Uudised

Tule omanda teadmisi emotsionaalselt keerukate olukordade lahendamisest ja kriisitööst. Koolitus algab 6. märtsil 22. veebruar heleri.vallimägi


Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas toimub 6., 7., 20. ja 21. märtsil 40-tunnine koolitus "Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul".


Koolituse sisu:
Auditoorne töö (28 t)

 • oma elu kokkuvõtva inimese olukord ja vajadused
 • surma ja suremisega seotud hoiakud ja nende kujunemine
 • töö surijaga, väärikas surm
 • elust lahkumise protsessi mõju peresuhetele ja abistavale personalile, surmateate
 • edastamine vastavalt olukorrale
 • suhtlemine parandamatu haige või sureva inimese ja tema perega, lähedastega
 • surnuga seotud käitumisjuhised ja põhihoiakud
 • lein ja inimeste tavapärased reaktsioonid, leinafaasid, laste lein, leinas inimese
 • abistamine
 • kriisi mõiste, olemus, liigid ning faasid ja nende käsitlemine, kriisiabi üldised
 • põhimõtted
 • käitumine kriisis inimesega ja tema toetamine, kriisisolijaga suhtlemise
 • põhitehnikad (aktiivne kuulamine ja sekkumine)
 • suitsiid
 • abistava personali toimetuleku võimalused emotsionaalselt keerukate olukordadega
 • ja enese taastamise võimalused, eneseabi töös kriisis kliendiga
 • hingehoid elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad)

Praktiline töö (12 t)

 • leinajuhtumi lahendamine
 • arengukriiside (ja traumaatiliste kriiside) analüüs enda näitel (elukaar)

Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes puutuvad kokku surma ja leinaga ja vajavad täienduskoolitust emotsionaalselt keerukate olukordade lahendamiseks ja teadmisi kriisitööst.

Koolitusel osalemine on tasuta. Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIT

Koolitaja Signe Kalberg - EELK Usuteaduse Instituut, spetsialiseerumisega hingehoiule (bakalaureus) 2017.a. Tartu Ülikooli filoloogiateaduskond, ajakirjandus 1992.a. Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, diplom: majandusteadlane 1984.a. Alates 2018.a august Järvamaa Haigla rehabilitatsioonimeeskonna kogemusnõustaja. Läbinud kogemusnõustajate koolituse (200 t) 2017-2018 (Avitus). Alates 2021.a Viru Haigla Tapa Pihlakodu, hingehoidja ja Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse ja MTÜ Virumaa Tugiteenused kogemusnõustaja. Kriisinõustamise koolitus (kriisinõustamine ekstreemolukorras, üksikisikust lähtuv psühhosotsiaalse toe olemus kriisijuhtumi korral), 2019.a. Supervisiooni ja coachingu praktiline töötuba (ISCI MTÜ 2019.a). „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“ (140 ak/h superviisori ja coachi väljaõpe) juuli 2020.a Moreno Keskus MTÜ. Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana (78 t), 2022.a märts-juuni, Tallinna Ülikool. Läbinud erinevaid täienduskoolitusi: konflikt ja lepitus, isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek, vaimse tervise esmaabi, leinanõustamine, kriisinõustamine, traumajärgne rühmatöö, psühholoogia alused. Täiskasvanute koolitamise kogemus (leinatöö) alates 2017.a. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja alates 2019.a.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas toimub 6., 7., 20. ja 21. märtsil 40-tunnine koolitus "Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul".


Koolituse sisu:
Auditoorne töö (28 t)

 • oma elu kokkuvõtva inimese olukord ja vajadused
 • surma ja suremisega seotud hoiakud ja nende kujunemine
 • töö surijaga, väärikas surm
 • elust lahkumise protsessi mõju peresuhetele ja abistavale personalile, surmateate
 • edastamine vastavalt olukorrale
 • suhtlemine parandamatu haige või sureva inimese ja tema perega, lähedastega
 • surnuga seotud käitumisjuhised ja põhihoiakud
 • lein ja inimeste tavapärased reaktsioonid, leinafaasid, laste lein, leinas inimese
 • abistamine
 • kriisi mõiste, olemus, liigid ning faasid ja nende käsitlemine, kriisiabi üldised
 • põhimõtted
 • käitumine kriisis inimesega ja tema toetamine, kriisisolijaga suhtlemise
 • põhitehnikad (aktiivne kuulamine ja sekkumine)
 • suitsiid
 • abistava personali toimetuleku võimalused emotsionaalselt keerukate olukordadega
 • ja enese taastamise võimalused, eneseabi töös kriisis kliendiga
 • hingehoid elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad)

Praktiline töö (12 t)

 • leinajuhtumi lahendamine
 • arengukriiside (ja traumaatiliste kriiside) analüüs enda näitel (elukaar)

Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes puutuvad kokku surma ja leinaga ja vajavad täienduskoolitust emotsionaalselt keerukate olukordade lahendamiseks ja teadmisi kriisitööst.

Koolitusel osalemine on tasuta. Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIT

Koolitaja Signe Kalberg - EELK Usuteaduse Instituut, spetsialiseerumisega hingehoiule (bakalaureus) 2017.a. Tartu Ülikooli filoloogiateaduskond, ajakirjandus 1992.a. Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, diplom: majandusteadlane 1984.a. Alates 2018.a august Järvamaa Haigla rehabilitatsioonimeeskonna kogemusnõustaja. Läbinud kogemusnõustajate koolituse (200 t) 2017-2018 (Avitus). Alates 2021.a Viru Haigla Tapa Pihlakodu, hingehoidja ja Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse ja MTÜ Virumaa Tugiteenused kogemusnõustaja. Kriisinõustamise koolitus (kriisinõustamine ekstreemolukorras, üksikisikust lähtuv psühhosotsiaalse toe olemus kriisijuhtumi korral), 2019.a. Supervisiooni ja coachingu praktiline töötuba (ISCI MTÜ 2019.a). „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“ (140 ak/h superviisori ja coachi väljaõpe) juuli 2020.a Moreno Keskus MTÜ. Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana (78 t), 2022.a märts-juuni, Tallinna Ülikool. Läbinud erinevaid täienduskoolitusi: konflikt ja lepitus, isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek, vaimse tervise esmaabi, leinanõustamine, kriisinõustamine, traumajärgne rühmatöö, psühholoogia alused. Täiskasvanute koolitamise kogemus (leinatöö) alates 2017.a. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja alates 2019.a.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611