Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

See And Learn (SEAL)

Vaata ja õpi

Erasmus+ project 2018-1-IT01-KA202-006862

Lõppes okt. 2021
Tutvu tegevustega Facebookis SIIN

Projekti käigus tutvutakse  töökohapõhiseõppe parimate parktikatega.
Projekti käigus keskendutakse:

  1. Erinevustele kutsehariduses õppijate profesionaalsete ja  sotsiaalsete oskuste  õpetamisel
  2. Erinevatele töökohapõhiseõppe vormidele
  3. Kutsehariduse traditsioonilistele ja innovaatilistele lähenemisetele
  4. Õpetajate, praktika juhendajate rollidele
  5. Ettevõtete ja ettevõttes olevate juhendajate rollidele
  6. Töökohapõhises õppes olevate õppijate hindamisele.

Projekti partnerid:
ENGIM Piemonte, Itaalia – kordinaator
ABUgGmbH, Saksamaa
DP BGCPO, Bulgaaria
Escola Proffesional be Braga, Portugal
Innovaper, Itaalia
Syntra Vlaanderen, Belgia
Tellus Education Group Ltd, UK
Xabec, Hispaania
JKHK, Eesti

Projekti kogu eelarve on 112 460€, millest JKHK eelarve on 11 430 €.

Erasmus + KA2 project: See and Learn - SEAL 

Duration: 01.09.2018 - 31.08.2020

During the project, we will get acquainted with the best practices for workplace learning. The project focuses on:
1. Differences in the teaching of vocational and social skills of VET students
2. Different forms of workplace learning
3. Traditional and innovative approaches to vocational education
4. The roles of teachers, practice supervisors
5. The roles of companies and in-company supervisors
6. Assessment of learners in workplace-based learning.

Project Partners:
ENGIM Piemonte, Italy - Coordinator
ABUgGmbH, Germany
DP BGCPO, Bulgaria
Escola Proffesional be Braga, Portugal
Innovaper, Italy
Syntra Vlaanderen, Belgium
Tellus Education Group Ltd, UK
Xabec, Spain
JKHK, Estonia

The total budget of the project is € 112,460, of which the JKHK budget is € 11,430.

Reelika Hints