Täienduskoolitus

Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".


 
Tasuta taimekaitsekoolitused 2021/2022 viiakse läbi "Teadmussiirde- ja teavitusetoetus" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Taimekaitsekoolitustele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu 
17. -19. jaanuar 2022, TASULINE, 127 eurot

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi 
14. oktoober 2021, TASUTA, PRIA rahastusega, TÄITUNUD 
28. oktoober 2021, TASUTA, PRIA rahastusega, TÄITUNUD 
29. november 2021, TASUTA, PRIA rahastusega, Haapsalus 
25. november 2021, TASULINE, 60 eurot 
14. detsember 2021, TASULINE, 60 eurot

 

2021/2022 aastal toimub

 1. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. Koolitus on plaanitud veebruar-märts 2022
 2. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (27 tundi), koolitajad Liilia Tali ja Katrin Tähepõld
 3. Kitsejuustu valmistamine koduköögis (10 tundi), koolitaja Marge Salumäe, 28. september 2021
 4. Bioohutuskava koostamine ja selle eiramisest tulenevad haigused kodulindudel (18 tundi), koolitaja Diivi Põdersoo, 1. ja 2. detsember 2021
 5. Hanede looduslähedane ja keskkonnasõbralik kasvatamine rohumaadel (32 tundi), koolitaja Janek Prits
 6. Põhisööda tootmine, ratsiooni koostamine ja söötmise korraldus piimafarmis (26 tundi), koolitaja Pille-Riin Puskar
 7. Väiksemate koduloomade nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), koolitaja Tuuli Jõesaar, kevad 2022

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 
Tasuta taimekaitsekoolitused 2021/2022 viiakse läbi "Teadmussiirde- ja teavitusetoetus" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Taimekaitsekoolitustele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu 
17. -19. jaanuar 2022, TASULINE, 127 eurot

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi 
14. oktoober 2021, TASUTA, PRIA rahastusega, TÄITUNUD 
28. oktoober 2021, TASUTA, PRIA rahastusega, TÄITUNUD 
29. november 2021, TASUTA, PRIA rahastusega, Haapsalus 
25. november 2021, TASULINE, 60 eurot 
14. detsember 2021, TASULINE, 60 eurot

 

2021/2022 aastal toimub

 1. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. Koolitus on plaanitud veebruar-märts 2022
 2. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (27 tundi), koolitajad Liilia Tali ja Katrin Tähepõld
 3. Kitsejuustu valmistamine koduköögis (10 tundi), koolitaja Marge Salumäe, 28. september 2021
 4. Bioohutuskava koostamine ja selle eiramisest tulenevad haigused kodulindudel (18 tundi), koolitaja Diivi Põdersoo, 1. ja 2. detsember 2021
 5. Hanede looduslähedane ja keskkonnasõbralik kasvatamine rohumaadel (32 tundi), koolitaja Janek Prits
 6. Põhisööda tootmine, ratsiooni koostamine ja söötmise korraldus piimafarmis (26 tundi), koolitaja Pille-Riin Puskar
 7. Väiksemate koduloomade nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), koolitaja Tuuli Jõesaar, kevad 2022

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188