Täienduskoolitus

Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".


Tasuta koolitused 2019 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

suvel-sügisel grupi komplekteerumisel Säreveres.
Koolitus on TASULINE, 109.- eur.

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
11.-13. november Olustveres
2.-4. detsember Säreveres

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) lektor Kaja Marrandi

suvel-sügisel grupi komplekteerumisel Säreveres.
Koolitus on TASULINE, 54.- eur.

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
14. november Olustveres
11. detseber Säreveres
 

2019/2020 aastal

 1. Küüslaugu kasvatuse põhitõed (8 tundi), lektor Priit Põldma
  25. september 2019 Säreveres
 2. Lindude näituseks ettevalmistamine ja hindamine (20 tundi) 18. aprill Tartus ja 10. mai Luigel (toimunud)
 3. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi) 8. - 11.mai, uus grupp sügisel 
 4. Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi) 19. märts (toimunud), uus grupp sügisel
 5. Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega (40 tundi), september/oktoober 2019
 6. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), lektor Ulvi Martin, sügisel
 7. Põllumajandusloomade seemendamine (72 tundi), lektor Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik sügisel
 8. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), lektorid Aleksander Lember ja Janek Prits
 9. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi), lektorid Liilia Tali ja KatrinTähepõld
 10. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi), lektor Diivi Põdersoo
 11. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), lektorid Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Tasuta koolitused 2019 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

suvel-sügisel grupi komplekteerumisel Säreveres.
Koolitus on TASULINE, 109.- eur.

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
11.-13. november Olustveres
2.-4. detsember Säreveres

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) lektor Kaja Marrandi

suvel-sügisel grupi komplekteerumisel Säreveres.
Koolitus on TASULINE, 54.- eur.

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
14. november Olustveres
11. detseber Säreveres
 

2019/2020 aastal

 1. Küüslaugu kasvatuse põhitõed (8 tundi), lektor Priit Põldma
  25. september 2019 Säreveres
 2. Lindude näituseks ettevalmistamine ja hindamine (20 tundi) 18. aprill Tartus ja 10. mai Luigel (toimunud)
 3. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi) 8. - 11.mai, uus grupp sügisel 
 4. Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi) 19. märts (toimunud), uus grupp sügisel
 5. Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega (40 tundi), september/oktoober 2019
 6. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), lektor Ulvi Martin, sügisel
 7. Põllumajandusloomade seemendamine (72 tundi), lektor Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik sügisel
 8. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), lektorid Aleksander Lember ja Janek Prits
 9. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi), lektorid Liilia Tali ja KatrinTähepõld
 10. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi), lektor Diivi Põdersoo
 11. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), lektorid Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk [at] jkhk.ee
+372 5329 2188