Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus on tunnustatud Töökohapõhise õppe kvaliteedimärgisega Koduteeninduse ning sotsiaaltöö ja nõustamise valdkonnas 07. september valev.valjaots@jkhk.ee

Kvaliteedimärgise saamiseks koostas kool valdkonna eneseanalüüsi ning seejärel toimus välishindamine.


Assessorid tõid välja, paljude muude oluliste asjade seas, näiteks seda, et:
*praktikajuhendajad on pädevad nii erialaselt kui ka metoodikas ning enamasti pika töökogemusega, mis tagab õppijale parima õppekogemuse, juhendamise ning tulemused kutseeksamil,

*uute praktikabaaside puhul toimub enne õppe alustamist ettevõtte tunnustamine, mis on hästi läbimõeldud, toimiv ning ettevõttele oluliseks märgiks, mida väärtustatakse,

*kooli poolt on töökohapõhiste õppegruppide õppeaasta väga hästi läbi mõeldud ja planeeritud, mis tagab ettevõtetes sujuva ja tõrgeteta töö,

*ettevõttes toimuvatel koolituspäevadel osalevad sageli ka  juhendajad, et hoida end kursis uusima infoga, kuid mis samas näitab ka usaldusväärsust kooli ja õpetajate osas,

*hästi on läbi mõeldud ja organiseeritud kogu praktiline töö, mida vajadusel viiakse läbi partnerite juures, mis tagab õppijale kogu õppekavas nõutavad teadmised ja oskused,

*õpet arendatakse pidevalt ja koostöös erinevate osapooltega,

*õppijatel on võimalus teha kutseeksam.

„Töökohapõhise õppe kvaliteedi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ eesmärk on ühtlustada antud õppevormi rakendamise ja arendamise kvaliteeti koolides, andes koolidele ette raamistiku, mille toel töökohapõhise õppe kvaliteeti hinnata ja edaspidi parendada.

Kool tänab protsessi koolipoolseid eestvedajaid Signe Valdmaad ja Laida Reitmanni ning Kaja Kogerit, Rita Vaherit ja Karin Õunapit!

Assessorid tõid välja, paljude muude oluliste asjade seas, näiteks seda, et:
*praktikajuhendajad on pädevad nii erialaselt kui ka metoodikas ning enamasti pika töökogemusega, mis tagab õppijale parima õppekogemuse, juhendamise ning tulemused kutseeksamil,

*uute praktikabaaside puhul toimub enne õppe alustamist ettevõtte tunnustamine, mis on hästi läbimõeldud, toimiv ning ettevõttele oluliseks märgiks, mida väärtustatakse,

*kooli poolt on töökohapõhiste õppegruppide õppeaasta väga hästi läbi mõeldud ja planeeritud, mis tagab ettevõtetes sujuva ja tõrgeteta töö,

*ettevõttes toimuvatel koolituspäevadel osalevad sageli ka  juhendajad, et hoida end kursis uusima infoga, kuid mis samas näitab ka usaldusväärsust kooli ja õpetajate osas,

*hästi on läbi mõeldud ja organiseeritud kogu praktiline töö, mida vajadusel viiakse läbi partnerite juures, mis tagab õppijale kogu õppekavas nõutavad teadmised ja oskused,


*õpet arendatakse pidevalt ja koostöös erinevate osapooltega,

*õppijatel on võimalus teha kutseeksam.

„Töökohapõhise õppe kvaliteedi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ eesmärk on ühtlustada antud õppevormi rakendamise ja arendamise kvaliteeti koolides, andes koolidele ette raamistiku, mille toel töökohapõhise õppe kvaliteeti hinnata ja edaspidi parendada.

Kool tänab protsessi koolipoolseid eestvedajaid Signe Valdmaad ja Laida Reitmanni ning Kaja Kogerit, Rita Vaherit ja Karin Õunapit!