Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Kokk (jalgpalliakadeemia)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidusÕppeaeg3 aastat

Õpe toimub koostöös Paide Linnameeskonnaga

Esita avaldus sisseastumiskeskkonnas SAIS

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann@jkhk.ee, tel. 514 6884

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    Töö planeerimine ja korraldamine
·    Menüü koostamine
·    Kaupade haldamine
·    Toidutoorme eeltöötlemine
·    Toitude valmistamine
·    Teenindamine ja müügitöö
·    Kaastöötajate juhendamine
·    Toodete arendamine

Praktika:
·    I õppeaastal 5 nädalat
·    II õppeaastal 8 nädalat
·    III õppeaastal 7 nädalat

Õpingute lõppedes  kokk, tase 4 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·    Kokk
·    Vanemkokk

Kokal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks.
Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi.
Koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Täidab enesekontrolli tegevusi.
Töö iseloom eeldab oskust oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas. Kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.
Kokal on võimalik spetsialiseeruda restoranitööle või suurköögitööle.

Edasiõppimise võimalused: Erinevates koolides keskharidusjärgsel õppel.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, Koka eriala rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Laida Reitmann