Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Loomaarsti abiline

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg1 aasta 6 kuud

Loomaarsti abiline
Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Aive Kupp, aive.kupp@jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee

Õppekavarühm: Veterinaaria

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    koduloomade anatoomia ja füsioloogia;
·    loomade hooldamine, produktiivloomade märgistamine;
·    töötamine praksise registratuuris;
·    erialane võõrkeel;
·    töötamine vastuvõtus ja diagnostiliste protseduuride teostamine;
·    raviprotseduuride teostamine;
·    kirurgiliste operatsioonide ettevalmistus ja assisteerimine ning üldanesteesia jälgimine;
·    laboriuuringute läbiviimine.

 Õpingute lõppedes on võimalus sooritada loomaarsti abiline, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·     I aastal 12 EKAP e. 8 nädalat (väikelooma praktika)
·     II aastal 12 EKAP e. 8 nädalat (suurlooma praktika)

Võimalused tööturul
·    loomakliinikud/praksised
·    varjupaigad
·    loomapidamisettevõtted
·    loomaaiad

Loomaarsti abilise tööülesandeks on loomaarsti abistamine erinevate manipulatsioonide tegemisel. Ta suhtleb klientidega ja tagab loomaarsti praksise töö sujuvuse, osaledes tulemuslikult meeskonnatöös. Tema peamisteks tööülesanneteks on loomadele diagnostiliste protseduuride tegemine, loomade hooldamine ja raviprotseduuride läbiviimine loomaarsti järelvalve all.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas. Praktiline õpe sooritatakse kooli õppefarmis ja õppetallis ning väikeloomapraksistes ja varjupaikades.

Vastuvõtudokumentidega koos esitada motivatsioonikiri.

Konkursi korral otsustatakse vastuvõtt motivatsioonikirja ja vestluse alusel.

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Loomaarsti abiline, tase 4 õppekava kohaselt
Õppekava aluseks on Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandard ja Loomaarsti abiline riiklik õppekava.
Eriala rakenduskava.

 

Aive Kupp