Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Innovative Learning Experience for VET Studies in energy for farming (E4F)

Taastuvenergia põllumajanduses - uuenduslikud õpikogemused kutseõppes

Projekti nr: 2020-1-ES01-KA202-082440

Innovative learning experience for VET studies in energy for farming - Energy for Farming (E4F)

Projekti kestus: 1/11/2020-1/10/2022

Projekti kogu eelarve: 136 835 €
JKHK eelarve: 21 563 €

Projekti koduleht ENERGY4FARMING


Koordinaator: Low Carbon Economy Foundation (Hispaania) ja 
partnerriigid: Hispaania, Ungari, Itaalia ja Poola. 

Eesmärgid:
- Edendada põllumajanduse kutseharidust seoses taastuvenergiaga. 
- Kaasata uuenduslikud ettevõtluspraktikad kutseharidusse, kasutades taastuvenergia tootmise poolt pakutavaid võimalusi. Mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust.
- Tutvustada ja praktiseerida õpilastega projektipõhise õppe vormi.

Koolitustegevus:
Pedagoogidele:  
õppenädal veebis ja teine nädal Bolognas, Itaalias

Õpilastele: 
õppenädal Eestis: JKHK PM eriala õpilased võõrustavad Hispaania kutsekooli kaht õpilast ja õpetajat
õppenädal Hispaanias: kutseõppeasutus Hispaanias (vastuvõtja La Malvesia) võõrustab kaht JKHK õpilast* ja õpetajat.
 
*Kahel 2. või 3. kursuse põllumajandustöötaja eriala õpilasel on võimalus osa saada Hispaanias toimuvast koolitusnädalast, mille käigus külastatakse ettevõtteid ja tutvutakse projektõppe ning jätkusuutliku põllumajandamise võimalustega.
Osalemiseks esita sooviavaldus projektijuhile või taimekasvatuse tootmisjuhile.

Projekti intellektuaalsed väljundid:
Käsiraamat põllumajandusliku kutseõppe õpetajatele: Säästev põllumajandus: uued suundumused, keskendudes taastuvatele energia allikatele
Moodul 1: Säästva põllumajanduse tutvustamine, selle eelised
Moodul 2: Taastuvate energiaallikate kasutamine põllumajanduses
Moodul 3: Taastuvenergia turg

Õpetaja metodoloogiline juhend projektõppe rakendamiseks
Moodul 1: Sissejuhatus projektõppesse
Moodul 2: Metodoloogia
Moodul 3: projektõppe näited

Idufirma loomise juhend jätkusuutlikuks majandamiseks 
Moodul 1: Sissejuhatus idufirma loomisesse 
Moodul 2: jätkusuutlikud põllumajandusettevõtted
Moodul 3: edulood