Täienduskoolitus

Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".


Tasuta koolitused 2019 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
12.- 14. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses
18. - 20. november Säreveres
20. - 24. jaanuar 2020 Säreveres
28. - 30. jaanuar 2020 Jõgeval
4. - 6. veebruar 2020 Haapsalus
17. - 19. veebruar 2020 Jüris
25. - 27. veebruar 2020 Pärnus
2.- 4. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel
9. - 11. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) lektor Kaja Marrandi

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
11. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses
9. detseber Säreveres
20. jaanuar 2020 Säreveres
27. jaanuar 2020 Jõgeval
7. veebruar 2020 Haapsalus
20. veebruar 2020 Jüris
28. veebruar 2020 Pärnus
6. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel
12. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel

2019/2020 aastal

 1. Küüslaugukasvatuse põhitõed (8 tundi), lektor Priit Põldma
  26. september 2019 Säreveres toimunud, UUS GRUPP komplekteerimisel
 2. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), lektor Tuuli Jõesaar, 24.- 27. oktoober 2019
 3. Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi) 19. märts (toimunud), lektor Mats Meriste, uus grupp kevadel 2020
 4. Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega (40 tundi), 16, 17, 28, 29. oktoober 2019
 5. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), lektor Ulvi Martin. Kevad 2020
 6. Põllumajandusloomade seemendamine (72 tundi), lektor Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik.  7. november - 11. detsember 2019
 7. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), lektorid Aleksander Lember ja Janek Prits, Diivi Põdersoo. PLANEERIMISEL
 8. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi), lektorid Liilia Tali ja Katrin Tähepõld. PLANEERIMISEL
 9. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi),
  lektor Diivi Põdersoo 13. - 14. november 2019
 10. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), lektorid Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. PLANEERIMISEL

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Tasuta koolitused 2019 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
12.- 14. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses
18. - 20. november Säreveres
20. - 24. jaanuar 2020 Säreveres
28. - 30. jaanuar 2020 Jõgeval
4. - 6. veebruar 2020 Haapsalus
17. - 19. veebruar 2020 Jüris
25. - 27. veebruar 2020 Pärnus
2.- 4. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel
9. - 11. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) lektor Kaja Marrandi

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
11. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses
9. detseber Säreveres
20. jaanuar 2020 Säreveres
27. jaanuar 2020 Jõgeval
7. veebruar 2020 Haapsalus
20. veebruar 2020 Jüris
28. veebruar 2020 Pärnus
6. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel
12. märts 2020 toimumiskoht täpsustamisel

2019/2020 aastal

 1. Küüslaugukasvatuse põhitõed (8 tundi), lektor Priit Põldma
  26. september 2019 Säreveres toimunud, UUS GRUPP komplekteerimisel
 2. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), lektor Tuuli Jõesaar, 24.- 27. oktoober 2019
 3. Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi) 19. märts (toimunud), lektor Mats Meriste, uus grupp kevadel 2020
 4. Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega (40 tundi), 16, 17, 28, 29. oktoober 2019
 5. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), lektor Ulvi Martin. Kevad 2020
 6. Põllumajandusloomade seemendamine (72 tundi), lektor Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik.  7. november - 11. detsember 2019
 7. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), lektorid Aleksander Lember ja Janek Prits, Diivi Põdersoo. PLANEERIMISEL
 8. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi), lektorid Liilia Tali ja Katrin Tähepõld. PLANEERIMISEL
 9. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi),
  lektor Diivi Põdersoo 13. - 14. november 2019
 10. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), lektorid Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. PLANEERIMISEL

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk [at] jkhk.ee
+372 5329 2188