Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Puhastusteenindaja-juhendaja, spetsialiseerumisega eripuhastustööde spetsialist (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksVähemalt 3. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasoluÕppeaeg6 kuud (sessioonõpe)

Puhastusteenindaja-juhendaja, eripuhastustööde spetsialist

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann@jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis  üle nädala  neljapäeval-reedel ja sobib ka töötavale inimesele.

Õppetöö algus 14.- 15.09.2023

Sessioonid:
28.- 29.09.23
12.- 13.10.23
26.- 27.10.23
09.- 10.11.23
23.- 24.11.23
07.- 08.12.23
15.- 16.12.22
11.- 12.01.24
25.- 26.01.24
01.- 02.02.24

Praktika 4 nädalat

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Koristusvajaduse määratlemine
·   Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine
·   Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine
·   Hoolduskoristus ja suurpuhastus
·   Kaastöötajate juhendamine

Õpingute lõppedes võimalus sooritada puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutseeksam 

Võimalused tööturul
·   puhastusteenindaja-juhendaja
·   objektijuht
·   objektivanem
·   vanemkoristaja 

Puhastusteenindaja-juhendaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhendab teiste tavatööd ja töötab meeskonnas.

Edasiõppimise võimalused:
puhastustööde juht, tase 5 Järvamaa Kutsehariduskeskus

Õppetöö toimub Paide õppekohas Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava