t) sügisel

TRANSPORDITEENUSED

Masinautomaatika teedeehituses 2D- ja 3D-süsteemi kasutamine ja seosed e-keskkondadega (50 t) sügisel

VETERINAARIA

Kalade heaolu ja tervishoid täienduskoolitus loomaarstidele (24 t) oktoober-november

Põllumajandusloomade seemendamine (40 t) 12., 13., 24., 25., 26. september ning 5. ja 7. november

ÕENDUS ja ÄMMAEMANDUS

Palliatiivsel ravil oleva inimese käsitlus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis (24 t) sügisel

 

KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188