Projektid

Erasmus+ õpiränne ehk välispraktika

Oled unistanud töötamisest välisriigis?


Erasmus+ õpirände programmis osalemine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

2021/2022 õppeaastal kasutasid seda võimalust 56 õppijat!

Igal aastal juunist oktoobrini toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Loe täpsemalt OSALEMISE TINGIMUSI JA KUIDAS KANDIDEERIDA.

Erasmus+ õpirände programmis osalemine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

2021/2022 õppeaastal kasutasid seda võimalust 56 õppijat!

Igal aastal juunist oktoobrini toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Loe täpsemalt OSALEMISE TINGIMUSI JA KUIDAS KANDIDEERIDA.


KANDIDEERIMISE & OSALEMISE INFO

Euroopa Liidu finantseeritud toetusprogramm Erasmus+ on üks enimkasutatud võimalusi saamaks teistmoodi välismaal elamise ja töötamise kogemust, leidmaks uusi sõpru, praktiseerimaks omandatud võõrkeelt (võõrkeeli) ja muidugi reisimiseks.

Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, transpordi-, kindlustuse- ja elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses, õpilasele jääb vaid kohale sõitmise ja praktika läbimise rõõm. Programm võimaldab osaleda online keelekursusel tasuta!

 

KUIDAS KANDIDEERIDA?

Programmi kandideerimiseks vajalikke dokumente võib esitada aastaringselt. Kes soovib õpirändele (välispraktikale) minna 2023/24 õppeaastal, peaks korrektselt vormistatud dokumendid esitama hiljemalt 02/10/2023 (kl 23.59). Hilisemad esitajad saavad õpirändes osaleda järgmisel õppeaastal, vabade kohtade olemasolul ka käimasoleval õppeaastal.

 

Osalemiseks esita kaks dokumenti:

• sooviavaldus (täida online avaldus)
• CV europass keskkonna kaudu (inglise keeles, saada marleenannabel.pukk[at]jkhk.ee)

NB!

CV-d koostades kirjuta kindlasti kool, kus õpid (Järvamaa Kutsehariduskeskus), lisa selle alla erialased teadmised-oskused. Kindlasti tuleb märkida töökogemus (ka  praktikakogemused) ning mis tööülesandeid töö ja/või praktika käigus oled teinud.

Motivatsioonikirja on vaja juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnevale komisjonile. Õpilased, kes osutuvad programmi valituks, peavad olema valmis koostama vastuvõtvale organisatsioonile/ ettevõttele kaaskirja (Cover Letter, inglise keeles). CV-d on vaja välisriigis praktikat pakkuvale ettevõttele.

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab, kas: 
• oled praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastane
• Sul ei ole õppevõlgnevusi, praktika ajaks on omandatud erialane teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus
• Sul ei ole põhjuseta puudumisi (vastutus- ja kohusetunne on nii programmis osalemisel kui ka mistahes töökohal töötades olulised omadused)
• suhtled inglise (või sihtriigi) keeles vähemalt suhtlustasandil 
• oled tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja sooviavaldus-motivatisioonikiri).

Lisaks arvestatakse, milline on Sinu suhtumine, seltskondlikkus/üldine aktiivsus koolielus ning motiveeritus programmis osaleda – õpirändur peaks olema optimistlik, „Let’s do it!“ suhtumisega, aktiivne (st oskab endale ise tegevust leida, juhendajalt tööd juurde küsida), sest terve kuu võõras riigis õpirändel olemine on väljakutse ja nõuab proaktiivset lähenemist!

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK
• osaleda õpirändeks ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde,  
• täita pärast praktikalt koju naasemist internetipõhine tagasisideküsimustik,  
• esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmiga seotud dokumendid koos vajalike allkirjadega,
• osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemust välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul – poster, blogi, video, pilt, meem vms).

KEELEOSKUSE ARENDAMINE
Erasmus+ programmis osalemise üks kasutegur on võimalus arendada oma keeleoskust. Online Language Support (OLS) pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi võõrkeeles, mida nad hakkavad kasutama välismaal töötades. Lisaks sellele saavad õpirände programmis osalejad võtta osa veebipõhisest keelekursusest, et oma keeleoskusi parandada. 

Õpirändele saab minna mistahes erialalt mistahes riiki. 
-> Kui sul on kindel siht (vastuvõtja), esita oma dokumendid, kuhu kirjutad ka soovitud vastuvõtja andmed ning projekti koordinaator võtab sinuga ühendust. 
-> Kui soovid õpirändel osaleda, aga allpool toodud loetelus ei esine Sinu eriala (nt veekäitlusoperaator ja kinnisvarahaldur): esita ikka oma dokumendid, kuid lisa lahtritesse, kuhu ja mis eesmärgil minna soovid, et projekti koordinaator teaks aidata leida vastuvõtvat partnerit.
-> Sul pole konkreetset vastuvõtjat ja Sinu eriala on loetletud järgnevas loetelus: esita oma dokumendid ja täida lahtrid vastavalt soovile.

JKHK PIKAAEGSED PARTNERID PAKUVAD VÕIMALUSI VÄLISPRAKTIKAKS: 

- Soome: hooldustöötaja, teedeehitus, hobuhooldaja
- Rootsi: hobuhooldaja
- Leedu: teedeehitus
- Läti: teedeehitus
- Poola: IT-süsteemide nooremspetsialist, loomaarsti abiline
- Ungari: kokk, puhastusteenindaja
- Itaalia: IT-süsteemide nooremspetsialist
- Saksamaa: laotöötaja, veokorraldaja-logistik, hobuhooldaja, põllumajandustöötaja, ehitusviimistleja
- Kreeka: loomaarsti abiline
- Küpros: kokk, puhastusteenindaja, ehitus (siseviimistleja ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja), mootorsõidukitehnik, loomaarsti abiline, sisetööde elektrik
- Portugal: hobuhooldaja
- Belgia: hobuhooldaja

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?
Võta ühendust!

Erasmuse projekti koordinaator

Marleen Annabel Pukk, marleenannabel.pukk@jkhk.ee

 

täiendavate küsimuste korral

Merje Mölter