Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Cyber Clever-Integration of cyber security in initial VET-education (CYBER CLEVER)

Küber tark – Küberjulgeoleku integreerimine kutsekeskharidusse

Erasmus+ project 2020- 1-NO01-KA202-076464
1/09/2020-31/12/2022

Juhtpartner: Godalen Vocational College, Norra

Partnerid:
BEST INSTITUT training center, Austria 
MIDSTOD Adult training center, Island
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Eesti
Necip Fazil Kisakurek Mesleki Vocational, Türgi
Kristianstad University, Rootsi
Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti
NTNU University, Norra

Projekti lühikirjeldus:
Käesolava projektiga luuakse, hinnatakse ja testitakse praktikas koolituspakett kutseõppeasutuste õpetajatele küberturvalisuse teadlikkuse suurendamiseks, mis on inspireeritud Ameerika GenCyberi programmist. Koolituspakett sisaldab järgmised põhimoodulid:
1. Privaatsus,
2. Küberturvalisus,
3. Sotsiaalmeedia ja Interneti-hügieen,
4. Digitaalne haavatavus,
5. Häkkimismeetodid ja paroolide turvalisus.

ÕPPEMATERJALID ON ALLALAADIMISEKS SAADAVAL CYBER CLEVER KODULEHEL KA EESTI KEELES!


Projekti eesmärk:
Käesoleva projekti eesmärgiks on luua Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhifunktsioonid on:
• Koolitada kutseõppeasutuste õpetajaid ja õpilasi küberturvalisuse küsimustes;
• Töötada välja ja katsetada kutsehariduse õpilastele mõeldud Euroopa küberturvalisuse kursust, mis on inspireeritud Ameerika programmist GenCyber;
• Hinnata ja testida seda projekti ning luua kutsehariduse küberturvalisuse alaseid täiendkursusi ja õppekavasid;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust õigesti käituda erinevates õpikeskkondades, kus küberturvalisusel on põhirõhk;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust, kuidas erinevad kultuurinormid võivad mõjutada inimeste küberturvalisuse käitumist;
• Pakkuda strateegiaid ja ressursse, kuidas integreerida küberturvalisuse probleemide lahendamist haridussüsteemis;.
• Pakkuda tuge õpetajatele ja õpilastele, kes on kokku puutunud küberturvalisuse probleemidega.

Tegevused:
Projekti põhitegevused:
– 5 rahvusvahelist projektikohtumist Türgis, Eestis, Austrias, Islandil ja Norras;
– koolituskursuse looomine;
– õpetajate ja õpilaste kaasamine projekti koolituspaketi testimise ja hindamise protsessi;
– levitusüritused ja projekti tulemuste tutvustamine.

Tulemused:
Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhitulemusel:
– suuremad teadmised küberturvalisuse kohta esmase kutsehariduse ja -koolituse alal;
– suurem arusaam Euroopa Liidu Cyber Smart strateegiast;
– suurem mõistmine ja reageerimine sotsiaalsele, etnilisele, keelelisele ja kultuurilisele mitmekesisusele üldiselt.

Projekti tulemusel luuakse uued Erasmus + projektid jätkuprojektid osalevate partnerorganisatsioonide vahel. Projekt tõstab ka teadlikkust ja aitab kaasa sotsiaaldialoogile selle kohta, kuidas Cyber Smarti mitteolek võib põhjustada sotsiaalse tõrjutuse neile, kes kuuluvad haavatavatesse rühmadesse.

Cyber Clever projekt sai Erasmus+ poolt tunnustuse