Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.


Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Põllumajandustöötaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutsekeskharidusõppe esmaõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidusÕppeaeg3 aastat 6 kuud

Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp@jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    Põllumajandusmasinad ja farmitehnika
·    Taimekasvatus
·    Loomakasvatus
·    Majandus ja ettevõtluse alused
·    Töökeskkonna ohutus- ja tööseadusandlus
·    Liiklus
·    Metsandus, ehitus- ja remonditööd, metallitööd

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustöötaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·    III aastal 42 EKAP e.28 nädalat (12 EKAP veisekasvatusettevcõttes ja 30 EKAP taimekasvatusettevõttes)

Võimalused tööturul
·    põllumajandusettevõtted (taimekasvatus, loomakasvatus)
·    talud
·    põllumajandusmasinatega tegelevad ettevõtted

Nüüdisaegne põllumajanduslik tootmine nõuab kõrgetasemelist oskustöötajat. Põllumajanduserialal õppimine annab põhjalikud teadmised ja oskused taime- ja loomakasvatusest, farmiseadmetest ja süvendatult põllumajandustehnikast. Õppe käigus omandatakse tasuta B-, C1- ja T-kategooria juhiload. Võimalus on omandada taimekaitsetöötaja tunnistus!

Õpilastel on võimalus juba esimesel õppeaastal saada T-kategooria traktori juhiload!

Praktiline õpe sooritatakse õppemajandis kus on kaasaegne traktori- ja põllutöömasinate park, farmikompleks, lihaveisekasvatus ning hobusetall, lisaks üle 500 hektari põllumaad.

Edasiõppimise võimalused:
Põllumajandustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Põllumajandustöötaja õppekava kohaselt.
Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68.
 

Lisainfo:

Aive Kupp