Uudised

Mis liigutab maailma? 27. detsember Merje Mölter

Vesi!
Vesi ei ole ainult see, mida jood! Meie veemaailm on pidevalt uuenduslik, alates koroonapuhangu tuvastamisest veeuuringute abil, kuni väärtusliku ressursi filtreerimiseni reoveest. PoVe Water tahab, et praegustel ja tulevastel veesektori spetsialistidel oleksid erialaoskused ja -pädevused.


Detsembri teisel nädalal võõrustasid EVEL ja JKHK projekti PoVE Water (Platform of Vocational Excellence Water) nelja piirkonna keskuste esindajaid. Seekord oli keskne teema - uuendused veetööstuses - seatud selleks, et osalejad saaksid aimu, millised on kõige innovaatilisemad uuendused veesektoris ja kuidas neid saab kaasata tänasel päeval kutseõppesse.

PoVE Water eestvedajad seisavad hea selle eest, et igal kohtumisel pööratakse rõhku kolmele tasandile:
- Meeskond: tugevdada PoVE Water partnerlust ja tugeva meeskonna loomist.
- Piirkond: saada rohkem teada CoVE Water Baltics Eesti partnerite innovatsioonist; jagada kõikide riikide tööstusekspertidega kogemusi veesektori uuenduste kohta, saada teada, milliseid Eesti näiteid saab rakendada erinevatesse tööpakettidesse.
- Projekt: Mida on seni tehtud ja millised tegevused on ees ootamas? Kuidas saame üksteist neis tegevustes toetada? Millised on konkreetsed tegevused?

PoVE Water Scale Up hõlmab kaheksat kutseõppeasutust, seitset veemajanduse spetsialisti, nelja akadeemilist partnerit ning nelja ettevõtete liitu Euroopast (NL, DE, MT, CZ, LV, EE, BE) ja Lõuna-Aafrikast, et koolitada meie kutsekoolide õpilasi, et neist saaksid pädevad, digitaalsete oskustega ja jätkusuutlikult orienteeritud veesektori spetsialistid, keda meie tulevik hädasti vajab. 
Kui soovid lisateavet projekti kohta või kampa lüüa, külasta PoVE veebilehte

Info saadaval ka EfVET veebilehel.

EVEL'i FB

Kick-off Tallinna Tehnikakõrgkoolis videos ja pildis 

PoVE FB


 

Detsembri teisel nädalal võõrustasid EVEL ja JKHK projekti PoVE Water (Platform of Vocational Excellence Water) nelja piirkonna keskuste esindajaid. Seekord oli keskne teema - uuendused veetööstuses - seatud selleks, et osalejad saaksid aimu, millised on kõige innovaatilisemad uuendused veesektoris ja kuidas neid saab kaasata tänasel päeval kutseõppesse.

PoVE Water eestvedajad seisavad hea selle eest, et igal kohtumisel pööratakse rõhku kolmele tasandile:
- Meeskond: tugevdada PoVE Water partnerlust ja tugeva meeskonna loomist.
- Piirkond: saada rohkem teada CoVE Water Baltics Eesti partnerite innovatsioonist; jagada kõikide riikide tööstusekspertidega kogemusi veesektori uuenduste kohta, saada teada, milliseid Eesti näiteid saab rakendada erinevatesse tööpakettidesse.
- Projekt: Mida on seni tehtud ja millised tegevused on ees ootamas? Kuidas saame üksteist neis tegevustes toetada? Millised on konkreetsed tegevused?


PoVE Water Scale Up hõlmab kaheksat kutseõppeasutust, seitset veemajanduse spetsialisti, nelja akadeemilist partnerit ning nelja ettevõtete liitu Euroopast (NL, DE, MT, CZ, LV, EE, BE) ja Lõuna-Aafrikast, et koolitada meie kutsekoolide õpilasi, et neist saaksid pädevad, digitaalsete oskustega ja jätkusuutlikult orienteeritud veesektori spetsialistid, keda meie tulevik hädasti vajab. 
Kui soovid lisateavet projekti kohta või kampa lüüa, külasta PoVE veebilehte

Info saadaval ka EfVET veebilehel.

EVEL'i FB

Kick-off Tallinna Tehnikakõrgkoolis videos ja pildis 

PoVE FB