Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.


Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Veokorraldaja-logistik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidus Õppeaeg3 aastat

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Maili Rannas, maili.rannas@jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Transporditeenused

Oskused ja teadmised mida omandad:
•  Laotoimingute haldamine
•  Veotellimuste käsitlemine
•  Logistikateenuste ostmine ja müümine
•  Klienditeenindus
•  Varude haldamine ja ostutoimingute teostamine
•  Kvaliteedi haldamine logistikas
•  Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine
•  Riskide haldamine
•  Pakendid ja pakkimine
•  Tagastuslogistika haldamine

Valikmoodulina on võimalik omandada tõstukijuhiload.

Õpingud lõpevad logistiku abi tase 4 kutseeksamiga.

Praktika:
•   I aasta 8 õppenädalat
•   II aasta  10 õppenädalat
•   III aasta  12 õppenädalat

Võimalused tööturul
•   laotöötaja
•   logistiku abi
•   logistika klienditeenindaja
•   logistiku assistent
•   logistik-teenindaja
•   nooremlogistik

Logistika kutsealal töötavad inimesed tegelevad logistika valdkonna erinevate toimingute juhtimise ja korraldamisega, nt vedude korraldamine, laotöö korraldamine, kaubavarude ja -voogude planeerimine jne.

4. taseme logistiku abi töö eesmärgiks on logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete haldamine igapäevatöö tasemel ning otsese juhi assisteerimine. Tema töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.
Töö sisaldab palju suhtlemist nii ettevõttesiseselt kui -väliselt. 4. taseme logistiku abi peab olema valmis töötama nii üksinda kui meeskonnas.
4. taseme logistiku abi töö eeldab korrektsust, kohanemisvõimet uute olukordadega, kiiret reageerimist, oskust oma töökohta organiseerida, iseseisvat mõtlemist ning suhtlemisoskust ja –valmidust.

Edasiõppimise võimalused:
•   Laojuht, tase 5  Järvamaa Kutsehariduskeskuses
•   Rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis
•   Rakenduskõrghariduse tasemel Mainori Kõrgkoolis

Õppetöö toimub Paide õppekohas,Logistiku abi rakenduskava kohaselt 

Õppekava