Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Ehitusviimistleja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidus, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsidÕppeaeg3 aastat

Ehitusviimistleja
Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus@jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised, mida omandad:
•  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
•  Tasandustööd
•  Krohvimistööd
•  Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
•  Kuivkrohvplaatide paigaldamine
•  Maalritööd
•  Rullmaterjalide paigaldamine seintele
•  Dekoratiivviimistlus

Valikõpingute raames on võimalik valida järgmisi mooduleid:
•  Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
•  Plaatimistööd
•  Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine
•  PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamine
•  Erialane vene keel
•  Kehaline kasvatus
•  Riigikaitse
•  Liiklusõpetus
•  Õpilasel on võimalik valida lisaks mooduleid kooli teistest õppekavadest

Õppetöö praktilises osas kasutame kõige uuemaid ehitusmaterjale tänu headele sidemetele ehitusmaterjalide tootjatega

Praktika:
•  I I ja III kursusel kokku 1040 tundi

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
•  Krohvija, tase 4 esmane kutse
•  Maaler, tase 4 esmane kutse
•  Kui õpilane valikmoodulite raames läbib moodulid „Hüdroisolatsioonitööd siseruumides“, „Plaatimistööd“ ja „Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine“, omandab ta ka kvalifikatsiooni Plaatija, tase 4 esmane kutse

Võimalused tööturul:
•  ehitusviimistleja
•  krohvija
•  maaler
•  plaatija
•  eraettevõtja ehitusviimistluse valdkonnas
•  ehituskaupade müüja

Ehitusviimistleja töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõttes või eraettevõtjana ehitusviimistluse valdkonnas. Samuti saab eriala lõpetaja tööd ehitusmaterjale müüvates kauplustes müüjana. Karjääriredelil võib tõusta viimistlustööde järelevaatajaks, inspektoriks või instruktoriks. Ehitusviimistleja teostab erinevaid viimistlustöid – krohvimine, maalritööd, plaatimistööd, põrandakatete paigaldamine, niiskus- ja veetõkete valmistamine.

Edasiõppimise võimalused:
Rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Õppetöö toimub Ehitusviimistlus rakenduskava 2020 kohaselt.
Varasem Ehitusviimistlus rakenduskava
Ehitusviimistlus rakenduskava 2023
Kooli õppekava
Kooli õppekava 2020

Ivar Kohjus