Täienduskoolitus

Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".

Tasuta koolitused 2019 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitusele registreerida saab SIIT

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  (22 tundi)
lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

11. - 13. juuni Säreveres. Koolitus on TASULINE, 109.- eur.

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 tundi)
lektor Kaja Marrandi

5. juuni Säreveres. Koolitus on TASULINE, 54.- eur.
 

 

 

2019 kevadel

  1. Lindude näituseks ettevalmistamine ja hindamine (20 tundi) 18. aprill Tartus ja 10. mai Luigel
  2. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 tundi) 8. - 11.mai 
  3. Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi) 19. märts (toimunud), UUS GRUPP SÜGISEL
  4. Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega (40 tundi), september/oktoober 2019
  5. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), sügisel
  6. Põllumajandusloomade seemendamine (72 tundi), sügisel

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk [at] jkhk.ee
+372 5329 2188