Vastuvõtt

Vastuvõtt, dokumendid


Esita avaldus e-keskkonnas SAIS.ee
Kirjuta otsingusse Järvamaa Kutsehariduskeskus ja leia enda soovitud eriala.
Lisa e-keskkonnas küsitud info ja vajalikud dokumendid.
(NB! kui ei saa kohe dokumente esitada, siis võid seda teha ka hiljem või tuua kooli)

Avalduse ja dokumente saad soovi korral esitada ka Paide ja Särevere õppekohas tööpäeviti kell 9.00-14.00.

Õpilaskandidaadi poolt esitatavad dokumendid:
1) Avaldus-ankeet (võimalik täita ka kohapeal)
2) isikut tõendav dokument:
    - pass või ID-kaart
3) haridust tõendav dokument:
    - haridustunnistuse originaal koos hinnetelehega paberkandjal või originaali alusel koolis kinnitatud koopia (mõlemal juhul tagastatakse kohe).

4) alaealisel õpilaskandidaadil:
   - lapsevanema nõusolek (vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek), võimalik täita ka kohapeal;

5) välismaalasest õpilaskandidaadil dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

6) motivatsioonikiri (ainult Loomaarsti abilise erialale kandideerijad), võib kasutada näidisküsimusi motivatsioonikiri

NB! puhastus- ja kodumajandus, puhastusteenindaja abiline, kokk ja abikokk erialadele astujad peavad õppima asumisel esitama dokumendi fotoga tervisetõendi toidukäitlejale.

Kui Sul on, siis võta kaasa eelkutseõppe läbimist tõendav dokument/tunnistus (võimalusel)

Vastuvõtutingimused täitnud õpilaste pingerida avaldatakse vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.

 

Esita avaldus e-keskkonnas SAIS.ee
Kirjuta otsingusse Järvamaa Kutsehariduskeskus ja leia enda soovitud eriala.
Lisa e-keskkonnas küsitud info ja vajalikud dokumendid.
(NB! kui ei saa kohe dokumente esitada, siis võid seda teha ka hiljem või tuua kooli)

Avalduse ja dokumente saad soovi korral esitada ka Paide ja Särevere õppekohas tööpäeviti kell 9.00-14.00.

Õpilaskandidaadi poolt esitatavad dokumendid:
1) Avaldus-ankeet (võimalik täita ka kohapeal)
2) isikut tõendav dokument:
    - pass või ID-kaart
3) haridust tõendav dokument:
    - haridustunnistuse originaal koos hinnetelehega paberkandjal või originaali alusel koolis kinnitatud koopia (mõlemal juhul tagastatakse kohe).

4) alaealisel õpilaskandidaadil:
   - lapsevanema nõusolek (vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek), võimalik täita ka kohapeal;

5) välismaalasest õpilaskandidaadil dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

6) motivatsioonikiri (ainult Loomaarsti abilise erialale kandideerijad), võib kasutada näidisküsimusi motivatsioonikiri

NB! puhastus- ja kodumajandus, puhastusteenindaja abiline, kokk ja abikokk erialadele astujad peavad õppima asumisel esitama dokumendi fotoga tervisetõendi toidukäitlejale.

Kui Sul on, siis võta kaasa eelkutseõppe läbimist tõendav dokument/tunnistus (võimalusel)

Vastuvõtutingimused täitnud õpilaste pingerida avaldatakse vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.