Projektid

Erasmus+ õpiränne ehk välispraktika

 

Oled unistanud töötamisest välisriigis?


Erasmus+ õpirände programmist osavõtmine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

Euroopa Liidu finantseeritud toetusprogramm Erasmus+ on üks enimkasutatud võimalusi saamaks teistmoodi välismaal elamise ja töötamise kogemust, leidmaks uusi sõpru, praktiseerimaks omandatud võõrkeelt (võõrkeeli) ja muidugi reisimiseks.

Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, transpordi-, kindlustuse- ja elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses, õpilasele jääb vaid kohale sõitmise ja praktika läbimise rõõm. Programm võimaldab osaleda online keelekursusel tasuta!

Igal aastal juunikuust septembrikuu lõpuni toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

2020/2021 õppeaasta programmis saavad osaleda 25 JKHK õpilast.

 

KUIDAS KANDIDEERIDA?
Korrektselt vormistatud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 28/09/2020 (kl 23.59). 

sooviavaldus ja motivatsioonikiri (täida online avaldus eesti või inglise keeles)
CV europass keskkonna kaudu (inglise keeles, saada merje.molter[at]jkhk.ee)

Motivatsioonikiri on suunatud juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnevale komisjonile. Õpilased, kes osutuvad programmi valituks, peavad olema valmis koostama vastuvõtvale organisatsioonile/ ettevõttele kaaskirja (Cover Letter, inglise keeles).

VÄLISPRAKTIKA SIHTKOHAD JA ERIALAD: 
Soome, Kouvola – hooldustöötaja
Soome, Jyväskylä – teedeehitus
Rootsi, Uppsala – hobuhooldaja 
Poola, Wroclaw – IT-süsteemide nooremspetsialist, loomaarsti abiline
Saksamaa, Stade – logistiku abi, veokorraldaja-logistik
Ungari, Budapest – kokk, puhastusteenindaja
Küpros, Paphos –  kokk, puhastusteenindaja, ehitus/siseviimistleja, mootorsõidukitehnik, loomaarsti abiline, hooldustöötaja
Leedu, Marijampole – teedeehitus
Läti, Aizkraukle  – teedeehitus

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab, kas: 
• oled praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastane
• Sul ei ole õppevõlgnevusi, praktika ajaks on omandatud erialane teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus
• Sul ei ole põhjuseta puudumisi (vastutus- ja kohusetunne on nii programmis osalemisel kui ka mistahes töökohal töötades olulised omadused)
• suhtled inglise (või sihtriigi) keeles vähemalt suhtlustasandil 
• oled tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja sooviavaldus-motivatisioonikiri).

Lisaks arvestatakse, milline on Sinu suhtumine, seltskondlikkus/üldine aktiivsus koolielus ning motiveeritus programmis osaleda – õpirändur peaks olema optimistlik, „Let’s do it!“ suhtumisega, aktiivne (st oskab endale ise tegevust leida, juhendajalt tööd juurde küsida), sest terve kuu võõras riigis õpirändel olemine on väljakutse ja nõuab proaktiivset lähenemist!

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK
• osaleda õpirändeks ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde,  
• sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne õpirännet (OLS keskkonnas), 
• täita pärast praktikalt koju naasemist internetipõhine tagasisideküsimustik,  
• esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmiga seotud dokumendid,
• osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul – poster, blogi, video, pilt, meem vms).

KEELEOSKUSE ARENDAMINE
Erasmus+ programmis osalemise üks kasutegur on võimalus arendada oma keeleoskust. Online Language Support (OLS) pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi võõrkeeles, mida nad hakkavad kasutama välismaal töötades. Lisaks sellele saavad valitud osalejad võtta osa veebipõhisest keelekursusest, et oma keeleoskusi parandada. 

Programmi valitud osaleja andmed sisestatakse OLS portaali, seejärel saadetakse osaleja e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursusel osalemiseks (NB! kontrolli ka oma spam kausta!).

Lisaks kohustuslikule keeletesti tegemisele (keeles, mida kasutatakse praktikaperioodil) väljastatakse osalejale online keelekursuse litsents - alates tasemest B1 on osalejal võimalus õppida sihtriigi keelt. Testi tulemusest ei sõltu osaleja välispraktikale pääsemine.

Testi tegemiseks on vaja internetiühendusega arvutit/nutiseadet ning kõrvaklappe koos mikrofoniga.

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?
Võta ühendust merje.molter[at]jkhk.ee

 

KANDIDEERISID, MIS EDASI?
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon vaatab avaldused läbi ja otsustab kriteeriumitele tuginedes, kes saavad võimaluse praktikale minna. Kahe kuu jooksul alates kandideerimise lõpptähtajast võetakse kõigi kandideerinutega ühendust (oluline, et oled avaldusse kirjutanud õiged kontaktandmed!).

KUI OLED VALITUD ÕPIRÄNDES OSALEMA
• Erasmus+ projektijuht saadab info esimese ettevalmistustunni/infotunni toimumise kohta, millest peavad kõik programmi valitud õpilased osa võtma. Kool sõlmib Sinuga lepingu (tutvu lepingu standardvormiga).
• Sinu emailile saabub link keeletesti tegemiseks OLS keskkonnas, seejärel saad alustada veebipõhise keeleõppega (kursuse litsentsi jagab projektijuht vastavalt Sinu testi tulemusele).
• Projektijuht liidab Sind Facebooki gruppi, kus saad suhelda teiste samasse sihtkohta minevate õpilastega ning praktikal olles saad jagada infot, blogi, pilte, videosid, meeme jms.
• Projektijuht saadab Sinu CV vastuvõtvale partnerile/ettevõttele.
• Projektijuht korraldab reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse, majutuse) ja programmiga seotud praktika dokumendid (praktikapäeviku koostamine on Sinu ülesanne).
• Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Sinu kaaskirja (Cover Letter, praktika eesmärgid), ole valmis!
• Kontrolli oma reisidokumendi (ID-kaardi, passi) kehtivust, vormista aegsasti Euroopa Ravikindlustuskaart
• Otsi ise infot sihtriigi (sh kommete aga ka käibelolev rahaühiku kohta, eurosid pole nt Rootsis, Ungaris, Poolas) ja ettevõtte kohta
• ettevalmistus-/infotunnis valmistab projektijuht või Sinu rühmajuhataja/erialaõpetaja Sind ette ka Sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas 
• Enne välisriiki minemist saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga, tutvu sellega!
• Kontrolli oma praktika dokumentatsiooni, et ikka kõik vajalik saaks kaasa!
• Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal
• Registreeri oma välismaal olek!

VALMISTUDES VÄLISPRAKTIKAKS ETTEVALMISTUS- JA INFOTUNDIDES
Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal ja on kõigile programmis osalejatele kohustuslik! Käsitletakse teemasid:
• sihtkoha kultuur, kombed, tööeetika jms
• psühholoogiline ettevalmistus – üksi, nii kaugel, nii kaua...
• võõras kultuuriruumis hakkamasaamine, mis küsimustes kelle poole välisriigis olles pöörduda (sul on probleem, kes lahendab!?)
• kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda
• kuidas kindlustusjuhtumi korral tegutseda
• täpsem info praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise osas
• mida tähendab kohustus „osaleda levitustegevuses“
• Sinu õigused ja kohustused
• Sinu võimalused: Archimedese, kooli jt korraldatud konkurssidel osalemine 

Projektijuht on Sinu peamine tugiisik nii praktikale eelneval kui ka praktika toimumise ajal. Lisaks on sulle toeks kodukooli grupijuhataja ning välisriigis abistab Sind mentor, kelle poole saad oma murede ja küsimustega pöörduda.

Muuda elu, avarda silmaringi!


projektijuht Merje Mölter

Erasmus+ õpirände programmist osavõtmine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

Euroopa Liidu finantseeritud toetusprogramm Erasmus+ on üks enimkasutatud võimalusi saamaks teistmoodi välismaal elamise ja töötamise kogemust, leidmaks uusi sõpru, praktiseerimaks omandatud võõrkeelt (võõrkeeli) ja muidugi reisimiseks.


Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, transpordi-, kindlustuse- ja elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses, õpilasele jääb vaid kohale sõitmise ja praktika läbimise rõõm. Programm võimaldab osaleda online keelekursusel tasuta!

Igal aastal juunikuust septembrikuu lõpuni toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

2020/2021 õppeaasta programmis saavad osaleda 25 JKHK õpilast.

 

KUIDAS KANDIDEERIDA?
Korrektselt vormistatud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 28/09/2020 (kl 23.59). 

sooviavaldus ja motivatsioonikiri (täida online avaldus eesti või inglise keeles)
CV europass keskkonna kaudu (inglise keeles, saada merje.molter[at]jkhk.ee)

Motivatsioonikiri on suunatud juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnevale komisjonile. Õpilased, kes osutuvad programmi valituks, peavad olema valmis koostama vastuvõtvale organisatsioonile/ ettevõttele kaaskirja (Cover Letter, inglise keeles).

VÄLISPRAKTIKA SIHTKOHAD JA ERIALAD: 
Soome, Kouvola – hooldustöötaja
Soome, Jyväskylä – teedeehitus
Rootsi, Uppsala – hobuhooldaja 
Poola, Wroclaw – IT-süsteemide nooremspetsialist, loomaarsti abiline
Saksamaa, Stade – logistiku abi, veokorraldaja-logistik
Ungari, Budapest – kokk, puhastusteenindaja
Küpros, Paphos –  kokk, puhastusteenindaja, ehitus/siseviimistleja, mootorsõidukitehnik, loomaarsti abiline, hooldustöötaja
Leedu, Marijampole – teedeehitus
Läti, Aizkraukle  – teedeehitus

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab, kas: 
• oled praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastane
• Sul ei ole õppevõlgnevusi, praktika ajaks on omandatud erialane teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus
• Sul ei ole põhjuseta puudumisi (vastutus- ja kohusetunne on nii programmis osalemisel kui ka mistahes töökohal töötades olulised omadused)
• suhtled inglise (või sihtriigi) keeles vähemalt suhtlustasandil 
• oled tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja sooviavaldus-motivatisioonikiri).

Lisaks arvestatakse, milline on Sinu suhtumine, seltskondlikkus/üldine aktiivsus koolielus ning motiveeritus programmis osaleda – õpirändur peaks olema optimistlik, „Let’s do it!“ suhtumisega, aktiivne (st oskab endale ise tegevust leida, juhendajalt tööd juurde küsida), sest terve kuu võõras riigis õpirändel olemine on väljakutse ja nõuab proaktiivset lähenemist!

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK
• osaleda õpirändeks ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde,  
• sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne õpirännet (OLS keskkonnas), 
• täita pärast praktikalt koju naasemist internetipõhine tagasisideküsimustik,  
• esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmiga seotud dokumendid,
• osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul – poster, blogi, video, pilt, meem vms).

KEELEOSKUSE ARENDAMINE
Erasmus+ programmis osalemise üks kasutegur on võimalus arendada oma keeleoskust. Online Language Support (OLS) pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi võõrkeeles, mida nad hakkavad kasutama välismaal töötades. Lisaks sellele saavad valitud osalejad võtta osa veebipõhisest keelekursusest, et oma keeleoskusi parandada. 

Programmi valitud osaleja andmed sisestatakse OLS portaali, seejärel saadetakse osaleja e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursusel osalemiseks (NB! kontrolli ka oma spam kausta!).

Lisaks kohustuslikule keeletesti tegemisele (keeles, mida kasutatakse praktikaperioodil) väljastatakse osalejale online keelekursuse litsents - alates tasemest B1 on osalejal võimalus õppida sihtriigi keelt. Testi tulemusest ei sõltu osaleja välispraktikale pääsemine.

Testi tegemiseks on vaja internetiühendusega arvutit/nutiseadet ning kõrvaklappe koos mikrofoniga.

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?
Võta ühendust merje.molter[at]jkhk.ee

 

KANDIDEERISID, MIS EDASI?
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon vaatab avaldused läbi ja otsustab kriteeriumitele tuginedes, kes saavad võimaluse praktikale minna. Kahe kuu jooksul alates kandideerimise lõpptähtajast võetakse kõigi kandideerinutega ühendust (oluline, et oled avaldusse kirjutanud õiged kontaktandmed!).

KUI OLED VALITUD ÕPIRÄNDES OSALEMA
• Erasmus+ projektijuht saadab info esimese ettevalmistustunni/infotunni toimumise kohta, millest peavad kõik programmi valitud õpilased osa võtma. Kool sõlmib Sinuga lepingu (tutvu lepingu standardvormiga).
• Sinu emailile saabub link keeletesti tegemiseks OLS keskkonnas, seejärel saad alustada veebipõhise keeleõppega (kursuse litsentsi jagab projektijuht vastavalt Sinu testi tulemusele).
• Projektijuht liidab Sind Facebooki gruppi, kus saad suhelda teiste samasse sihtkohta minevate õpilastega ning praktikal olles saad jagada infot, blogi, pilte, videosid, meeme jms.
• Projektijuht saadab Sinu CV vastuvõtvale partnerile/ettevõttele.
• Projektijuht korraldab reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse, majutuse) ja programmiga seotud praktika dokumendid (praktikapäeviku koostamine on Sinu ülesanne).
• Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Sinu kaaskirja (Cover Letter, praktika eesmärgid), ole valmis!
• Kontrolli oma reisidokumendi (ID-kaardi, passi) kehtivust, vormista aegsasti Euroopa Ravikindlustuskaart
• Otsi ise infot sihtriigi (sh kommete aga ka käibelolev rahaühiku kohta, eurosid pole nt Rootsis, Ungaris, Poolas) ja ettevõtte kohta
• ettevalmistus-/infotunnis valmistab projektijuht või Sinu rühmajuhataja/erialaõpetaja Sind ette ka Sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas 
• Enne välisriiki minemist saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga, tutvu sellega!
• Kontrolli oma praktika dokumentatsiooni, et ikka kõik vajalik saaks kaasa!
• Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal
• Registreeri oma välismaal olek!

VALMISTUDES VÄLISPRAKTIKAKS ETTEVALMISTUS- JA INFOTUNDIDES
Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal ja on kõigile programmis osalejatele kohustuslik! Käsitletakse teemasid:
• sihtkoha kultuur, kombed, tööeetika jms
• psühholoogiline ettevalmistus – üksi, nii kaugel, nii kaua...
• võõras kultuuriruumis hakkamasaamine, mis küsimustes kelle poole välisriigis olles pöörduda (sul on probleem, kes lahendab!?)
• kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda
• kuidas kindlustusjuhtumi korral tegutseda
• täpsem info praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise osas
• mida tähendab kohustus „osaleda levitustegevuses“
• Sinu õigused ja kohustused
• Sinu võimalused: Archimedese, kooli jt korraldatud konkurssidel osalemine 

Projektijuht on Sinu peamine tugiisik nii praktikale eelneval kui ka praktika toimumise ajal. Lisaks on sulle toeks kodukooli grupijuhataja ning välisriigis abistab Sind mentor, kelle poole saad oma murede ja küsimustega pöörduda.

Muuda elu, avarda silmaringi!


projektijuht Merje Mölter