Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

IT-süsteemide nooremspetsialist (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidusÕppeaeg2 aastat

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja  Maili Rannas, maili.rannas@jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

ITS 24 esimene kursus
ITS 23 teine kursus

Kooli vastuvõtul arvestatakse:
- põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine
- loogikatest (tehakse koolis)
- individuaalne vestlus

Õppetöö ajad sessioonõppijatele 2024-25. õa.
ITS23:  9-13.09, 14-18.10, 11-15.11, 9-13.12,
20-24.01, 10-14.02 (praktika 17.02-25.04)   
28-30.04, 12-16.05, 19-21.05.

Eksam juunis 2025


ITS24: 16-23.09, 21-25.10, 18-21.11, 02-06.12,
13-17.01, 17-21.02, 24-28.03,14-17.04, 12-16.05 (praktika 19.05-22.08)
NB! Sessiooniaegades  võib esineda muutusi. 

Oskused ja teadmised, mida omandad:
·  IT- valdkonna alusteadmised
·  Windows operatsioonisüsteemid
·  Linux/BSD operatsioonisüsteemid
·  Rakendusserverid
·  Skriptimisvahendid
·  Majutuskeskkonna riistavara
·  Arvutivõrgud
·  IT- korralduse alused
·  Küberturvalisus
·  Lisaks õppimist toetavad valikained vt õppekava

Praktika 30 EKAP
I kursus 15 EKAP (9,5 õn)
II kursus 15 EKAP (9,5 õn)

Võimalused tööturul
IT-süsteemide spetsialist, Kasutajatoe spetsialist, IT-administraator, Testija, Arvutitehnik, IT-tehnik

IT-süsteemide spetsialist: töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. Võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. Tema ülesandeks on standardsete IT- probleemide lahendamine edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, IT süsteemide nooremspetsialist rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

NB! Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.