Uudised

VO ja PM õppurile: MENDELU kutsub 20. jaanuar Merje Mölter

Mendel ülikool Brno linnas, Tšehhis korraldab juba mitmendat aastat üritust "Water Days". Neljal JKHK veekäitluse või põllumajanduse eriala õppuril on võimalus sellest õppeprogrammist osa võtta!


Õppeprogramm toimub sel aastal ajavahemikul 18-27/03/2024. Tegemist on ennekõike kutseõppuritele mõeldud rahvusvahelise üritusega, mis keskendub veeringlusele looduses (põllul ja metsas) ja linnas. Programmis on mitu ekskursiooni, et näha veemajandust erinevates looduslikes keskkondades, teoreetilisi töötubasid, ümarlauda diskussioone ning teoreetilistele loengutele tasakaaluks ka praktilisi töötubasid MENDELU laborites. Lisaks ülikoolile külastatakse kutsekooli, ettevõtteid (MENDELU tööstuspartnerid) ja Brno linna, võimalusel selle maa-aluseid veehoidlaid. Kõik tegevused eeldavad õpilaste aktiivset osalemist - programmi lõpus tutvustatakse oma rühma tulemusi.

Osalema on oodatud veekäitluse, põllumajanduse ja metsanduse valdkondade kutseõppureid. Täida oma sooviavaldus JKHK kodulehel enne 7. veebruari 2023. Osalemine õppurile tasuta. Õppekäiku kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Artiklit Water Days in Brno 2023 saab lugeda Mendel University in Brno kodulehelt või PoVE Water kodulehelt.

Sarnane üritus toimus 2023. aasta septembris Leeuwardenis, Hollandis - International PoVE Water Week 2023, mis keskendus rohkem joogi- ja reoveele. Ka sellest võtsid JKHK õppurid osa. 

Veekäitlusoperaatori eriala õppur Kadri Sokk, kes võttis osa mõlemas riigis toimunud üritusest, võttis kogemuse kokku nii: "Lisaks elurikastavale kogemusele sain teada kahe erineva riigi erinevatest veemajandusprobleemidest - üks töötab selle nimel, et vett oleks ja teine selle nimel, et vett ei oleks liiga palju!"

 

 

Lisainfo

Merje Mölter 

#pove, #povewater, #water, #ūdens, #ūdenssaimnnieciba, #WaterManagement, #waterprofessionals, #watertechnology, #education, #watereducation, #lifelonglearning

Õppeprogramm toimub sel aastal ajavahemikul 18-27/03/2024. Tegemist on ennekõike kutseõppuritele mõeldud rahvusvahelise üritusega, mis keskendub veeringlusele looduses (põllul ja metsas) ja linnas. Programmis on mitu ekskursiooni, et näha veemajandust erinevates looduslikes keskkondades, teoreetilisi töötubasid, ümarlauda diskussioone ning teoreetilistele loengutele tasakaaluks ka praktilisi töötubasid MENDELU laborites. Lisaks ülikoolile külastatakse kutsekooli, ettevõtteid (MENDELU tööstuspartnerid) ja Brno linna, võimalusel selle maa-aluseid veehoidlaid. Kõik tegevused eeldavad õpilaste aktiivset osalemist - programmi lõpus tutvustatakse oma rühma tulemusi.

Osalema on oodatud veekäitluse, põllumajanduse ja metsanduse valdkondade kutseõppureid. Täida oma sooviavaldus JKHK kodulehel enne 7. veebruari 2023. Osalemine õppurile tasuta. Õppekäiku kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Artiklit Water Days in Brno 2023 saab lugeda Mendel University in Brno kodulehelt või PoVE Water kodulehelt.

Sarnane üritus toimus 2023. aasta septembris Leeuwardenis, Hollandis - International PoVE Water Week 2023, mis keskendus rohkem joogi- ja reoveele. Ka sellest võtsid JKHK õppurid osa. 

Veekäitlusoperaatori eriala õppur Kadri Sokk, kes võttis osa mõlemas riigis toimunud üritusest, võttis kogemuse kokku nii: "Lisaks elurikastavale kogemusele sain teada kahe erineva riigi erinevatest veemajandusprobleemidest - üks töötab selle nimel, et vett oleks ja teine selle nimel, et vett ei oleks liiga palju!"

 

 

Lisainfo

Merje Mölter 

#pove, #povewater, #water, #ūdens, #ūdenssaimnnieciba, #WaterManagement, #waterprofessionals, #watertechnology, #education, #watereducation, #lifelonglearning