Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Loomakasvatustöötaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKolmanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR 3)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksÕppima võib asuda põhihariduseta õppijaÕppeaeg1 aasta

Loomakasvatustöötaja
Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Aive Kupp, aive.kupp@jkhk.ee, tel. 508 3459

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    Loomade/lindude hooldamine
·    Loomade/lindude söötmine
·    Loomade/lindude tervishoid
·    Loomade karjatamine
·    Loomade/lindude taastootmine
·    Looma/linnusaaduste tootmine
·    Õpioskused 

Võimalik on spetsialiseeruda vastavalt valikule.

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada loomakasvatustöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·    30 EKAPit vastavalt spetsialiseerumisele ettevõttes

Võimalused tööturul
·    looma/linnukasvatusettevõtted
·    talud

Erialal õppimine annab teadmised töötamiseks  looma/linnukasvatus ettevõttes.

Praktiline õpe sooritatakse õppemajandis kus on kaasaegne  farmikompleks ning  üle 500 hektari haritavat põllumaad.

Õppetöö toimub Loomakasvatustöötaja õppekava kohaselt.
Õppekava aluseks on kutsestandard "Loomakasvatustöötaja, tase 3" Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 11/31.05.2019. a.

Rakenduskavad leiab kodulehelt SIIT

Õppekavarühm: Põllumajandus

Õppetöö toimub Särevere õppekohas.